2.ROČNÍK

 

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

15.- 19. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK
OPAKOVÁNÍ UČIVA

PRVOUKA
OPAKOVÁNÍ UČIVA

MATEMATIKA
OPAKOVÁNÍ UČIVA

OSTATNÍ
TV – cviční v přírodě, turistika, práce s míčem
PV- individuální práce
HV – opakování písní (youtube)

ROZPRACOVANÉ PŘÍPRAVY PO DNECH ZASÍLÁNY KAŽDÝ DEN NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ.

 

8.- 12.6. 2020
ČESKÝ JAZYK
Opis, přepis, diktát slov a vět
Znělé a neznělé souhlásky, pravopis, abeceda
Čítanka, dětská literatura
Hlasité a tiché čtení, báseň, rým, verš, sloka, dokončení děje, vypravování

PRVOUKA
Léto – roční období, rostliny, živočichové
Linky tísňového volání
MATEMATIKA
Násobení a dělení
Slovní úlohy
Opakování sčítání a odčítání do 100
Jednotky času

OSTATNÍ
TV – cviční v přírodě, turistika, práce s míčem
PV- individuální práce
HV – opakování písní (youtube)

ROZPRACOVANÉ PŘÍPRAVY PO DNECH ZASÍLÁNY KAŽDÝ DEN NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ.

1.- 5.6. 2020

ČESKÝ JAZYK
Opis, přepis, diktát slov a vět
Znělé a neznělé souhlásky, pravopis
Čítanka, dětská literatura
Hlasité a tiché čtení, báseň, rým, verš, sloka, dokončení děje, vypravování

PRVOUKA
Ovoce, zelenina,výživa, zubní zdraví
Léto – roční období

MATEMATIKA
Násobení a dělení 10
Slovní úlohy
Opakování sčítání a odčítání do 100

OSTATNÍ
TV – cviční v přírodě, turistika, práce s míčem
PV- individuální práce
HV – opakování písní (youtube)

ROZPRACOVANÉ PŘÍPRAVY PO DNECH ZASÍLÁNY KAŽDÝ DEN NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ.

25.-29.5.2020
ČESKÝ JAZYK
Opis Z,Ž, opis, přepis, diktát slov a vět
Znělé a neznělé souhlásky, pravopis
Čítanka, dětská literatura
Hlasité a tiché čtení, báseň, rým, verš, sloka, dokončení děje

PRVOUKA
Výživa, zubní zdraví, léto

MATEMATIKA
Násobení a dělení
Slovní úlohy
Opakování sčítání a odčítání do 100
Jednotky délky

OSTATNÍ
TV – cviční v přírodě, turistika, práce s míčem
PV- individuální práce
HV – Já do lesa nepojedu (youtube)

ROZPRACOVANÉ PŘÍPRAVY PO DNECH ZASÍLÁNY KAŽDÝ DEN NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ.

 

18.-22.5.2020
ČESKÝ JAZYK
Opis, přepis, diktát slov a vět
Znělé a neznělé souhlásky
Pravopis, práce s chybou, rozhovor
Čítanka, dětská literatura, technika čtení
Hlasité a tiché čtení, vypravování, přednes

PRVOUKA
Osobní bezpečí
MATEMATIKA
Násobení a dělení 9
Opakování sčítání a odčítání do 100
tělesa– koule, válec
Vztahy x krát více – méně

OSTATNÍ
TV – střelba na branku, jízda na kole
PV- práce s přírodninami
HV – Česká hymna – text, poslech, opakování písní

ROZPRACOVANÉ PŘÍPRAVY PO DNECH ZASÍLÁNY KAŽDÝ DEN NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ.

 

11.-15.5.2020
ČESKÝ JAZYK
Opis, přepis, diktát slov a vět
Znělé a neznělé souhlásky
Pravopis, práce s chybou, sdělování zážitků
Čítanka, dětská literatura
Hlasité a tiché čtení, vypravování, přednes

PRVOUKA
Lidské činnosti
MATEMATIKA
Násobení a dělení 8
Slovní úlohy
Opakování sčítání a odčítání do 100
Vztahy x krát více – méně

OSTATNÍ
TV – OVOV- hod míčkem
PV- Stolování
HV – Česká hymna – text, poslech

ROZPRACOVANÉ PŘÍPRAVY PO DNECH ZASÍLÁNY KAŽDÝ DEN NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ.

