>

Pedagogická dokumentace

Historie školy

Pedagogický sbor

Provozní zaměstnanci

Pedagog. - psych. poradna

Grantové projekty

  Kontakt

          

                                                                                                                         

INFORMACE PRO RODIČE | Třídy | Rozvrh | Zvonění | Družina | Zájmové kroužky | Výchovné poradkyně | SRPDŠ | Jídelna | English info
STARŠÍ VIDEOZPRÁVY
| NOVINY OČKO | FELIXMÁNIE 2019/20 | DUMY|mail.zs-tremosnice.cz| elektronická ŽK
!!!
Virtuální prohlídka !!!

VIDEOZPRAVODAJSTVÍ

VIDEO ZE 120. VÝROČÍ ŠKOLY KE STAŽENÍ......ZDE

6.videozprávy školního roku 2019/20
(vánoce, sport)

5.videozprávy školního roku 2019/20
(Anglie - den čtvrtý)

4.videozprávy školního roku 2019/20
(Anglie - den třetí)


3.videozprávy školního roku 2019/20
(Anglie - den druhý)

2.videozprávy školního roku 2019/20
(Anglie - den první)

 

1.videozprávy školního roku 2019/20
((prvňáčci, projekty...)

 

Počítadlo návštěv: Web4U.cz - webhosting a serverhosting

 

!Bezpečnostní opatření školy...ZDE!!!

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2020/2021

Sběr lesních plodů - nové

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Sdělení rodičům
Vážení rodiče. Protože chceme, aby internetová komunikace probíhala co nejlépe, vytvořili jsme jednotné prostředí.
Přes platformu „teams“ budou žáci komunikovat ohledně výuky se svými vyučujícími (on-line včetně pozvánek na výuku, distanční zadávání úkolů, zápisy atd.).
Přes elektronickou žákovskou knížku (klasifikace, komens) bude mezi vyučujícími a rodiči elektronická komunikace probíhat ohledně hodnocení, chování a dalších důležitých informací.
Další informace budou sdělovány jednotlivými vyučujícími na Vaše soukromé emailové adresy. Určitě též sledujte www stránky školy.

vedení školy

 

Oznámení o ukončení sběru léčivých rostlin v Základní škole Třemošnice
Výkupna Leros,s.r.o. Slatiňany končí s okamžitou platností (ekonomické důvody: vysoké poštovné versus cena bylin) výkup léčivých rostlin, pomerančové a citronové kůry formou poštovní zásilky. Jiný způsob dopravy pro školu není přijatelný.
Výkupna Leros,s.r.o. Slatiňany vykupuje léčivky i nadále. Pokud se chcete sběru a sušení věnovat, musíte je do výkupny dopravit osobně.
Děkuji vám za dlouholetou spolupráci.
Jitka Virágová

Sdělení rodičům – distanční vzdělávání

Od 14.10.2020 se zakazuje na základě vládního opatření osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a také se zakazuje na základě téhož vládního opatření osobní přítomnost dětí ve školní družině.

Vyučování bude probíhat od 14.10.2020 distanční formou pro všechny žáky všech tříd. Bližší informace budou poskytnuty jednotnou komunikační platformou „teams“, popřípadě individuálně.

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem při omezení osobní přítomnosti ve škole dle novely školského zákona.

Pozn. Dle sdělení paní ředitelky školní jídelny žákům nebudou hromadně odhlášeny obědy. Bližší informace Vám podá školní jídelna.

vedení školy

 

Sdělení rodičům o organizaci výuky (volna) na příští 3 týdny od 12.10 do 30.10.2020

Od pondělí 12.10.2020 do pátku 16.10.2020 na základě usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 997 dochází k distanční výuce u žáků tříd 6.A, 7. ročník a 9.A. Ostatní třídy se budou vyučovat (na 1. a 2. stupni) podle stávajícího rozvrhu.

Následující týden od 19.10.2020 do 23.10.2020 se budou distančně vyučovat na základě téhož usnesení vlády (viz výše) třídy 6.B, 8. ročník a 9.B. Ostatní třídy se budou vyučovat (na 1. a 2. stupni) podle stávajícího rozvrhu.

Dny 26.10. a 27.10.2020 jsou stanoveny MŠMT jako volné dny, 28.10.2020 je státní svátek, 29.10. a 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny. Tedy od 26.10. do 30.10.2020 nebudou žáci přítomni ve škole.

Distanční vzdělávání v sobě bude zahrnovat jak výuku on line, tak využití dalších alternativ na platformě „teams“.

Informace ohledně stravování ve školní jídelně poskytne ředitelka školní jídelny.

Mgr. Lubomír Marek

ředitel školy

 

Sběr plodů

Dne 8.10.2020 se schůzka SRPDŠ nekoná s ohledem na epidemiologickou situaci.

Žádáme rodiče, aby se dostavili v termínu 29.9. - 30.9. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin do vestibulu základní školy pro vyzvednutí přihlašovacích údajů do elektronické žákovské knížky(bakalář)

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve třídách od šestého do devátého ročníku.

Dne 5. 9. 2020
jsme byli informováni krajskou hygienickou stanicí, že byl pozitivně testován jeden žák naší školy na COVID.
Od pondělí 7. září 2020 zavádíme pro všechny osoby ( žáky, zaměstnance, návštěvy ... )  povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách školy ( mimo učeben ). O dalších krocích Vás budeme informovat v souladu s pokyny KHS Pardubice.

 

Změna pro žáky 1. ročníku !
Zahájení nového školního roku 2020-2021 se pro žáky 1. ročníku přesouvá vzhledem k předpokládanému nepříznivému počasí do atria školy (spojovací „krček“).
Pro žáky 2. - 9. ročníku zůstává vše nezměněno. Školní rok 2020-2021 začíná v budově školy v 8.00 hod. (bude otevřena od 7.45 hod.).
Doprovod žáků 1. ročníku (maximálně v počtu 2 osob) žádáme, aby při vstupu do budovy školy použil roušku. 

Vážení rodiče,
vstupujeme do nového školního roku 2020-2021. Je to rok, který začínáme po dlouhé pauze způsobené pandemii koronaviru opět v plném stavu žáků i zaměstnanců. Samozřejmě s pokračujícími hygienicko-epidemiologickými opatřeními. Vše v kontextu s manuálem MŠMT (vzhledem ke covid-19) a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.
V průběhu prvních měsíců nového školního roku 2020-2021 bude se žáky procvičováno a upevňováno učivo probírané při distanční výuce ve druhém pololetí školního roku 2019-2020.
V průběhu měsíce září 2020 bude pro Vás zpřístupněna nová webová aplikace – Žákovská knížka, která Vám umožní získat informace o klasifikaci, osobní rozvrh žáka a komunikaci s jednotlivými učiteli  prostřednictvím internetu. Přihlásit se můžete z odkazu „Žákovská knížka“ na www stránkách školy http://www.zs-tremosnice.cz/. Třídní učitel Vás bude informovat , kdy a kde si budete moci vyzvednout uživatelské jméno a heslo  proti podpisu.

Školní rok 2020 – 2021 v ZŠ v Třemošnici začíná
v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin
S sebou přezůvky a psací potřeby.
Pro žáky 1. ročníku bude zahájení v 8.00 hod. na Zahradě smyslů (přinesou s sebou rodné listy).
1. září 2020 začíná také školní družina.
V Třemošnici dne 26. 8. 2020 Mgr. Lubomír Marek, ředitel školy

 

 

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2019/2020

HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče,
žáci 1.třídy obdrží při nástupu do školy pomůcky, které budou potřebovat pro výuku (uvedené níže). Kufříky, které děti dostaly ve školce, si přinesou do školy po dohodě s třídní učitelkou. Děti, které nechodily do školky v Třemošnici, dostanou kufříky ve škole 1.září. Při nástupu do školy 1.září je nutné přinést rodný list dítěte k ověření údajů.

Pomůcky, které žáci dostanou ve škole:
Kreslící karton, barevné papíry, vodové a temperové barvy, tuš, štětce, kelímek na vodu, igelitový ubrus, malířská paleta, nůžky, tužky, pero, ořezávátko na tužky, lepidlo, voskové pastely, trojhranné pastelky, modelína, pracovní sešity Matematika, Živá abeceda, Prvouka, velké desky na sešity, sešity, písanky.
Třídní učitelky Romana Čermáková a Eva Štofová

 

 

Vysvědčení
Vážení rodiče a žáci.
Předání vysvědčení pro 1.-8. ročník se bude konat v učebnách jednotlivých tříd v pátek 26.6.2020 od 8.00 hod. do 8.30 hod. Žáci mohou přicházet do budovy školy od 7.45 hod do 8.00 hod. Stále platí hygienicko-epidemiologická opatření pro pobyt ve vnitřních prostorách budov. S ohledem na bezpečnost žáků zvažte dovoz (odvoz) svých dětí před školu.
Předání vysvědčení žákům 9. ročníku se bude konat na „Zahradě smyslů“ v 15.00 hod. ve čtvrtek 25.6.2020 (bližší informace viz. email třídního učitele rodičům vycházejících žáků).

Mgr. Lubomír Marek
ředitel školy

 

„Zahrada smyslů“
Vedle naší školy si můžete všimnout zcela nového objektu, který zde vznikl díky zpracování a následné realizaci projektu Základní školy v Třemošnici, který byl financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a zčásti zřizovatelem Městem Třemošnice. Název objektu je „Zahrada smyslů“. Je to vlastně přírodní zahrada orientovaná na jednotlivé lidské smysly. V rámci jednotlivých částí bude zahrada využívána pro výuku s cílem podpořit environmentální výchovu, vzdělání a osvětu žáků. Realizace projektu umožní dětem rozvíjet se v oblasti živé i neživé přírody atraktivní a zážitkovou formou a rovněž napomůže budování jejich kladného vztahu k životnímu prostředí.

Volný den pro žáky 9. ročníku dne 26.6.2020

Pro všechny žáky dne 29. - 30.6.2020

!!!ONLINE VÝUKA!!!

Vážení rodiče,
od 8.6. do 19.6.2020 budou mít žáci 6. až 9. ročníku možnost prezenčně dobrovolně navštěvovat školu. Obsahem budou skupinové konzultace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (AJ, NJ). Půjde o objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu a socializační aktivity – třídnické hodiny. Nutno s sebou tedy do školy přinést potřebné učebnice na dané předměty a psací potřeby (žákům oznámí třídní učitelé).    
Konkrétně této nabídky mohou využít žáci takto: STÁHNOUT

ochrana_zdravi_zs_aktualizace

 

Objednávky knih – ALBATROS/ JARO 2020 a FRAGMENT/JARO 2020
Pokud máte zájem o objednání knih z nakladatelství Albatros a Fragment, podívejte se na internetové stránky https://www.kmc.cz/ do katalogů na Jaro 2020 a do e-mailu mi napište titul knihy, cenu a počet kusů +kontakt na Vás (jméno, třída, tel. číslo), já knihy objednám.
do 10. června 2020
Ivana Šebelová – sebelova.ivana@seznam.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Vážení rodiče.
Od 25.5.2020 mají možnost žáci 1. – 5. ročníku se prezenčně zúčastňovat (dobrovolně) vzdělávacích aktivit dopoledne, popřípadě volnočasových aktivit odpoledne. K tomu, aby škola zajistila provoz, nutně potřebuje vědět počet žáků, kteří do ní od daného data nastoupí. Proto Vás žádáme, abyste do pondělí  11.5.2020 do 8.00 hod. (MŠMT sice uvádí  termín 18.5.2020 jako nejpozdější pro vyjádření zájmu o návrat dítěte do školy, avšak z organizačních důvodů to potřebujeme vědět dřív) nám dali vědět, kdo z Vás  své dítěte do školy umístí.  Své rozhodnutí zašlete na emailovou adresu Vašeho třídního učitele/učitelky.  
Aby žák mohl být zařazen od 25.5.2020 do školy, je potřeba vyplnit a podepsat čestné prohlášení zákonným zástupcem žáka o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení ZDE.
Podle pokynů MŠMT budou ve škole zavedena veškerá hygienicko-epidemiologická opatření, která nařizuje legislativa. Žáci budou rozděleni do skupin do 15 dětí. Nesmí se s nikým dalším stýkat – tzn. v této skupině budou trávit veškerý čas. Může dojít k tomu, že budou spojené různé ročníky a není ani pravděpodobné, že by všichni žáci měli své třídní učitele/učitelky. Je povinností mít s sebou alespoň 2 roušky a sáček na uložení roušky. Pokud bude žák v učebně od ostatních  v dostatečném rozestupu, pak si může roušku sundat dle pokynu vyučujícího. Při jakémkoliv přesunu (na WC, oběd…) a o přestávce roušku musí mít.
Dopolední aktivity budou začínat postupně od 7.25 hod. a budou ukončovány postupně, nejdéle ve 12.00 hod. Časy u konkrétních skupin budou upřesněny po zjištění složení skupin. Podobně i obsah učiva.
Odpolední aktivity budou pokračovat v návaznosti na dopolední pobyt. Upřesněte, prosím, bude-li se Vaše dítě těchto odpoledních aktivit zúčastňovat, do kolika hodin to bude – sdělte taktéž na email Vaší třídní učitelky/učitele. Odpolední pobyt je možný nejdéle do 16.00 hod.     
Učitel(ka) si svoji skupinu vyzvedne v určitý čas. Časy budou různé, aby se děti jedné skupiny nesetkaly s ostatními skupinami.
Obědy budou zajištěny, v případě zájmu si je musíte včas přihlásit. Žáci budou chodit do jídelny ve skupinách.
Škola zajistila dezinfekci, mýdla v dávkovačích, papírové ručníky. Žáci si vezmou přezůvky ke své třídě a budou se přezouvat u třídy, převlékat se budou v učebně. Hned potom si zde umyjí ruce. Ve své třídě stráví veškerý dopolední popřípadě i odpolední čas.  Jinam nesmí.
Pro žáky, kteří nenastoupí do školy, bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Vážení rodiče, tato situace nebude jednoduchá, zvláště pro ty nejmenší. Zvažte tedy prosím jejich návrat do školy zodpovědně. Pokud přijdou, bude o ně samozřejmě postaráno, jak nejlépe to dokáže škola zajistit. Mnoho dalších skutečností bude záležet na počtu přihlášených žáků.
Závěrem znovu připomínám nejdůležitější informaci, kterou nutně potřebujeme znát do pondělí 11.5.2020 do 8.00 hod., tedy zda Váš syn/dcera 25.5.2020 do školy nastoupí a zda budete mít zájem o odpolední dozor nad žáky, který bude probíhat ve stejných skupinách jako dopolední aktivity.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - MANUÁL KE STAŽENÍ ZDE
Mgr. Lubomír Marek, ředitel školy   

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11.5.2020
Na základě pokynu MŠMT nabízíme žákům 9. ročníku možnost dobrovolné osobní přítomnosti pro účely přípravy na přijímací zkoušky (matematika, český jazyk).
Žádám Vás, zákonné zástupce žáků, o sdělení, zda se Váš syn bude účastnit přípravy ve škole. Z organizačních důvodů je nutné odpovědět  co nejrychleji  -  nejpozději do 8.00 hod. ve čtvrtek 7.5.2020 na emailovou adresu zskola@tremosnice.cz .
Příprava bude probíhat každý den od 8.20 do 10.00 hod. Při vstupu do školy 11.5.2020 musí žák odevzdat zákonným zástupcem  podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – viz příloha – ke stažení ZDE.
Žáci musí dodržovat daná hygienická a epidemiologická opatření (alespoň 2 roušky a sáček na uložení roušky), budou se řídit pokyny vyučujících.
Vstup a odchod žáků ze školy a do školy si škola bude řídit sama.

Mgr. Lubomír Marek, ředitel školy   

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Vážení rodiče,
v současné době promýšlíme možnosti dobrovolné docházky žáků prvního stupně do školy od 25.5.2020 (dle sdělení MŠMT), promýšlíme  možnost dopoledního a odpoledního pobytu ve škole, pokračování v distanční výuce ostatních žáků prvního a druhého stupně apod. Dále zvažujeme a plánujeme personální záležitosti a možnosti, epidemiologicko-hygienické možnosti. Promýšlíme a plánujeme efektivní využití prostor pro pobyt žáků ve škole při splnění všech hygienicko-epidemiologických opatření  od prvního dne nástupu do školy.
Určitě budeme potřebovat i Vaše odpovědi na naše otázky k určitým záležitostem apod.. Ale hlavně – čekáme na vydání manuálu z MŠMT, podle kterého by mělo být zřejmé, jak máme od 25.5.2020 postupovat. Proto zatím konkrétně ani naše plány ohledně fungování školy od 25.5.2020 nezveřejňujeme, neboť i už známý současný vládní nástin organizace provozu škol může ještě doznat změn a upřesnění. Proto Vás žádám o trpělivost. Veškeré náležitosti týkající se fungování školy od 25.5.2020 se dozvíte včas na www stránkách školy.
Děkuji.
Mgr. Lubomír Marek
  ředitel školy
  

 

Seznam přijatých žáků pro výuku v 1. ročníku ve školním roce 2020/2021
ZDE

Škola v době „koronaviru“
Vážení rodiče, žáci, pracovníci školy a všichni ostatní. Na tomto místě bych Vám chtěl zde sdělit některé poznatky, které se týkají fungování školy v této neobvyklé době, kterou právě prožíváme. 
Všichni zaměstnanci školy pracují. Jak provozní, tak pedagogičtí. Učitelé vyučují své žáky distančně. Tzn., že elektronickou formou zasílají učivo, zápisy, kvízy, testy, domácí úkoly atd. pomocí různých platforem svým žákům. Taktéž žáci zpracovávají a zasílají vše elektronicky (opět v různých formách) zpět vyučujícím.
Tady bych chtěl zdůraznit vzájemnou nutnou obousměrnost, zpětnou vazbu. V případě, že chybí technické zařízení, mají žáci možnost vhodit vypracované úkoly v klasické papírové formě do novinové schránky umístěné na budově školy. Nejasnosti si obě strany spolu řeší telefonicky.
To základní (s ohledem na přehlednost) – obsah a struktura učiva v jednotlivých třídách a v jednotlivých předmětech – je po jednotlivých týdnech zveřejňováno pravidelně na našich www stránkách školy. Chtěl bych Vám sdělit i následující. Tato nejednoduchá doba přináší pochopitelně i mnohá úskalí, která se snažíme řešit. Určitě se vyučující snaží svým žákům zpřístupnit a vysvětlit vše podstatné, co je potřeba. A to pomocí již zmíněných různých možností distančního vzdělávání. Učíme se však i my všichni v nových podmínkách, chyby se stanou, ale věřte, že neúmyslně a ve snaze, aby k nim už příště nedošlo. Chtěl bych však na tomto místě poděkovat za velkou práci všem svým kolegům, zaměstnancům školy, ale také žákům a hlavně jejich rodičům, prarodičům a všem, kteří svým školákům všemožně pomáhají. Určitě to nemáte jednoduché – fungování domácnosti, zaměstnání (třeba i home office), pomoc při výuce jednoho či více potomků. Smekám před Vámi.
Na závěr bych chtěl popřát nám všem, ať tento nelehký čas všichni zvládneme a poté se ve zdraví setkáme v „normální době“ tam, kam každý patříme. My, malí i velcí školáci, v NAŠÍ ŠKOLE.
Mgr. Lubomír Marek
ředitel školy

 

Přijímací zkoušky
změny v souvislosti se zavedenými opatřeními s rozšířením Covid-19...VÍCE ZDE

 

Soutěž –„Řemeslo doma“
Organizátoři projektu Technohrátky Pardubického kraje se rozhodli zpestřit život žákům druhého stupně v období nouzového režimu v domácích podmínkách. Vyhlásili kreativní soutěž na téma „ Řemeslo doma“. Zájemci do soutěže mohou přihlásit jakýkoli vlastnoruční výrobek, který má vztah k technickým či jiným odborným dovednostem. Školáci mohou  například ušít originální roušku, vytvořit stavbu ze stavebnic Merkur, Lego, Malý elektrikář nebo Malý mechanik, případně upéci dort atd. Snímek díla je třeba zaslat na mail technohratky@klickevzdelani.cz s uvedením jména, školy a třídy.
Mgr. Jana Lilková

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÁDÁ RODIČE O POZASTAVENÍ PLATEB ZA STRAVNÉ.
U VĚTŠINY STRÁVNÍKŮ SOUČASNÉ ZŮSTATKY PLATEB POKRYJÍ STRAVNÉ NA 1,5 MĚSÍCE.
V PŘÍPADĚ OBNOVENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZJISTÍTE VÝŠI DOPLATKU V OBJEDNÁVKOVÉM SYSTÉMU.
DĚKUJEME A PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ
Alena Salaquardová
ředitelka Školní jídelny Třemošnice
tel. 731110559, 469626339
sjtremosnice@seznam.cz

Zápis do školní družiny
Pro zápis do školní družiny vyplňte formulář na tomto odkazu do 17.4.2020:
https://forms.gle/BSnmyLP8gPTpzkRd7

V případě technických problémů neváhejte zavolat na toto telefonní číslo(8:00 do 15:00):604181630
Ostatní formality se dořeší po skončení této mimořádné situace

Zápis do 1. ročníku Základní školy v Třemošnici pro školní rok 2020/2021
Zápis se bude konat bez osobní přítomnosti jak dětí, tak bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání si stáhněte na těchto webových stránkách školy www.zs-tremosnice.cz. Vyplněnou a podepsanou žádost pošlete buď poštou nebo e-mailem (s elektronickým podpisem), případně vhoďte do schránky školy nebo datovou schránkou do 8.4.2020.
V případě žádosti  o odklad povinné školní docházky si stáhněte i tuto žádost, vyplňte ji a odešlete taktéž buď poštou nebo e-mailem (s elektronickým podpisem), vhoďte do schránky školy nebo datovou schránkou do 8.4.2020.
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit (poslat poštou nebo
 e-mailem s el. podpisem, vhodit do schránky školy nebo datovou schránkou) :
1. doporučující posouzení příslušného poradenského pracoviště (PPP Pardubice, pracoviště
     Chrudim, Mgr. Barešová tel. 732 810 209, popř. tel. 469 621 187) a
2. odborného lékaře nebo klinického psychologa. Termín dodání těchto dvou doporučení –
    co nejdříve, jakmile je získáte.

Na našich www stránkách si stáhněte i dotazník a pošlete ho poštou nebo e-mailem s el. podpisem, vhoďte do schránky školy nebo  zašlete datovou schránkou.

Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim, Internátní 217, 538 43, Třemošnice              
e-mail: kancl205@email.cz
datová schránka: y8pmtjh

Žádost o přijetí

Žádost  o odklad

Dotazník

 

Vážení rodiče, Základní škola oznamuje, že Škola v přírodě, která měla proběhnout ve dnech 11.-15.5.2020, se z důvodu opatření vlády konat nebude. Platby, které jste zaslali, vám budou tento týden vráceny zpět na účet.
Mgr. Lubomír Marek

Úřední hodiny pro hospodářku školy jsou zrušeny. V případě potřeby volejte na telefonní číslo 736 483 499 kdykoliv od 6.30 do 15. 00 hod.

Oznámení
16.3.2020
Objednávky knih z nakladatelství Albatros a Fragment se budou odesílat a ž za běžného provozu školy.
Ivana Šebelová

Oznámení
11.3.2020
Školní výuka probíhá dále, není přerušena, pokračuje však náhradní formou. Půjde o domácí přípravu ve smyslu opakování a upevňování učiva v jednotlivých předmětech.
Komunikace bude probíhat pomocí elektronických médií jednotlivých vyučujících.
Seznam emailů najdete pod odkazem: pedagogický sbor
Žádáme proto zákonné zástupce žáků, aby na emailové adresy svých třídních učitelů zaslali své aktuální emailové adresy, přes které chtějí komunikovat.
Cílem školy je splnit výuku v daných podmínkách co nejlépe.
Sledujte i nadále naše webové stránky.

TECHNOhrátky
11.3.2020
Naše základní škola se dlouhodobě snaží usnadnit svým žákům obtížný proces rozhodování o budoucím studiu. Proto využíváme vhodných příležitostí, kdy se mohou žáci blíže seznámit s praktickou stránkou jednotlivých povolání. Jedinečnou možnost, která umožňuje poznání střední školy a zároveň praktické činnosti v daném oboru, nabízí projekt Pardubického kraje TECHNOhrátky. Jeho hlavním cílem je přiblížit dětem technická povolání a řemesla a zvýšit jejich zájem o tyto profese.
Naposledy se ve středu 26. února 2020 chlapci z 8. ročníku společně s dalšími devíti školami Pardubického kraje zúčastnili tohoto projektu ve SOŠ a SOU technickém v Třemošnici. Na šesti stanovištích se seznamovali s obory, které se zde vyučují, a potom si prakticky vyzkoušeli, co obnášejí. A tak se stali na chvíli obráběči kovů, mechaniky seřizovači, mechaniky strojů a zařízení, nástrojaři, strojními mechaniky či operátory dřevařské a nábytkářské výroby. Plnili zadané manuální úkoly, za něž jim učitelé odborného výcviku udělovali body od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší). Všichni si odnesli zajímavé zážitky, nové informace a malé dárky.
Na závěr byl pro školní družstva v kulturním domě připraven vědomostní soutěžní kvíz „Hej Ty, víš to?“. Zde účastníci uplatnili své znalosti získané z návštěv dílen a učeben. V tomto souboji škol o velký ovocný dort se želatinou naši žáci jednoznačně vyhráli a druhý den si ve škole pochutnali na sladké odměně. Druhý „cukrářský bratříček“ se stal vítěznou trofejí za manuální dovednosti pro žáky ze ZŠ Čáslavská Chrudim. ZŠ Třemošnice skončila se ztrátou jednoho bodu druhá.
Celá akce byla střední školou velmi dobře organizovaná a zúčastněným žákům se jistě líbila. Věřím, že dětem tento den pomůže s volbou profesní orientace a nasměruje jejich kroky správným směrem.
František Kučera

Recitační soutěž 1. stupně ZŠ
11.3.2020
Milí žáci, učte se přednášet vybrané básně na recitační soutěž, která proběhne v době řádné výuky ve škole.
třídní učitelky 1. stupně ZŠ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví....zde

Dle sdělení vedoucí školní jídelny jsou od zítřka obědy všem žákům do odvolání odhlášeny, kdo chce, může si pouze na středu oběd telefonicky přihlásit do 15:00 hodin

Od středy 11.3.2020 se z rozhodnutí vlády ruší výuka základních škol do odvolání!!!
(sledujte naše webové stránky!!!)

Konzultace jsou dne 19.3.2020 zrušeny, možnost individuální domluvy s vyučujícími.

Pasování žáků na čtenáře
4.3.2020
Svůj další krůček na cestě druhou třídou udělali v úterý 18. 2. 2020 druháčci naší školy.
Po týdnech společného čtení jsme se vydali do knihovny, kde na nás čekala paní knihovnice Světlana Hromádková, která nás mile přivítala a provedla celou knihovnou. Děti podrobně seznámila s chodem knihovny a odpověděla na všechny otázky, které děti zajímaly.
Na závěr besedy děti pochválila za čtenářskou práci ve škole i doma a pozvala žáky a rodiče na pasování na čtenáře.
Samotné pasování na čtenáře bylo zahájeno 19.2.2020 v 16 hodin v obřadní síni města Třemošnice.  Slavnostního aktu se zúčastnil starosta Ing. M. Bubeník, ředitel ZŠ Mgr. L. Marek a knihovnice P. Alvarézová a S. Hromádková.
Povznesená nálada zachvátila všechny přítomné děti. Těšily se na společné odříkání čtenářského slibu, kterým se zavázaly, že budou knihy číst s radostí a budou je chránit před poškozením a ztracením, a na dramatizaci pohádky, kterou tak dlouho trénovaly ve škole.
Přítomnost krále a samotné pasování mečem bylo pro děti největším zážitkem. Na památku si děti odnesly pasovací list na čtenáře a průkazku do knihovny.
Pan král popřál dětem hodně štěstí a krásných chvil strávených s knihou.
Slavnostní akce se velmi zdařila. Děkujeme Městu Třemošnice a těšíme se na další spolupráci.
Žáci 2. ročníku s paní učitelkou
Martina Horní

Zápis dětí do 1. ročníku
4.3.2020
Dne 2.4.2020 od 13.00 hod do 16.00 hod.
Místo konání: Základní škola Třemošnice
S sebou: průkaz totožnosti, rodné číslo dítěte, přezůvky pro dítě
Zápis dětí do 1.ročníku se koná ve 2.patře v 1.třídě
Zápis do školní družiny pro budoucí prvňáčky probíhá v přízemí budovy školy.

Doporučení 
4.3.2020
Chraňte sebe i své blízké, dodržujte hygienická pravidla!  Podrobnější pokyny najdete na přiloženém letáčku

Upozornění
2.3.2020
Školní akademie se překládá z 5.března na 11.června 2020
Dětský karneval 7.března 2020 se nekoná

Volby
18.2.2020
Výsledky voleb do školské rady....ZDE

Lyžařský výcvik
6.2.2020

Sedmý ročník naší ZŠ se ve dnech 26.1.2020 - 31.1.2020 zúčastnil lyžařského výcvikového kurzu v Janských Lázních. Ubytováni jsme byli v hotelu Astoria. První den v neděli jsme si šli prohlédnout zasněžené sjezdovky. Druhý den v pondělí jsme se rozdělili do dvou skupin a začali lyžovat. Úterní dopoledne bylo ve znamení běžek a odpoledne jsme si udělali menší procházku po Janských Lázních. Ve středu jsme opět jezdili na sjezdovkách. Čtvrtek byl velmi náročný, na běžkách jsme dojeli až na krkonošskou magistrálu a zvládli menší okruh kolem Černé hory. Návrat do hotelu byl až po třetí hodině odpoledne. Po zhodnocení našeho lyžařského výcviku nám paní učitelka rozdala pololetní vysvědčení a tento den jsme ukončili diskotékou. V pátek ráno jsme si zalyžovali naposledy na Černé hoře na sjezdovce Duncan. Po obědě nás čekalo balení věcí a hurá domů.
Adéla Jelínková, 7. ročník

Projekt v 1. A
6.2.2020
V naší škole probíhá projekt Šablony spolufinancovaný z ESF. V rámci nich zveme do školy odborníky z různých profesí, kteří společně s učitelem připraví pro žáky čtyřhodinový blok sestávající z přednášky na dané téma, případně doplněné praktickou ukázkou.
Do 1. A přijel na návštěvu RNDr. František Bárta, který dětem poutavě vyprávěl o přírodě kolem nás a především o ptácích v našem lese. Největší radost ale dětem udělala vycházka ke krmítku, kde měl pan Bárta natažené sítě. Ptáčky, kteří mu v síti uvízli, okroužkoval a děti si je pak mohly vypustit na svobodu.
E. Čermáková

Netopýři a my
6.2.2020
Na Lichnici za netopýry jsme se letos vypravili 1. února o půl desáté. Počasí nám přálo a k 27 dětem se přidalo i 9 dospělých. RNDr. Růžička nám ukázal zástupce čtyř druhů netopýrů a dokonce krásného vrápence, který visel za nožičky jako malá hruška. Pan Jan Doucek z Geoparku Železné hory se rozpovídal o horninách a nerostech, které se nacházely a nacházejí v naší oblasti, a žákům určoval jejich nalezené vzorky. Děti si pohrály na nádvoří hradu a za velmi příznivé viditelnosti, která v sobotu byla, si spolu s rodiči prohlédli okolí z rozhledny Milada. Cesta domů se neobešla bez legrace a završila tak příjemně strávené dopoledne pro všechny účastníky výpravy.
E. Čermáková

 

Listina kandidátů ke stažení ....STÁHNOUT

Zrušení jarního sběrového týdne
28.1.2020

Po mnoho let jsme pravidelně vybírali použitý papír v jarním a podzimním sběrovém týdnu. V současné době se však výrazně změnila situace. Za likvidaci kartonu musíte ve sběrně zaplatit. Vytříděné noviny, časopisy a letáky lze odevzdávat. Protože však jejich výkupní cena stále klesá, nevíme, jaká bude situace na začátku května. Proto rušíme jarní sběrový týden, kdy jsme vybírali použitý papír do kontejnerů u školy. Soutěž mezi třídami ve sběru papíru pokračuje do konce května. Nyní však můžete odvézt vytříděný papír už jen do poboček Recyklingu a potom do školy donést lísteček se jménem a třídou k rukám třídního učitele nebo pana zástupce. Děkujeme za pochopení.
F. Kučera

Mladí šachisté na přeboru kraje
27.1.2020
Krajský přebor základních škol 1. a 2. stupně v rapid šachu se uskutečnil 21. ledna 2020 ve Svitavách v multifunkčním centru Fabrika. V každé kategorii do něho postoupilo osm nejlepších družstev z kraje, které si účast zajistily úspěchem v okresních kvalifikacích.
V přeboru Pardubického kraje se bojovalo i o dvě postupová místa na mistrovství České republiky. Hrálo se systémem každý s každým. Týmy byly čtyřčlenné a na turnaji odehrály sedm kol tempem 2 x 20 minut na partii plus 5 sekund za tah.
V kategorii 1. stupně náš mladý tým ve složení P. Charvát, V. Kutílek, Z. Kápička a D. Káninský rozhodně nezklamal a obsadil 6. místo. V druhostupňové skupině naši žáci ve složení J. Rožek, A. Hlína, T. Tlustý a J. Tlustý odehráli výborný turnaj a v konečném pořadí získali skvělé 3. místo za šachisty ze Svitav a Pardubic. Jejich po pravdě husarský kousek jim může přinést dodatečnou nominaci na republikové finále v Jihlavě v druhé polovině června a možnost zahrát si s nejlepšími republikovými šachisty v této věkové kategorii.
Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy a panu L. Šilarovi a P. Šindelářovi za jejich přípravu.
F. Kučera

Praktická elektronika
24.1.2020
Ve středu 22. ledna 2020 proběhl na SPŠE Pardubice další ročník regionu Praktická elektronika. Za naši školu pájeli Michael Hais a Jan Rožek. Sešlo se 100 soutěžících. Letošním soutěžním úkolem bylo sestavit a oživit efekt „ běžící šipky“. Soutěžící byli rozděleni do několika dílen, v níž byl J. Rožek na 2. místě za M. Haisem, který nejen vyhrál první místo v dílně, ale dokonce si vydobyl první místo v celé soutěži. Hodnocena byla kvalita pájení, správnost zapojení součástek, funkčnost výrobku a celková doba výroby.
Jan Rožek a Michael Hais, 9. ročník ZŠ Třemošnice

Florbal dívek naší ZŠ
24.1.2020
Krajské finále, kam dívky postoupily za vítězství v okresním kole, se konalo 14.1.2020 v Litomyšli. Zde dívky sehrály tři vyrovnané zápasy, kdy jeden prohrály 1:2 (branka: Horynová Nikola), v jednom remizovaly 1:1 (branka: Procházková Eva) a jeden vyhrály 2:1 (branky: Raimundová Anna, Procházková Eliška). Tím obsadily krásné druhé místo a domů si přivezly medaile a pro školu pohár, který je umístěn na čestném místě ve vitríně u ostatních pohárů.
Turnaje se zúčastnily tyto dívky: Procházková Eva a Eliška, Raimundová Anna, Vojáčková Linda, Kršková Anna Marie, Brožková Petra, Míčová Sára, Kuberová Iveta, Horynová Nikola Nesládková Natálie a Eliška. Dívkám gratulujeme za předvedené výkony.
Mgr. Zbyněk Němec, učitel

Volby do Školské rady při ZŠ Třemošnice
ke stažení:
volby
návrh na kandidáty

Tříkrálová sbírka
4.1.2020
V letošním roce chodily v našem městečku tříkrálové skupinky později než v předchozích letech. Koledníci se vypravili za svým posláním až v sobotu 11. 1. A jedničky v datu jim přinesly štěstí. 34 dětí a 11 dospělých vykoledovalo celkem 51 890 korun, což je nejvíc v historii Tříkrálové sbírky u nás. Koledu „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám ...“ letos slyšeli i lidé v Podhradí a ve Starém Dvoře. Největším podílem, téměř celou pětinou, přispěli lidé v Závratci.
Je dobře, že v dnešní počítačové době my, lidé, k sobě nejsme lhostejní a uvědomujeme si, že někteří z nás potřebují pomocnou ruku nebo finanční podporu. A k tomu je Tříkrálová sbírka určena. Moc děkujeme malým koledníkům i velkým průvodcům za to, že obětovali sobotní odpoledne dobré věci, a především dárcům za jejich štědré příspěvky. Věříme, že stejně úspěšná bude tříkrálová sbírka i v roce 2021.
Za organizátory sbírky v Třemošnici Mgr. E. Čermáková a Ing. F. Novotný

Okresní šachový přebor základních škol
4.1.2020
ZŠ Třemošnice ve spolupráci se Šachovým spolkem Železné hory uspořádala v pondělí 9. prosince 2019 okresní kolo Přeboru škol šachových družstev kategorie 1.-5. tříd ZŠ a současně i kategorie 6.-9. tříd ZŠ + příslušných ročníků osmiletých gymnázií. Zápasy se odehrály v prostorech základní školy. V mladší kategorii šachisté ze ZŠ Reslova Hlinsko potvrzovali již od prvního kola svoje vysoké individuální ELO hodnocení a roli favorita. Turnaj s přehledem vyhráli. Třemošničtí žáci se umístili na druhém místě a postoupili do krajského finále. Druhý domácí tým obsadil páté místo. Ve starší skupině naši šachisté obhájili loňský titul a stali se opět přeborníky okresu Chrudim. I oni se přímo kvalifikovali do krajského kola, které se bude konat 21. ledna ve Svitavách. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy ( 1. stupeň - P. Charvát, D. Káninský, V. Kutílek, Z. Kápička, D. Handlíř, S. Cimburek, J. Pádivý a M. Svoboda, 2. stupeň - J. Rožek, A. Hlína, J. Tlustý, T. Tlustý a M. Tlapák ). Poděkování patří také panu Ing. Lubomíru Šilarovi a Petru Šindelářovi, kteří již několik let vedou na naší škole šachový kroužek.
František Kučera

Okresní florbalová kola dívek
20.12.2019
Dne 5.12. zavítaly dívky osmých ročníků na florbalový turnaj do Chrudimi. Po velmi dobrých výkonech, kdy dvakrát vyhrály, jednou remízovaly a pouze jednou prohrály s pozdějším vítězem turnaje, obsadily krásné třetí místo. Turnaje se zúčastnily tyto dívky: Kopecká Kristýna, Horynová Nikola, Deverová Nikola, Šindelářová Lenka, Raimundová Hanka, Šmídlová Lucie, Radová Stanislava a Procházková Eliška.
V úterý 17.12. se mladší dívky šestého a sedmého ročníku zúčastnily okresního finále ve florbalu ve Skutči. Zde postupně zvítězily nad Základní školou Smetanova Skuteč (3:1, branky: Procházková Eva 2x, Kuberová Iveta), Základní a mateřskou školou Proseč (1:0, branka: Vojáčková Linda), Základní školou Slatiňany (2:0, branky: Kuberová Iveta 2x) a Základní školou Školní náměstí Chrudim (2:0, branky: Raimundová Anna, Kuberová Iveta). Celý turnaj vyhrály bez ztráty bodu a postoupily do krajského finále, které se bude konat 14. ledna 2020 v Litomyšli. Turnaje se zúčastnily tyto dívky: Procházková Eva, Raimundová Anna, Vojáčková Linda, Kršková Anna Marie, Brožková Petra, Míčová Sára, Kuberová Iveta a Nesládková Natálie a Eliška. Dívkám gratulujeme k postupu.

Mgr. Zbyněk Němec

Daleká cesta za domovem
5.12.2019
V pondělí 25. listopadu navštívil pátý ročník Ekocentrum Paleta v Pardubicích. Byl pro nás připraven program Daleká cesta za domovem. Naučili jsme se něco o životě zvířat a jak je máme chránit. Pomocí různých her jsme zjistili, jak to mají zvířata v naší době těžké, když se  budují silnice, dálnice a rozšiřují města. Bylo to velmi poučné a všem se nám v Ekocentru líbilo.
Tereza Kučerová, V. A

Florbal
3.12.2019
V pátek 29.11.2019 proběhl v naší škole florbalový turnaj, kterého se zúčastnily tyto školy: ZŠ Třemošnice, ZŠ Ronov nad Doubravou a ZŠ Heřmanův Městec. První zápas jsme vyhráli 18:1nad ZŠ Ronov nad Doubravou. Vítězství zajistili šesti brankami Roman Petrus, třemi Tomáš Tlustý a Tomáš Radil, dvěma Václav Zadina a Štěpán Řepa, jednou brankou Marek Tlapák a Jakub Tlustý. Druhý zápas jsme po trpělivém výkonu vyhráli 4:1. Tři branky vstřelil Václav Zadina a jednu Marek Tlapák. Po tomto turnaji jsme postoupili do dalšího kola.
Tomáš Freimann a Michal Smutný

Návštěva Anglie
2.12.2019
Ve dnech 10. až 15. listopadu se žáci 2. stupně naší ZŠ vydali na několikadenní výlet do Anglie. Většinu cesty jsme strávili v autobuse, přes kanál La Manche nás převezl trajekt. Ráno jsme přijeli do Londýna a překročili nultý poledník na druhou zemskou polokouli. Po Temži jsme dorazili do centra a naobědvali se v Čínské čtvrti. Procházkou jsme přišli až na London Eye, odkud byl krásný výhled na celý Londýn. Večer si nás převzaly anglické rodiny, u kterých jsme byli ubytovaní. Druhý den byl výlet ke královskému hradu ve Windsoru a do Oxfordu. Oxfordská univerzita posloužila i pro natáčení filmu o Harry Potterovi. Následující den nás autobus dovezl do města Brighton v jižní Anglii. Tam jsme se prošli po mole a navštívili akvárium. Po obědě jsme přejeli k útesům Seven Sisters. Ve čtvrtek ráno jsme se rozloučili s anglickými rodinami a přes Tower Bridge jsme se dostali k londýnskému Toweru, kde je muzeum s královskými klenoty. Metro nás dovezlo k Muzeu voskových figurín Madame Tussauds, ve kterém jsme se vyfotili se známými osobnostmi. Pak už nás čekala cesta zpátky domů.
Sarah Komárková, 8.B

Volba povolání
20.11.2019
Dne 18. listopadu 2019 absolvovali vycházející žáci naší školy  přednášku „VOLBA POVOLÁNÍ“ na pobočce Úřadu práce Třemošnice. Věnovala se jim Bc. Markéta Kynclová, která má na starost informační a poradenskou činnost pro absolventy a nezaměstnané. Poskytla žákům informace o uplatnění absolventů škol na trhu práce a naši chlapci si uvědomili, co ve volbě povolání hraje hlavní roli.
Mgr. Jana Lilková

Prvňáčci navštívili PALETU
20.11.2019
Ekocentrum PALETA v Pardubicích se zabývá ekologickou výchovou a nabízí školám zajímavé programy.
Jednoho se zúčastnili i žáci prvních tříd. Během programu se seznámili s domácími mazlíčky od nenápadné strašilky nebo morčete po želvu a ještěra scinka, který pochází až z daleké Austrálie. Lektorka dětem vyprávěla, co zvířata potřebují a jak je důležité, správně se o ně starat. Většinu zvířecích kamarádů si mohli zájemci pohladit. Návštěvu PALETY si všichni užili.
E. Čermáková

Anglie - den čtvrtý
14.11.2019

Anglie - den třetí
13.11.2019

a třetí video....zde

Anglie - den druhý
12.11.2019

a druhé video....zde

Anglie - den první
11.11.2019

a video....zde

Nabídka středních škol
8.11.2019
Ve čtvrtek  7.11. proběhlo ve školní jídelně každoroční podzimní setkání vycházejících žáků v doprovodu rodičů s představiteli nejbližších středních škol. Zazněly informace o podmínkách přijetí a o jednotné přijímací zkoušce. Zástupci škol krátce své školy představili a seznámili naše žáky s pestrou nabídkou studijních a učebních oborů. Setkání snad našim žákům pomůže při rozhodování o volbě své budoucí střední školy.
Mgr. Jana Lilková, ZŠ Třemošnice

Futsal
8.11.2019
V pátek 1.11. 2019 se žáci naší školy zúčastnili soutěže ŠkoFL7. Zde soutěžily školy: ZŠ Třemošnice, ZŠ Pardubice – Ohrazenice, ZŠ Smetanova, Hlinsko a ZŠ Ronov nad Doubravou. První zápas jsme hráli proti Ohrazenicím. Remízovali jsme s nimi 2:2. Matěj Spěvák vstřelil 1. gól a 2. David Šmídl. Druhý zápas s Hlinskem jsme vyhráli 6:0. Po 2 gólech skóroval Matěj Tlustý a Lukáš Mostecký, dále David Šmídl a Tomáš Rožek po 1 brance. Náš třetí zápas se sousední školou Ronov jsme vyhráli 12:2. Po 3 gólech skóroval Lukáš Mostecký a Lukáš Klein. Dva góly vstřelil Pavel Kolbaba a po 1 brance skóroval Matěj Spěvák, Tomáš Rožek, Matěj Tlustý a Daniel Klepetko. Do dalšího kola postupují ZŠ Třemošnice a ZŠ Pardubice – Ohrazenice.
L. Klein 8.B

Stanovisko ke stávce vyhlášené odborovým svazem
5.11.2019
ZŠ Třemošnice bude dne 6. 11. v provozu dle platného rozvrhu.
Jako pedagogové jsme dlouhodobě nespokojeni s přístupem vlády ke školství v
ČR a jednání premiéra i ministra školství v posledních dnech vnímáme jako
nedůstojné, zejména z důvodu neustále se měnících příslibů a manipulativní
až nepravdivé argumentace na veřejnosti.
Svoji práci máme rádi a ve středu se žákům školy budeme věnovat jako
kterýkoliv jiný školní den.
Pedagogický sbor ZŠ Třemošnice

Anglie - PREZENTACE
5.11.2019

Vývoj populární hudby
4.11.2019
Ve čtvrtek 24.10. se žáci  druhého stupně zúčastnili hudebního představení Největší hvězdy pop-music v proměnách moderní populární hudby 80. a 90. let 20. století, kterým nás velmi hezky a poutavě provádělo hudební duo z Karlových Varů.
 Vystoupení se nám líbilo. Mnohé zpěváky nám připomněli a také jsme poznali hvězdy této doby, které jsme předtím ani neznali.
A. Rabas, 7. ročník

Papír-podzim-výsledky P

Papír-podzim

Lesní plody
14.10.2019

Výměnný pobyt Slovensko 2019
14.10.2019
Ve dnech 30. září - 4. října se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili výměnného pobytu na Slovensku. Navštívili spřátelenou školu Sama Cambela ve Slovenské Lupči.
Ihned po příjezdu se nás slovenští žáci ujmuli a ubytovali v rodinách. Nejvíce z celého týdne se nám líbil výlet lanovkou na Skalnaté pleso ve Vysokých Tatrách a bahnitá stezka na Hrebienok. Učitelé nás za to odměnili návštěvou Aquaparku Tatralandie. Moc se nám tu líbilo a už se těšíme, až za námi slovenští kamarádi přijedou.
E.Procházková, 8.B

Bubeníci
26.9.2019
Ve čtvrtek 26. září se v naší škole objevil tajemný pán. Měl pruhovaný svetr, slaměný klobouk a na hřišti rozestavěl asi 20 „bubnů“. Bubny byly vlastně plastové sudy obrácené dnem vzhůru a paličky byly vyrobené z tenisových míčků. Nakonec se ale všechny děti od malých prvňáků až po velké deváťáky naučily bubnovat, a dokonce vybubnovaly písničku. Myslím, že si to všichni báječně užili.
E. Čermáková

Projekt 5. ročníku
26.9.2019
Dne 20. září měl 5. ročník projektový den s názvem Kvalita ovzduší. Ve třídě jsme nejprve prováděli různé pokusy se vzduchem a dozvěděli jsme se, co vše má vliv na kvalitu ovzduší a jak ovlivňuje naše zdraví. Poslední dvě hodiny jsme strávili venku, kde jsme u náměstí počítali auta, která projedou Třemošnicí. Poté následovala anketa, kdy jsme se kolemjdoucích ptali, jestli mají auto, zda s ním jezdí denně do práce a zda používají i jiné dopravní prostředky.
Projektový den se mi moc líbil. Pomohl mi pochopit význam vzduchu, jak je pro nás důležitý a že musíme chránit ovzduší našeho okolí a chovat se šetrněji.
Vendula Klimešová, 5.A

Návštěva z Divadla jednoho herce
26.9.2019
Dne 19.9. do naší školy zavítal pan René Josef z Divadla jednoho herce z Hradce  Králové.
Příhody lišky Bystroušky
Divadelní představení Příhody lišky Bystroušky bylo určeno pro první stupeň základní školy. Divadlo bylo velice zajímavé
a hezky hrané jedním hercem, který byl vtipný a zábavný. Vystoupení se nám moc líbilo a těšíme se na další.
Lucie Fidrová, 6. ročník

Žáci 2. stupně zhlédli představení Romeo a Julie od W. Shakespeare. Herec nám pomocí dřevěných soch a nástrojů vyprávěl příběh. Během představení vyráběl dřevěnou rakev. Oživil představení legračními obličeji, tím upoutal více pozornost a hlavně nás rozesmál. Také chvílemi zesiloval nebo zeslaboval hlas, až jsme se někdy lekli. Bylo to velmi zábavné a hlavně hezké.
Lucie Šmídlová, 8.B

My na Konopáči
23.9.2019
V pondělí a úterý minulého týdne jsme zúčastnili adaptačního kurzu v areálu Autokempink Konopáč. Celý kurz byl určen pro posílení vztahů v třídním kolektivu. Byli jsme tam společně s paní učitelkou    Š. Skupovou a I. Šebelovou. Přijel i pan Roman Alvarez, s kterým jsme hráli spoustu zábavných her, abychom se jako třída více stmelili, a také jsme si povídali o nebezpečí šikany. Večer jsme měli dokonce i bojovku, sice v dešti, ale i tak byla super. Jen je škoda, že už to skončilo, moc se nám kurz líbil.
Natálie Urbanová a Daniel Mrázek, 6. ročník

Odměna za prvenství v soutěži „Felixmánie“
9.9.2019
Po vyhodnocení školní soutěže Felixmánie na konci školního roku 2018/2019 se na prvních místech umístili žáci tříd 2.A a 8.A. Třída 2.A získala prvenství také v celkovém hodnocení soutěže a s ním i putovního maskota soutěže rysa Felixe. Žákům obou tříd SRPDŠ věnovalo odměnu v podobě výletu do jihlavské zoologické zahrady. Tímto výletem zahájili žáci nový školní rok již jako „třeťáci“ a „osmáci“. Ve čtvrtek 12. září 2019 se společně se svými třídními učitelkami vydali do ZOO, kde kromě jiných zvířat navštívil

BAKAWEB