Pedagogická dokumentace

Historie školy

Pedagogický sbor

Provozní zaměstnanci

Pedagog. - psych. poradna

Grantové projekty

  Kontakt

          

                                                                                                                         

INFORMACE PRO RODIČE | Třídy | Rozvrh | Zvonění | Družina | Zájmové kroužky | Výchovné poradkyně | SRPDŠ | Jídelna | English info
STARŠÍ VIDEOZPRÁVY
| NOVINY OČKO | FELIXMÁNIE 2019/20 (TABULKA) | DUMY| NOVÁ EKOSOUTĚŽ|
!!!
Virtuální prohlídka !!!

VIDEOZPRAVODAJSTVÍ

VIDEO ZE 120. VÝROČÍ ŠKOLY KE STAŽENÍ......ZDE

10.videozprávy školního roku 2018/19
(Vyřazení deváťáků)

9.videozprávy školního roku 2018/19
(DRAMATICKÝ KROUEK, POKUSY, FLORBAL...)

8.videozprávy školního roku 2018/19
(SOŠ, GALERIE, EXKURZE, FOTBAL...)

7.videozprávy školního roku 2018/19
(LYŽÁK)

6.videozprávy školního roku 2018/19
(akademie)

5.videozprávy školního roku 2018/19
(bruslení, florbal. futsal...)

4.videozprávy školního roku 2018/19
(Vánoce)

3.videozprávy školního roku 2018/19
(SŠ HOLICE, Mikuláš, fotbal, florbal))

2.videozprávy školního roku 2018/19
(Slovensko)

1.videozprávy školního roku 2018/19
(prvňáčci, projekt, tělocvična)

 

_________________________

 

Počítadlo návštěv:

 

!Bezpečnostní opatření školy...ZDE!!!

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2019/2020

Lesní plody
14.10.2019

Bubeníci
26.9.2019
Ve čtvrtek 26. září se v naší škole objevil tajemný pán. Měl pruhovaný svetr, slaměný klobouk a na hřišti rozestavěl asi 20 „bubnů“. Bubny byly vlastně plastové sudy obrácené dnem vzhůru a paličky byly vyrobené z tenisových míčků. Nakonec se ale všechny děti od malých prvňáků až po velké deváťáky naučily bubnovat, a dokonce vybubnovaly písničku. Myslím, že si to všichni báječně užili.
E. Čermáková

Projekt 5. ročníku
26.9.2019
Dne 20. září měl 5. ročník projektový den s názvem Kvalita ovzduší. Ve třídě jsme nejprve prováděli různé pokusy se vzduchem a dozvěděli jsme se, co vše má vliv na kvalitu ovzduší a jak ovlivňuje naše zdraví. Poslední dvě hodiny jsme strávili venku, kde jsme u náměstí počítali auta, která projedou Třemošnicí. Poté následovala anketa, kdy jsme se kolemjdoucích ptali, jestli mají auto, zda s ním jezdí denně do práce a zda používají i jiné dopravní prostředky.
Projektový den se mi moc líbil. Pomohl mi pochopit význam vzduchu, jak je pro nás důležitý a že musíme chránit ovzduší našeho okolí a chovat se šetrněji.
Vendula Klimešová, 5.A

Návštěva z Divadla jednoho herce
26.9.2019
Dne 19.9. do naší školy zavítal pan René Josef z Divadla jednoho herce z Hradce  Králové.
Příhody lišky Bystroušky
Divadelní představení Příhody lišky Bystroušky bylo určeno pro první stupeň základní školy. Divadlo bylo velice zajímavé
a hezky hrané jedním hercem, který byl vtipný a zábavný. Vystoupení se nám moc líbilo a těšíme se na další.
Lucie Fidrová, 6. ročník

Žáci 2. stupně zhlédli představení Romeo a Julie od W. Shakespeare. Herec nám pomocí dřevěných soch a nástrojů vyprávěl příběh. Během představení vyráběl dřevěnou rakev. Oživil představení legračními obličeji, tím upoutal více pozornost a hlavně nás rozesmál. Také chvílemi zesiloval nebo zeslaboval hlas, až jsme se někdy lekli. Bylo to velmi zábavné a hlavně hezké.
Lucie Šmídlová, 8.B

My na Konopáči
23.9.2019
V pondělí a úterý minulého týdne jsme zúčastnili adaptačního kurzu v areálu Autokempink Konopáč. Celý kurz byl určen pro posílení vztahů v třídním kolektivu. Byli jsme tam společně s paní učitelkou    Š. Skupovou a I. Šebelovou. Přijel i pan Roman Alvarez, s kterým jsme hráli spoustu zábavných her, abychom se jako třída více stmelili, a také jsme si povídali o nebezpečí šikany. Večer jsme měli dokonce i bojovku, sice v dešti, ale i tak byla super. Jen je škoda, že už to skončilo, moc se nám kurz líbil.
Natálie Urbanová a Daniel Mrázek, 6. ročník

Odměna za prvenství v soutěži „Felixmánie“
9.9.2019
Po vyhodnocení školní soutěže Felixmánie na konci školního roku 2018/2019 se na prvních místech umístili žáci tříd 2.A a 8.A. Třída 2.A získala prvenství také v celkovém hodnocení soutěže a s ním i putovního maskota soutěže rysa Felixe. Žákům obou tříd SRPDŠ věnovalo odměnu v podobě výletu do jihlavské zoologické zahrady. Tímto výletem zahájili žáci nový školní rok již jako „třeťáci“ a „osmáci“. Ve čtvrtek 12. září 2019 se společně se svými třídními učitelkami vydali do ZOO, kde kromě jiných zvířat navštívili rysa Felixe, na jehož chov naše škola přispívá. „Náš Felix“- rys červený nám pózoval pro fotografování a předváděl se v celé své kráse. Po celý den nás provázelo příjemné slunečné počasí a všichni jsme si výlet hezky užili. Žáci a třídní učitelky obou tříd děkují SRPDŠ za krásnou odměnu.
Mgr. Romana Čermáková

První den ve škole
9.9.2019
Nástup do první třídy je důležitým momentem pro každého člověka. Na svůj první den ve škole budou jistě vzpomínat i letošní prvňáčci. Do tříd přicházeli v doprovodu svých rodičů a nevěděli, co je čeká. Pak ale uviděli kamarády ze školky a usměvavou paní učitelku a obavy se rozplynuly. Společně s paními učitelkami E. Čermákovou a M. Holubovou malé školáky přivítali představitelé města, školy a SRPDŠ a předali jim dárky v podobě pomůcek, které děti při výuce jistě využijí.
Když hosté odešli, dostala se v každé třídě ke slovu paní učitelka. Povídala si s dětmi a nastínila jim, co je čeká. Paní vychovatelky pak ještě provedly nové žáky po škole a paní učitelky se věnovaly rodičům. Na rozloučenou dostaly děti sladkosti a spěchaly domů, aby si připravily aktovky na druhý školní den.

Seznam žáků 1. ročníku pro školní rok 2019-2020
ZDE KE STAŽENÍ

Školní rok 2019 – 2020 v ZŠ v Třemošnici začíná
v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin.
S sebou přezůvky a psací potřeby.
2. září 2019 začíná také školní družina.
V Třemošnici dne 26. 8. 2019
Mgr. Lubomír Marek, ředitel školy

 

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2018/2019

Seznam přijatých žáků pro výuku v 1.ročníku ve školním roce 2019/2020 na základě zápisu, který se uskutečnil 4.4.2019....ZDE

Oznamuji Vám, že v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb § 24 odst. 2 vyhlašuji pro žáky 9. ročníku volný den, a to v pátek  28. června 2019.

V týdnu od 24. - 27.6. bude zvonek školní družiny (k dřívějšímu vyzvednutí žáka) zapnutý od 12.20 do 12.35 hodin a dále od 14.0 hodin.

Program závěrečných dnů školního roku 2018/2019...zde!!!

Země Keltů
10.6.2018
Ve středu 5. 6. se třídy 4. A a 4. B vypravily  na výlet do Země Keltů do Nasavrk. Tam na nás čekal připravený program a milé paní průvodkyně, které si naše žáky rozdělily do menších skupinek. Děti se zde mohly seznámit s vývojem hrnčířského řemesla, naučit se, jak rozdělat oheň  bez zápalek nebo si mohly prohlédnout pravěká obydlí. Největší úspěch však sklidila lukostřelba a hra na bojovníky, kdy do ruky dostaly štíty a meče. Na závěr si v malém obchůdku koupily něco dobrého na zub a suvenýr na památku. Výlet se všem moc líbil!

Výměnný pobyt – návštěva ze Slovenska
3.6.2018
Pondělí 20.5. Zavítali k nám naši přátelé ze Slovenska. Příjezd byl plánovaný okolo 15. hodiny a v 17 hodin je čekala prohlídka Berlovy vápenky. Bohužel se příjezd opozdil, a proto musela být prohlídka zrušena.  Každý si vzal svého slovenského kamaráda domů a program byl v hostitelské rodině. Většina byla na bowlingu, kde jsme soupeřili o první místo. Ostatní šli na večeři a nebo se prošli po okolí.
 Úterý 21.5. Slovenské děti čekalo přivitání v Kulturním domě v Třemošnici a také byl připravený koncert pod vedením Divadla Slunečnice z Brna. Všichni jsme si to užili a také zatančili. Po ukončení se Slováci šli podívat do třemošnické galerie. Poté jsme vyrazili Lovětínskou roklí na zříceninu hradu Lichnice, kde jsme si vyslechli od paní Matykové historii této památky. A Královskou cestou zpět domů. Potom byl program opět v hostitelských rodinách.
Středa 22.5. Byl to den, který si určitě budeme pamatovat. Autobusem jsme vyrazili do Prahy, pocestovali jsme metrem, prohlédli jsme si chrám Sv. Víta, Petřín a také jsme zavítali do zrcadlového bludiště. Tehdy začalo pršet. Na Staromětském náměstí jsme zhlédli pražský orloj. Na Václavském náměstí jsme měli rozchod. Po projití obchodů jsme se vraceli zpátky. Nasedli jsme do autobusu. Když jsme opouštěli Prahu, zastavili nás příslušníci policie. Řidičovi chyběly potřebné papíry, policie nám nedovolila jet dál. A proto jsme čekali 2 hodiny venku, kde pršelo jako z konve, a nebo v autobuse. Po dlouhém čekání pro nás přijel jiný autobus. Plni radosti už přijíždíme do Třemošnice. Počasí nám nedovolilo jít ven, a tak jsme se scházeli někde pod střechou.
Čtvrtek 23.5. Nadešel čas loučení. Doprovodili jsme slovenské děti do školy. Ještě je čekal výlet do zámku Žleby, poté oběd ve školní jídelně a čekání na autobus. Když přijel, nadešel čas smutku a slz a v objetí jsme se s našimi slovenskými kamarády museli rozloučit. A poté už jen mávání na rozloučenou.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat my, žáci, i zaměstnanci ZŠ Třemošnice všem hostitelským rodinám za jejich péči o naše milé slovenské přátele.
Nela Tomášková , 9.ročník