 

4.-7.5.2020
ČESKÝ JAZYK
Opis, přepis, diktát slov a vět
Skupiny slov MĚ
Pravopis, práce s chybou, SDĚLOVÁNÍ ZÁŽITKŮ
Čítanka – strana 108 - 111
Hlasité a tiché čtení, vypravování, přednes

PRVOUKA
Ochrana životního prostředí, dopravní výchova

MATEMATIKA
Násobení a dělení 7
Slovní úlohy
Opakování sčítání a odčítání do 100
Vztahy x krát více – méně

OSTATNÍ
TV – OVOV- skok do dálky
PV- individuální pěstitelské práce
HV – opakování písní

ROZPRACOVANÉ PŘÍPRAVY PO DNECH ZASÍLÁNY KAŽDÝ DEN NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ.

 

27.-30.4.2020
ČESKÝ JAZYK
Opis,  přepis, diktát slov a vět
Skupiny slov BĚ, PĚ, VĚ
Pravopis, práce s chybou
Čítanka – strana 105 - 107
Hlasité a tiché čtení, vypravování

PRVOUKA
Naše město, dopravní výchova

MATEMATIKA
Násobení a dělení
Slovní úlohy
Opakování sčítání a odčítání do 100
Vztahy x krát více – méně
Geometrie

OSTATNÍ
TV – OVOV- hod míčkem, spojení  rozběhu s odhozením
PV- individuální práce, čarodějnice
HV – Pět minut v Africe

ROZPRACOVANÉ PŘÍPRAVY PO DNECH ZASÍLÁNY KAŽDÝ DEN NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ.

 

 

20.-24.4.2020
ČESKÝ JAZYK
Opis,  přepis, diktát slov a vět
Skupiny slov BĚ, PĚ, NĚ
Pravopis, práce s chybou
Čítanka – strana 100 - 104
Hlasité a tiché čtení, vypravování

PRVOUKA
Naše město, dopravní výchova

MATEMATIKA
Násobení a dělení
Tělesa
Slovní úlohy
Opakování sčítání a odčítání do 100
Vztahy x krát více - méně

OSTATNÍ
TV – OVOV
PV- individuální práce
HV – opakování lidových písní

ROZPRACOVANÉ PŘÍPRAVY PO DNECH ZASÍLÁNY KAŽDÝ DEN NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ.

 

14.-17.4.2020
ČESKÝ JAZYK
Opis T, Ť, přepis a diktát vět
Skupiny slov DĚ, TĚ, NĚ
Pravopis
Čítanka – strana 96,97,100
Hlasité a tiché čtení, vypravování

PRVOUKA
Jaro, zvířata, rodina

MATEMATIKA
Násobení a dělení
Tělesa
Slovní úlohy
Opakování sčítání a odčítání do 100
Vztahy x krát více - méně

OSTATNÍ
TV – rychlý běh na 50m
PV- individuální práce se stavebnicí
HV – opakování lidových písní

ROZPRACOVANÉ PŘÍPRAVY PO DNECH ZASÍLÁNY KAŽDÝ DEN NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ.

 

 

6.4.-8.4.2020

ČESKÝ JAZYK
Opis R,Ř, přepis a diktát slov
Slovesa – gramatické tvary slov, pravopis
Čítanka – strana 95, koledy
Hlasité a tiché čtení, báseň, rým, verš, sloka, dokončení děje

PRVOUKA
Rostliny na jaře, Velikonoce

MATEMATIKA
Násobení a dělení
Slovní úlohy
Opakování sčítání a odčítání do 100
Vztahy x krát více - méně

 

UČIVO OD 30.3. DO 3.4.2020

ČESKÝ JAZYK
Opis P,B,  přepis a diktát slov
Slovesa – gramatické tvary slov
Čítanka – strana 88-92
Hlasité a tiché čtení, báseň, rým, verš, sloka, dokončení děje

PRVOUKA
Rostliny na jaře

MATEMATIKA
Násobení a dělení do 5
Slovní úlohy
Opakování sčítání a odčítání do 100
Porovnávání úseček

OSTATNÍ
TV – kotoul vpřed a vzad
PV- individuální práce
HV – Šel tudy, Komáři se ženili, pohybový doprovod, (youtube)
ROZPRACOVANÉ PŘÍPRAVY PO DNECH ZASÍLÍNY KAŽDÝ DEN NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ.