3.A

 

AJ

CJ

MAT

PRVOUKA

OSTATNI

15.6.-19.6.2020

Český jazyk:
slovní druhy (částice, citoslovce)
vyjmenovaná slova

Matematika:
opakování učiva

 „Tři oříšky“

 

8.6.-12.6.2020

Český jazyk:

 • vyjmenovaná slova po V, Z
 • předložky, spojky

Matematika:

 • pamětné sčítání a odčítání
 • písemné násobení jednociferným činitelem
 • slovní úlohy
 • zaokrouhlování čísel

Prvouka:

 • dopravní výchova – cyklisté v dopravě

„Tři oříšky“

 

1.6.-5.6.2020

Český jazyk:

 • vyjmenovaná slova po V
 • příslovce
 • popis: „Co obrázky vyprávějí“

Matematika:

 • procvičování dělení a dělení se zbytkem
 • písemné sčítání a odčítání
 • pamětné násobení
 • písemné násobení jednociferným činitelem

Prvouka:

 • opakování učiva: rostliny, živočichové

„Tři oříšky“

 

Učivo na týden 25.5.-29.5.2020

Český jazyk:

 • vyjmenovaná slova: diktát (hlasový záznam), doplňovací cvičení, osmisměrka
 • tvoření slov s předponou vy-, vý-
 • dokončování vět (doplňování slov do vět)
 • číslovky

Matematika:

 • procvičování násobení a dělení
 • slovní úlohy
 • dělení dvojciferných čísel jednociferným číslem
 • „početní hadi“ (sčítání, odčítání, násobení, dělení)

Prvouka:

 • opakování učiva: živočichové

„Tři oříšky“

 

Učivo na týden 18.5.-22.5.

Český jazyk:    pracovní listy, práce na počítači

 • slovní druhy, přídavná jména, zájmena
 • doplňování rýmů do veršů
 • procvičování vyjmenovaných slov

Matematika:     pracovní listy, práce s učebnicí, práce na počítači

 • písemné sčítání a odčítání (tvoření příkladů)
 • násobení mimo obor násobilek (práce na počítači)
 • jednotky času (hodina, minuta, sekunda)
 • zábavná matematika

Prvouka:

 • ptáci

učivo do 15.5.2020
Český jazyk:

 • procvičování vyjmenovaných slov
 • slovní druhy
 • podstatná jména (rod, číslo)
 • přídavná jména
 • diktát

Matematika:

 • násobení, dělení, dělení se zbytkem
 • písemné sčítání a odčítání
 • slovní úlohy
 • násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

Prvouka:

 • živočichové – savci

„Tři oříšky“:

 • křížovka
 • skrývačka
 • rébusy

 

učivo do 30.4.2020
Kreslené obrázky čarodějnic

Ahoj děti,                                                                                        
posílám vám krásný pozdrav do nového týdne. Děkuji vám všem za zprávy, dopisy, obrázky a fotky, které mi posíláte. Z nich je vidět, jakými různými činnostmi se zabavujete a to je fajn.  Tento výukový týden má pouze čtyři dny, takže vám zbyde i více času na vaše zábavy nebo pobyt venku v přírodě či na zahradě. Ve čtvrtek je den ČARODĚJNIC, letos si ho užijete jen s malými ohýnky a třeba s opékáním buřtů, tak ať se vám vydaří.                                                                                                                                        
Pozdrav vám všem posílají paní vychovatelky ze školní družiny a těší se na vás. Můžete jim napsat zprávu nebo mail o tom, jak se máte.
Také tento týden zařadím mimo učiva českého jazyka, matematiky a prvouky nové „Tři oříšky“ k rozlousknutí. „Tři oříšky“ jsou úkoly dobrovolné, jsou zařazené pro vaše pobavení a přemýšlení J.
A co procvičíte tento týden? Zadání úkolů máte podrobně rozepsané na listech ke každému předmětu. Tak ať se vám práce daří jako doposud.
Český jazyk:
dokončíte vyjmenovaná slova po V, a to slova s předponami vy-/vý-
procvičíte učivo, které jste se ve třetí třídě dosud naučily
dokončíte příběh podle vlastní fantazie
Matematika:   
budete počítat nákupy
zopakujete dělení čísel se zbytkem
Prvouka:
dokončíte učivo o rostlinách
přečtete si o houbách

Úkoly si rozvrhněte opět do celého týdne.
A nezapomeňte si:
zacvičit pro dobrou pohodu
zazpívat pro dobrou náladu
něco nakreslit, vyrobit nebo vykonat pro radost.

Přeji vám, ať se vám práce daří, mějte se moc hezky. 
Romana Čermáková 

 

učivo do 24.4.2020
Ahoj děti,
minulý týden jsem od vás dostala hodně obrázků, přáníček, fotek a dokonce i jarní básničku. V dopisech jste mi psaly, jak trávíte dny doma nebo v přírodě. Jsem ráda, že se po splnění všech úkolů, které místo ve škole plníte doma, dokážete zabavit. Mám radost z toho, jak se vám daří  plnit doma úkoly a moc vás za to chválím. Kdyby jste někdo potřeboval s nějakým novým úkolem poradit, zavolejte mi nebo mi napište a společně ho vyřešíme. Na tento týden posílám kromě úkolů z českého jazyka, matematiky a prvouky také další „Tři oříšky“.  Protože jste mi psaly, že se vám „Tři oříšky“ líbí, přidala jsem k nim na konci ještě jednu „legrácku“ pro cvičení obličeje, kterou si můžete zahrát mezi plněním úkolů nebo třeba i se svými sourozenci či rodiči.  
Český jazyk:
Tento týden zopakujete slova protikladná, přidáte další vyjmenovaná slova po V, procvičíte vyjmenovaná slova ve větách a poslední úkol bude ze slohové výchovy – popíšete předmět z obrázku. Vše máte rozepsané na listě v příloze, můžete pracovat přímo na list nebo si cvičení přepište do sešitu. Pracovat budete také s učebnicí českého jazyka.
Matematika:
Protože už všichni máte doma nový díl učebnice matematiky, budete tento týden pracovat s učebnicí. Zadání najdete v příloze. Na listě jsou ještě další dva úkoly.
Prvouka:
Připravila jsem pro vás nové informace o rostlinách, tentokrát o listech a květech rostlin. Zápis s obrázky najdete v příloze.