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
29.5.2018
Žáci prvního až třetího ročníku naší školy od pondělí 27. května do pátku 31. května 2019 vyměnili školní lavice i domácí prostředí za přírodu v rekreačním středisku Sluníčko v Trhové Kamenici.
Rekreační zařízení Sluníčko se nachází nedaleko městyse Trhová Kamenice v malebné přírodě Českomoravské vrchoviny, 10 km od města Hlinsko v Čechách a 20 km od Chrudimi. Jedná se o modernizovaný areál, který je ideálně zařízený pro pořádání dětských táborů, škol v přírodě, sportovních soustředění, či jiných kolektivních akcí a pobytů. 
Pro děti byl kromě výuky připraven tematický program s příběhem. Na jeho základě zkušený tým animátorů připravil projekt plný her a činností převážně v přírodě. Skupiny dětí - soutěžní týmy - tak mohly hravou formou změřit své síly, ale hlavně projevit nebo rozvinout svoji schopnost spolupráce, komunikace, samostatného uvažování a řešení problémů. Cílem těchto animačních programů bylo také všechny pobavit, zažít společně plno nového, aktivně si odpočinout na čerstvém vzduchu a také prohloubit vztahy mezi dětmi. Večer se našel prostor i pro společný táborák a diskotéku. Společně s animátory jsme se také vydali na odpolední výlet do nedalekého skanzenu na Veselém Kopci.
Pro všechny děti to byl určitě nezapomenutelný týden, na který budou dlouho vzpomínat.
Za učitely 1. – 3. ročníku ZŠ Ivana Šebelová


McDonald's Cup 2019 – krajské finále
21.5.2018
Dne 20. 5. 2019 se na druholigovém stadionu v Pardubicích odehrálo krajské finále McDonald's Cupu. Do tohoto finále postoupili vítězové okresních kol. Mezi nimi byli i naši hráči. Hned v prvním utkání proti ZŠ Choltice se dvakrát prosadil P. Bachratý, což znamenalo výhru 2:0 a skvělý vstup do turnaje. Zhoršení přišlo až ve druhém zápase proti ZŠ Sv. Čecha Choceň, který skončil prohrou 3:0. Ani ve třetím utkání se naši žáci nedočkali úspěchu, když prohráli se ZŠ TGM Svitavy opět 3:0. Nakonec jsme se umístili na krásném třetím místě. Turnaje se zúčastnili P. Bachratý, M. Ježek, L. Novotný, P. Charvát, P. Klepetko, D. Devera, M. Tyller, P. Čapka, D. Handlíř, D. Klusák.

EXKURZE DO SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
21.5.2018
Dne 7.5 jsme se vydali na exkurzi do Světlé nad Sázavou. Nejprve jsme se vypravili do sklárny Bohemia Machine. Tam nám sdělili základní informace o jejich firmě a poté nás zavedli do části, kde si někteří mohli vyfouknout velkou skleněnou kouli a vybrousit nějaký vzor do nádoby. Potom jsme viděli okrasné skleněné výrobky. Tato prohlídka skončila u největší vyrobené lahve na světě. Byla přes 2 metry vysoká. Další častí exkurze byla prohlídka zámku Světlé nad Sázavou. Paní nás provedla různými místnostmi, kde byly vystavené starověké nálezy a modely hradů. Vyprávěla o Bílé paní, která tam údajně straší a že po ní zůstaly na podlaze černé stopy, co nejdou smýt. Dále následovala místnost s panenkami, u kterých se někteří žáci necítili dobře. Nakonec jsme si mohli pořídit suvenýr na památku.
N. Horynová a N. Deverová, 7. ročník

Vzpomenutí konce 2. světové války
14.5.2018
V úterý 7.5. podnikla 6. třída společný výlet k pomníku obětem 2. světové války v Licoměřicích.
Autobusem jsme se vydali do obce Lipovec a dále pokračovali k pomníku pěšky. Naše zpáteční cesta po hřebenech Železných hor vedla přes rozhlednu, z které bylo vidět do širokého okolí. Sice nás všechny bolely nohy, ale výlet jsme si užili.
Simona Palečková, 6. ročník

Čarodějnice v základní kouzelnické škole
6.5.2018
V úterý 30. dubna se první stupeň naší základní školy proměnil na Akademii čar a kouzel. Čarodějničtí učňové museli prokázat své dovednosti při plnění zapeklitých úkolů od vrchních čarodějů - páťáků, jako bylo létání na koštěti, skok přes bažinu, hod škrpálem, vaření a poznávání lektvarů, čarodějnický tanec, ověření talentu čmáry fáry, zkouška paměti, trpělivosti a odvahy a mnohé další. Malí učňové byli natolik šikovní a horliví do všech činností, že byli nakonec všichni oficiálně přijati do spolku čarodějnic a obdrželi své čarodějnické vysvědčení se sladkou odměnou.
Všem čarodějům a čarodějnicím: koštěti zdar na příštím sletu!
5. třída s třídní čarodějkou Š. Skupovou

Plavání
6.5.2018
Minulý týden se naše škola zúčastnila poslední lekce plavání, které probíhá v rámci tělesné výchovy vždy ve 3. a 4. ročníku. Rozsah kurzu je deset lekcí po dvou vyučovacích hodinách. Děti se zde zdokonalují v různých plaveckých stylech (prsa, znak, kraul), dále trénují skoky do vody, potápění nebo např. záchranu tonoucího. Odměnou jim je vždy několik minut volna, kdy si můžou „zařádit“, zahrát různé hry ve vodě nebo se svézt na tobogánu. 
Za 3. a 4. ročník   Simona Chudomelová

Den Země v družině
6.5.2018
                Po roce jsme se opět vydali malinko přispět k pořádku na naší krásné planetě. Na úklid jsme měli cca 40 minut, ale i tak krátká doba stačila, abychom nashromáždili dost věcí, které patří určitě jinam než do přírody.
                Smutné je z našeho pohledu to, že jsme stejná místa uklízeli i před rokem a po roce je toto výsledek! A to jsme jistě nenašli vše.
Bylo by dobré, kdyby se ti, co odhazují odpadky tam, kam nepatří, nad sebou zamysleli, protože jinak až my vyrosteme, budeme žít na smetišti!
Žáci školní družiny

Minikopaná základních škol
26.4.2019
Okrskové kolo: Dne 16.4. 2019 se ZŠ Třemošnice zúčastnila okrskového turnaje v malé kopané. V prvním zápase jsme se utkali se ZŠ Ronov n. Doubravou. Po čtrnácti gólech vstřelených do soupeřovy brány jsme vyhráli 14:0. V druhém zápase proti ZŠ Heřmanův Městec jsme se opět prosadili vysokým počtem gólů a utkání skončilo 9:0. Těmito dvěma vítězstvími jsme postoupili do okresního kola v Chrudimi.
Okresní kolo: Dne 24.4. 2019 se ZŠ Třemošnice zúčastnila okresního kola minikopané v Chrudimi. V prvním zápase jsme se utkali se ZŠ Gymnázium Chrudim. Zápas skončil remízou 6:6 po třech gólech Štěpána Míška, dvou gólech Daniela Kršky a jednom gólu Tadeáše Oswalda. V druhém zápase proti  ZŠ U Stadionu Chrudim jsme museli stahovat pětigólový rozdíl ze skóre 1:6, to se bohužel nepovedlo, a tak jsme podlehli 5:7. Štěpán Míšek se opět prosadil třemi góly, Jakub Tlustý a Daniel Krška jedním gólem.
 Marek Tlapák, Tomáš Tlustý, 8. ročník

Skořápkovníky
17.4.2019
Žáci 1.-8.ročníku a oddělení školních družin se svou tvořivou prací zapojili do zpestření prostoru před budovou školy. Při činnostech výtvarné a pracovní výchovy nazdobili různými technikami vyfouklá vajíčka. Barevnými kraslicemi žáci čtenářského klubu ozdobili před školou dva stromy – „skořápkovníky“. Jarními říkadly a připomenutím tradic Velikonoc si tak přiblížili atmosféru svátků jara.    
Mgr. Romana Čermáková

   

Soutěž v recitaci na 1. stupni
8.4.2019
I v letošním školním roce proběhla v naší škole recitační soutěž. 
Na prvním stupni se třídního kola zúčastnili žáci v hodinách literární výchovy.
Všichni se velmi snažili a nebylo jednoduché vybrat zástupce jednotlivých tříd.
Po pečlivém uvážení nejlepší recitátoři přednesli své básně na slavnostním vystoupení v cukrárně za velké podpory učitelů, spolužáků a rodičů.
Všichni byli velmi dobře  připraveni a porota měla nelehký úkol ocenit nejlepší mladé recitátory.
Všem žákům děkujeme za vzornou přípravu a čas, který nácviku věnovali.
Výhercům blahopřejeme.
Horní Martina

Lyžařský výcvikový kurz
28.3.2019

Na lyžařský výcvikový kurz 7.A a 7.B do Jedlové v Orlických horách jsme vyrazili v sobotu 9.3. a vrátili jsme se v pátek 15.3. za doprovodu pana učitele Čermáka, Němce, paní učitelky Šmídlové a paní zdravotnice. Hned první den se téměř všichni naučili základy na sjezdových lyžích a druhý den nás všechny rozřadili do družstev. Na běžkách jsme ujeli téměř 16 km a ještě pomohli několika autům na kluzké silnici a tím udělali dobrý skutek. Předposlední den, ve čtvrtek, nás učitelé vzali na sedačkovou lanovku do Deštné. Večer jsme si společně udělali diskotéku. Všem se lyžařský kurz líbil, ještě bychom tam rádi týden zůstali.
E.Procházková, 7.B

Hudební představení
8.3.2019

V úterý 5.3. se první stupeň zúčastnil hudebního představení v kulturním domě. Hlavní tváří byl Dan Kubica, který v doprovodu své kytary zazpíval mnoho písniček. Dostávali jsme zajímavé hádanky a pro odvážlivce připravil malou soutěž. Petra Vašíčková z 2. A se chtěla zúčastnit soutěže společně se žákem 5. ročníku Matějem Tlustým. Měli možnost zazpívat si sólo před celým 1. stupněm. Oba dva žáci dostali za svou odvahu a dobrý výkon odměnu. Všichni žáci se do programu krásně zapojili a koncert se nám moc líbil.
Lucie Fidrová a Pavel Kolbaba, 5. ročník

  

Hudební představení
8.3.2019

Dne 5.3.2019 proběhlo v kulturním domě hudební představení připravené pro naši základní školu. Představení bylo zaměřeno na hudební skupinu The Beatles. Šlo o volné pokračování předešlých dvou vystoupení na stejné téma. Náplní tohoto dílu byl příběh o rozpadu slavné skupiny The Beatles, který byl doplňován písněmi z jejich posledních alb. Zazněla například píseň Let It Be a Yellow Submarine. Podle závěrečného potlesku bylo představení povedené a všem se líbilo.
M.Černil,9.roč.

Pasování žáků druhé třídy do řádu čtenářského
25.2.2019
Ve středu 20. února 2019 se v obřadní síni Městského úřadu v Třemošnici konalo slavnostní pasování žáků druhé třídy do řádu čtenářského.
Po slavnostním nástupu za podpory rodičů, sourozenců a dalších diváků pronesli žáci obou tříd slavnostní slib, jednotlivě poklekli před králem Bibliofilem V. a svůj slib potvrdili.
Král Bibliofil V. připomenul důležitost knížek a čtení a každé z dětí si odneslo od zástupkyň městské knihovny drobné dárky a knihovnickou průkazku platnou do konce roku zdarma.
Slavnostní atmosféru v obřadní síni podpořila i slova místostarosty pana Josefa Dvořáka.
 V rámci spolupráce základní školy a knihovny bude navazovat návštěva obou tříd v naší městské knihovně.
Ivana Šebelová

Finále východních Čech ve futsale
25.2.2019
Dne 20.2.2019 se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili futsalového finále východních Čech.
Prvním soupeřem se stala ZŠ Palackého Moravská Třebová. Po třech gólech Štěpána Míška, dvou gólech Romana Petruse a dvou gólech Adama Škaryda jsme vyhráli 7:0. V druhém, ale o poznání těžším zápase, na nás čekal tým ZŠ Nádražní Žamberk. V tomto utkání se opět prosadil Škaryd jedním gólem a Míšek dvěma góly. V tomto utkání jsme opět neinkasovali gól. V dalším zápase jsme se utkali s největším rivalem turnaje ZŠ SEVER Hradec Králové. Po gólu Mosteckého a Míška jsme nad touto sportovní školou zázračně vedli 2:0. Poté náš soupeř ukázal své dovednosti a dal nám po krásných kombinacích čtyři góly. Zápas jsme prohráli 2:4 a umístili se na 2. místě. Tím pádem jsme bohužel nepostoupili a se svěšenou hlavou odjeli domů. Vítězné družstvo postoupilo mezi osm nejlepších týmů v republice.
Marek Tlapák, 8. ročník

Zápis dětí do 1. ročníku
19.2.2019
Dne 4.4.2019
od 13.00 hod do 16.00 hod
.
Místo konání: Základní škola Třemošnice
S sebou: průkaz totožnosti, rodné číslo dítěte, přezůvky pro dítě
Zápis dětí do 1. ročníku se koná ve 2. patře v 1.třídě

Zápis do školní družiny pro budoucí prvňáčky probíhá v přízemí budovy školy.

Výprava za netopýry
19.2.2019
V sobotu 2. února jsme vystoupali na Lichnici, která byla uvězněna pod ledem a sněhem. V hradním sklepení jsme viděli netopýra velkého, černého, ušatého i vodního. Na nádvoří jsme si zasoutěžili a z Milady jsme se rozhlédli po okolí. Plni dojmů jsme pak spěchali domů do tepla.
E. Čermáková

Přebor škol v šachu
28.1.2019
V Základní škole v Třemošnici pracuje od roku 2011 šachový kroužek pod vedením Ing. Lubomíra Šilara a pana Petra Šindeláře.
Ve středu 23. ledna 2019 se v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách uskutečnilo krajské kolo „Přeboru škol čtyřčlenných družstev“. Naše škola byla zastoupena jak v mladší kategorii (1. - 5. ročník), tak i ve starší (6. - 9. ročník). Obě mužstva si účast zajistila výhrou v okresním kole v Chrudimi. Do turnaje se kvalifikovalo v každé skupině 8 nejlepších krajských týmů. V sedmi kolech hraných systémem každý s každým se vždy na čtyřech šachovnicích utkaly zúčastněné školy mezi sebou. Hrálo se tempem 2 x 20 minut.
ZŠ Třemošnici reprezentovali starší žáci Jan Rožek, Adam Hlína, Jakub Tlustý, Tomáš Tlustý a Marek Tlapák a v mladší kategorii pak Jan Maček, Patrik Charvát, Daniel Káninský a Matyas Komárek. Chlapci nastupovali většinou proti výkonnostně silnějším soupeřům, přesto však ve velké konkurenci obstáli. Konečné 5. místo mladších žáků a o stupínek horší starších je toho důkazem. Blahopřejeme našim mladým šachistům k tomuto úspěchu a přejeme jim mnoho štěstí a správných tahů při partiích.
František Kučera

Pojďte s námi na Lichnici!
28.1.2019
Po roční odmlce se dne 2. února 2019 opět koná tradiční výprava na Lichnici. Na nádvoří hradu si můžete zasoutěžit a v hradním sklepení budeme spolu s průvodcem pátrat po spících netopýrech.
Zájemci se mohou hlásit u p. uč. Evy Čermákové.

Bruslení
28.1.2019
Dne 23.1.2019 se vydala děvčata 6., 7. a 9. ročníku a chlapci z 9. ročníku Základní školy Třemošnice zabruslit si na zimní stadion do Čáslavi. Ráno v 7:00 hodin žáci vyjeli za doprovodu dvou úžasných učitelů p. Němce a Čermáka vlakem. Po příjezdu do Čáslavi je čekala cesta pěšky přes celé město na zimní stadion, kam dorazili v 8 hodin. Za celou skupinu platili vstupné pouhých 400,- Kč. Žáci se přezuli, popřípadě převlékli na lavičkách a dali se do bruslení. Hřiště bylo rozdělené na dvě půlky, aby se na jedné straně mohlo bruslit a na druhé hrát hokej. Po dvouhodinovém bruslení se opět převlékli a vydali zpět na vlak, který odjížděl v 11:13 hodin. Po příjezdu v 11:45 hodin se žáci vrátili nazpět s učiteli do naší jídelny na oběd a poté mohli odejít domů. Byl to super den!
Lukáš Vlček. 9. ročník

Krajské finále florbalového turnaje mladších dívek
18.1.2019
Dívky ze šestého a sedmého ročníku postoupily do krajského kola florbalového turnaje, které se uskutečnilo 15. ledna 2019 ve sportovní hale v Litomyšli.
Zde se postupně utkaly s vítězi jednotlivých okresních kol Pardubického kraje. První zápas odehrály proti Základní škole Svatopluka Čecha Choceň s výsledkem 0:0.
Ve druhém zápase s Gymnáziem Moravská Třebová opět remizovaly, tentokrát 1:1, když vyrovnávající gól vstřelila Lucie Šmídlová.
Do posledního zápasu s týmem Základní školy Ohrazenice Pardubice vstupovaly dívky s vědomím, že mohou skončit druhé, ale i poslední. Z úvodního náporu vytěžily vedoucí branku Nikoly Deverové. Bohužel ve druhém poločase inkasovaly vyrovnávací gól na 1:1.
I přes tři remízy obsadily naše dívky celkové druhé místo a domů si přivezly medaile a do školní vitríny krásný pohár.
Turnaje se zúčastnily tyto dívky: Brožková Petra, Jelínková Adéla, Kršková Anna Marie, Kuberová Iveta, Míčová Sára, Nesládková Eliška, Nesládková Natálie, Vojáčková Linda, Zadinová Marina, Deverová Nikola, Horynová Nikola, Procházková Eliška, Radová Stanislava, Šmídlová Lucie.
Mgr. Zbyněk Němec

 

Tříkrálová sbírka
10.1.2019
V sobotu 5. 1. 2019 proběhla v našem městě tradiční Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků spolu s dospělými vedoucími obcházely Třemošnici a vybíraly peníze, které budou použity na charitativní účely. I přes nepřízeň počasí byli všichni spokojeni. Děti měly radost z pamlsků, které také dostávaly, dospělí z plnících se pokladniček a dárci z vědomí, že přispívají na dobrou věc. Velké poděkování patří jim všem.
 E. Čermáková

Rozdávání cen za Felixmánii
21.12.2018

Mistroství světa 2018 ve florbale
10.12.2018
Naše základní škola se dne 3.12.2018 zúčastnila zájezdu do Prahy do O2 arény na mistrovství světa ve florbalu, kde proti sobě hrály Německo s Lotyšskem a Japonsko se Singapurem. Vstupenky jsme obdrželi zdarma, neboť pořadatelé soutěží o největší návštěvnost na těchto mistrovstvích. Platili jsme tedy každý pouze 65 Kč za vlakovou jízdenku. Vyrazili jsme ráno. V 7:45 hodin jsme měli sraz na vlakovém nádraží v Třemošnici a v 10 hodin jsme už byli v Praze. Zápasy byly velmi napínavé. Singapur vyhrál nad Japonskem 9:5 a Německo porazilo Lotyšsko 5:4. Vstup do arény i odchod probíhal hladce, pořadatelé měli vše dobře zorganizové. Poté jsme si nakoupili ještě nějaké občerstvení v obchodě Lidl, potom nasedli znovu do vlaku a vyrazili jsme domů. Do Třemošnice jsme přijeli okolo 17:30 hodin a všichni se z vlakového nádraží vydali k domovu. Bylo spíše sychravo a zataženo, ale moc nefoukalo a myslím, že si každý tento výlet užil.
Vladislav Zelený, 9. ročník

Rozsvěcení školního stromečku
7.12.2018
Dne 5.12.2018  se po druhé vyučovací hodině celá škola sešla ve vestibulu, abychom společně rozsvítili vánoční stromeček. Zazpívali jsme si Rolničky, Štědrý večer a Vánoce přicházejí. Po odpočítání se stromeček rozsvítil a tím nám ve škole začala příjemná předvánoční atmosféra.   
Iveta Kuberová, 6.ročník

Školní futsalová liga 7
26.11.2018
Dne 21. 11. se v naší tělocvičně odehrálo první kolo školní futsalové ligy 7. V úvodním zápase turnaje naši žáci porazili soupeře ze ZŠ Smetanova Hlinsko 6:2. Úspěšnými střelci byli Adam Škaryd, 2krát Michal Smutný a 3krát Štěpán Míšek. V dalším utkání proti ZŠ Sever, Hradec Králové byl bohužel soupeř lepší a naše hráče přestřílel 5:3. Góly vsítili Smutný a 2krát Míšek. Potom přišel závěrečný zápas proti fotbalové škole Pardubice-Ohrazenice. Konečný výsledek byl 2:0 po brankách Míška a Škaryda. Vzhledem k stejnému počtu bodů se postupovalo do minitabulky, kde s nejlepším skóre vyhrála ZŠ Sever, Hradec Králové. O druhém postupujícím rozhodl penaltový rozstřel mezi ZŠ Třemošnice a Pardubice-Ohrazenice. Z našeho týmu byli úspěšní Míšek, Smutný a Tlapák, naopak soupeř proměnil jen jednu penaltu. Společně se ZŠ Sever, Hradec Králové postupujeme do dalšího kola.
T. Radil a V. Michálek 8. ročník

Okresní finále florbalového turnaje mladších dívek
21.11.2018
Naše škola se zúčastnila okresního kola ve florbale v Chrudimi dne 22. 11. 2018. Tohoto turnaje se mělo zúčastnit šest týmů z celého okresu, ale bohužel jsme dorazily pouze my a Základní škola Slatiňany. Děvčata si proti sobě měla zahrát dvě utkání, která by rozhodla o postupu do krajského finále. První zápas jsme smolně prohrály 3:4. Ve druhém se dívky zlepšily a zvítězily v poměru 4:2. Muselo tedy rozhodnout třetí utkání. V něm jsme zvítězily 1:0 a postoupily. Turnaje se zúčastnily tyto dívky: Brožková Petra, Jelínková Adéla, Kršková Anna Marie, Kuberová Iveta, Míčová Sára, Nesládková Eliška, Nesládková Natálie, Vojáčková Linda, Zadinová Marina, Deverová Nikola, Horynová Nikola, Procházková Eliška, Radová Stanislava, Šmídlová Lucie.

Školní futsalová liga 9
21.11.2018
Naši žáci z 9., 8. a 7. ročníku se zúčastnili školní futsalové ligy 9 v Třemošnici.Turnaj se hrál dvoukolově.
V prvním zápase jsme podlehli Gymnáziu Josefa Resslera Chrudim 4:2,na gólech se podíleli Tomáš Tlustý a Štěpán Míšek.
Druhý zápas jsme vyhráli 12:2 nad ZŠ Česká Bělá.Góly dali Daniel Krška a Štěpán Míšek po čtyřech,Daniel Marek tři a poslední gól byl vlastní.
Druhé kolo jsme hráli proti Gymnáziu Josefa Resslera Chrudim. Vyhráli jsme 4:0.Góly dali Tomáš Tlustý,Daniel Marek a dva Daniel Krška.
Čtvrtý zápas jsme vyhráli nad ZŠ Česká Bělá 11:3,o góly se podělili Tomáš Tlustý, Daniel Krška,Radek Brynych,Daniel Marek,Václav Michálek,3krát Štěpán Míšek a 3krát Tadeáš Oswald.Naši žáci na tomto turnaji zvítězili a postupují do dalšího kola.školní futsalové ligy.
Turnaje se zúčastnili: Štěpán Míšek,Václav Michálek,Tomáš Tlustý,Daniel Krška,Tadeáš Oswald,Daniel Marek,Radek Brynych a Tomáš Benda.
Roman Petrus,Tomáš Radil a Jakub Tlustý , 8.ročník

Okrskové kolo florbalového turnaje mladších žáků
16.11.2018
Naše škola se zúčastnila okrskového kola ve florbale v Chrudimi dne 15. 11. 2018. První zápas jsme porazili ZŠ Chrudim, Sladkovského 10:1 a slavili vítězství. Druhé utkání nás čekalo se školou z Heřmanova Městce. Napínavý zápas jsme nakonec zvládli a vyhráli 2:1. V dalším zápase jsme zvítězili nad Gymnáziem Josefa Ressela, Chrudim se skórem 3:1. Poslední zápas proti sportovní škole ZŠ Chrudim, U Stadionu rozhodoval o postupujícím do okresního kola. Po remíze 2:2 bylo naše celkové skóre lepší, proto jsme celý turnaj vyhráli. R. Petrus, M. Tlapák,  8.třída 

100 let očima dětí
14.11.2018

Berlova vápenka
1.11.2018

Žáci školní družiny navštívili v rámci celoroční hry „Poznáváme Česko“ Berlovu vápenku. Získali nové informace a nakoupili pro své nejbližší upomínkové předměty pro potěšení.  Poděkování patří paní Alvarézové, která dětem velice hezky přiblížila historii a význam této historické památky.

Zdravohrátky 
26.10.2018
 Dne 17.10. 2018 jsme vyrazili na zdravohrátky do Střední zdravotnické  školy v Chrudimi.
 Po uvítání nás rozdělili do skupin. My jsme byli společně se žáky z Nasavrk a Včelákova.  A pak už nás čekaly soutěže.
 Prvním stanovištěm byl biohazard, což byla ukázka, jak se lidé chovají k osobám s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.  Druhé stanoviště bylo nazváno sestry a lékaři bez hranic a obnášelo velikou zdatnost v anglickém jazyce, protože jsme museli pojmenovávat orgány pouze v tomto jazyce. Na třetím stály sanitní vozy a tam nám vysvětlovali postup při první pomoci. Potom nás čekala resuscitace, kterou jsme my vyhráli.  Ještě jsme plnili úkoly na chirurgickém stanovišti, což obnášelo poznání předmětů typických pro tento obor. Poslední byla neviditelná kavárna, kde jsme se museli spoléhat na svoji chuť, protože jsme měli pásku přes oči.
 Závěrem nás čekala hra Hej ty, víš to?! V ní jsme zpočátku prohrávali, ale nakonec se nám podařilo vyhrát a dostali jsme dort. V soutěži za manuální práci jsme skončili na hezkém třetím místě.
Veronika Svobodová, 9. ročník
                                                                                                                                                                                                           

Turnaj v malé kopané – PAMAKO
23.10.2018
Naši žáci z 9., 8. a 7. ročníku se zúčastnili turnaje v malé kopané v Pardubicích.
V prvním zápase jsme podlehli ZŠ Staňkova Pardubice 1:0.
Druhý zápas jsme vyhráli 3:1 nad ZŠ Studánka Pardubice. Na gólech se podíleli Tomáš Tlustý, Daniel Krška a Tadeáš Oswald.
Třetí zápas jsme hráli proti ZŠ Benešovo náměstí Pardubice 4:3. Góly dali Tomáš Tlustý, Vašek Michálek a dva Daniel Krška.
Čtvrtý zápas jsme vyhráli nad ZŠ Svítkov Pardubice 7:0.Na gólech se podíleli Jakub Tlustý, Daniel Krška, 2krát Štěpán Míšek a 3krát Daniel Marek.
V pátém zápase jsme porazili ZŠ Ohrazenice 2:0 po gólech Štěpána Míška a Daniela Kršky.
Ve čtvrtfinále jsme vyřadili ZŠ Bratranců Veverkových 4:0. Góly vstřelili Štěpán Míšek, Tomáš Tlustý, Daniel Krška a poté si soupeř vstřelil vlastní gól.
V semifinále jsme porazili ZŠ Polabiny 1:0 po gólu Štěpána Míška.
A ve finále jsme opět zvítězili nad  ZŠ Ohrazenice 7:1. Nejdříve soupeř vedl 1:0,ale díky třem gólům Jakuba Tlustého, dvěma gólům  Štěpána Míška a jednomu gólu Tomáše Tlustého a Daniela Kršky jsme zápas vyhráli.
Turnaje se zúčastnili: Štěpán Míšek,Václav Michálek,Marek Tlapák,Tomáš a Jakub Tlustí,Daniel Krška,Tadeáš Oswald,Daniel Marek a Radek Brynych.
Roman Petrus a Tomáš Tlustý, 8.ročník

Sběr papíru

Lesní plody

Výměnný pobyt na Slovensku
12.10.2018
Dne 1. 10. 2018 se žáci Základní školy  Třemošnice zúčastnili výměnného pobytu v L’upči na Slovensku. Odjížděli jsme z autobusového nádraží v 8 hodin moderním autobusem. Cesta utíkala rychle a přibližně v 15 hodin jsme dorazili do malebného městečka na Slovensku. Zde netrpělivě čekaly slovenské rodiny, u kterých jsme byli na tři dny ubytováni. Během pobytu na Slovensku jsme navštívili Bystriánskou jeskyni a místní ľupčanský hrad, který se pyšně tyčí nad městem. Hrad byl nově rekonstruován a předvedl se nám v celé své kráse. Také jsme navštívili místní dům řemesel, kde jsme vyráběli z vosku a papíru ozdoby. Další den patřil návštěvě Vysokých Tater. Zde jsme se svezli moderní lanovkou z Tatranské Lomnice do Skalnatého plesa. Navštívili jsme i Štrbské pleso. Odpoledne jsme ukončili návštěvou Tatralandie, kde jsme si užili spoustu vodní zábavy. Čtvrtek se nesl ve znamení loučení. Před zpáteční cestou jsme ještě zasadili dvě malé lípy na znamení přátelství mezi našimi školami. Poté jsme se zastavili v Bánské Bystrici a obdivovali krásy tamních kostelů a historické náměstí. Pak už nás čekala cesta domů, kam jsme se vraceli plni krásných zážitků a vzpomínek. 
Žaneta Erbenová, 9.ročník ZŠ Třemošnice

Kroužek Aj
12.10.2018
V prvním říjnovém týdnu začaly k velké radosti dětí kroužky anglického jazyka.  Díky velkému zájmu o výuku angličtiny, děti z prvního a druhého ročníku jsou rozděleny do čtyř kroužků dle třídy a pokročilosti žáčka. Prvňáčky a začátečníky z druhých tříd seznamuje hravou formou se základy anglického jazyka p. uč. T. Trnková. Druháčci, rozděleni do dvou skupin, pokračují ve stejném složení z minulého roku s p. uč. Š. Skupovou.
Cílem výuky anglického jazyka v prvním a druhém ročníku je především zábavné a motivující učení pomocí anglických písniček a her.
Nově byl také otevřen kroužek pro žáky osmých tříd k prohlubování jazykových znalostí a dovedností žáků pod vedením p. uč. T. Trnkové.
Mgr.Š. Skupová

Naše město
21.9.2018
Součástí výuky žáků 3. ročníku je celoroční projekt „Naše město – minulost a přítomnost“, který má za cíl rozvíjet v dětech dobrý vztah ke svému městu, jeho historii i současnosti. V rámci tohoto projektu se žáci 3.A a 3.B vydali na městský úřad, kde je pan starosta Ing. M. Bubeník obohatil o nové informace a také si prohlédli některé kanceláře a obřadní síň. Po svačině ještě navštívili Berlovu vápenku s expozicí, která připomíná místní tradice výroby vápna, a zajímavá byla i prohlídka muzea se starou zemědělskou technikou. Všechny získané poznatky žáci využijí při výuce. Mgr. M. Holubová

Adaptační kurz
18.9.2018
V pondělí 10.9. náš šestý ročník vyrazil pěšky na seznamovací kurz do kempu u Seče. Šla s námi paní učitelka Simona Chudomelová, která nás pomyslně předala nové paní třídní učitelce Janě Lilkové. Celé odpoledne jsme hráli spoustu her ke zlepšení vztahů v našem třídním kolektivu. Asi nejvíce se nám líbila hra, kdy jeden z dvojice měl zavázané oči a druhý ho opatrně doprovázel. Když se setmělo, zahráli jsme si i menší bojovou hru.
Ráno po chutné snídani jsme se vydali na zpáteční cestu k naší škole, kde nás čekal dobrý oběd a tím náš hezký výlet skončil.
Petra Brožková a Anna Marie Kršková

O počasí máme jasno
18.9.2018
Dne 6. 9. se žáci VII. A vydali do Kutné Hory na badatelský program, který jim byl odměnou za výhru v soutěži Felixmánie. Program byl zaměřený na meteorologii. V přírodní učebně žáci zjišťovali údaje o teplotě, tlaku vzduchu a relativní vlhkosti. Učili se určovat směr větru a měřit jeho rychlost anemometrem. Ujistili se, že předpověď počasí se dá odhadnout i pozorováním chování některých živočichů a rostlin a že nám mnohdy mohou napovědět i pranostiky našich předků. Své poznatky uplatnili v zábavné hře „Riskuj“, ve které si vedli velmi dobře.
Mgr. Taťána Trnková

Smysluplná zahrada
18.9.2018
Ve středu 12. září 2018 se žáci II.B zúčastnili programu Smysluplná zahrada, který byl zdarma jako odměna za sběr papíru ve školním roce 2017/2018.
Tento projekt se konal pod vedením společnosti POD HORAMI v přírodní učebně ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře.
Tento program je zaměřený na vlastní pozorování a praktické činnosti dětí v přírodě.
Při vlastních objevitelských činnostech, úkolech a hrách žáci poznávali zahradu z mnoha stránek.
Zjistili, že zahrada je plná různých příběhů a dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života hmyzu i drobných živočichů, kteří se v zahradě mohou vyskytnout.
Při svých pozorováních na jednotlivých stanovištích využili všechny smysly a vyzkoušeli si množství různých aktivit.
K pěknému zážitku přispělo i počasí, a tak si žáci užili krásný slunečný den.

Lesní detektivové
18.9.2018
Lesními detektivy se na jedno dopoledne stali žáci čtvrtých tříd, kteří se zúčastnili výukového programu na zámku Kačina. Výlet obdrželi jako odměnu za sběr papíru za skvělé umístění v celoškolní ekologické soutěži Felixmánie a náležitě si jej užili. Při plnění úkolů museli zapojit mimo zraku a sluchu také hmat a pozadu nezůstaly ani postřeh a důvtip. Nakonec si zahráli pexeso složené z našich nejznámějších brouků a osvěžili se zmrzlinou v zámecké cukrárně.
E. Čermáková, S. Chudomelová

Slavnostní přivítání prvňáčků
12.9.2018
Základní škola vítala 3. září 24 nových prvňáčků. Bylo pro ně připraveno společné přivítání, jemuž přihlíželi rodiče, prarodiče a pozvaní hosté. Paní učitelka dohlížela, aby děti vykročily správnou nohou do třídy.
Ředitel školy, pan Lubomír Marek, zahájil školní rok 2018/2019 milým proslovem a slova se ujal i pan starosta Miroslav Bubeník a paní Marcela Palečková. Nezbývá než popřát prvňáčkům mnoho radosti při vzdělávání, získávání nových zkušeností, hodně kamarádů a úspěšný první školní rok.                  
Martina Horní, třídní učitelka

 

Školní rok 2018 – 2019 v ZŠ v Třemošnici

začíná v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin.
(konec v 9.00 hodin)

S sebou přezůvky a psací potřeby.
 
3. září 2018 začíná také školní družina.

V Třemošnici dne 29. 8. 2018

Mgr. Lubomír Marek, ředitel školy

 

 

1

2