Rozdělte si úkoly na každý den. A nezapomeňte si opět zacvičit pro dobrou pohodu, zazpívat pro dobrou náladu a něco nakreslit, vyrobit nebo vykonat pro radost. Přeji vám, ať se vám práce daří.                                                                                                                                                        Romana Čermáková 

 

 

učivo do 17.4.2020
Moji milí třeťáci,
moc vás zdravím a děkuji za vaše hezké dopisy, zprávy, obrázky, fotky, básničky a splněné úkoly. Také v tomto týdnu budeme procvičovat český jazyk, matematiku a prvouku a čekají vás také další Tři oříšky. Obrázek, který jsem vložila na začátek dopisu, může být návodem, jak si z vyfouklého vajíčka vyrobit velikonoční dekoraci pro radost. A teď už k tomu, co si procvičíte tento týden:
Český jazyk
procvičíte si slovesa, slova protikladná (to jsou slova opačného významu) – úkoly máte na listech v příloze
procvičíte si pravopis vyjmenovaných slov po V doplňováním i, í, y, ý v dalších slovech, také na internetu na www.skolakov, zadání úkolů je napsané na listu
opakujte si básničku a pravidelně si čtěte
Matematika
procvičíte si počítání složených příkladů a příkladů se závorkami
ve slovních úlohách nezapomeňte zapsat všechny jejich čtyři části, které při řešení slovních úloh zapisujeme
procvičíte si počítání příkladů na dělení čísly 2, 3, 4, 5 se zbytkem
zopakujte si ústně násobky čísel 6, 7 vypočítejte příklady na dělení čísly 6, 7 se zbytkem
na dalším listu se seznámíte s tělesy: krychle, kvádr, koule a splníte jednoduchý úkol
na konci týdne si zopakujte dělení se zbytkem v příkladech na listu a také hravou formou na www.skolakov ve „Žvýkačkovém automatu“
Prvouka
připravila jsem pro vás nové poznámky o rostlinách – části rostlin, kořeny, stonky (k zápisům jsem vložila obrázky, jak popisované části rostlin vypadají, pozorně si prohlédněte přiložené obrázky s popisky, některé obrázky si můžete nakreslit nebo nalepit do sešitu, najdete je také v učebnici na stranách 7 a 8)
přikládám fotku květiny, kterou jsem vyfotila v přírodě – poznáte ji?  
napište mi, které jarní květiny jste při procházkách v přírodě viděly vy

Mějte se moc hezky, nezapomeňte si zacvičit pro dobrou pohodu, zazpívat pro dobrou náladu a něco hezkého si nakreslit nebo vyrobit pro radost. Moc se na vás těším. Romana Čermáková

učivo do 8.4.2020
Ahoj děti,
děkuji vám za další hezké dopisy, obrázky a fotografie, díky kterým mám o vás nové informace o tom, jak se máte a jak se vám daří zvládat všechny úkoly, které doma plníte. 
Tento týden budete mít učivo jen na tři dny, protože na jeden den v tomto týdnu připadají velikonoční prázdniny a na jeden den státní svátek. Budeme procvičovat český jazyk, matematiku i prvouku. Připravila jsem pro vás ještě něco nového. Každý týden zařadím ještě jeden nepovinný „předmět“, který jsem nazvala TŘI OŘÍŠKY . Že je nepovinný znamená, že je dobrovolný, že ho nemusíte všichni splnit. Je pro ty z vás, kteří zvládnete vypracovat úkoly rychleji, abyste se nenudili nebo pro ty z vás, kteří rádi luštíte nějaké rébusy či tajenky. Předmět se jmenuje Tři oříšky proto, že v něm najdete vždy tři úkoly „k rozlousknutí“.
A teď už tedy to, co vás tento týden čeká:
Český jazyk

 • nejdříve zopakujete vyjmenovaná slova, která už znáte, můžete doplňovat i, í, y, ý na listě nebo si cvičení přepsat do sešitu
 • naučíte se nová vyjmenovaná slova po V: nejdřív si vyjmenovaná slova přepište do sešitu vyjmenovaných slov - tím, že si je píšete, už se je také učíte. K vyjmenovaným slovům jsem vám připravila list se slovy příbuznými a s rozdíly v psaní i, í, y, ý ve slovech – toto si do sešitu pod vyjmenovaná slova nalepte a pozorně přečtěte.
 • procvičíte si pravopis vyjmenovaných slov po V doplňováním i, í, y, ý zatím pouze v některých slovech, protože jich je hodně a jsou těžší než jiná vyjmenovaná slova, proto si je rozdělíme
 • nezapomeňte si číst

Matematika

 • zopakujte si násobky čísel 2, 3, 4 a vypočítejte příklady na dělení čísly 2, 3, 4 se zbytkem
 • na listě si procvičte písemné sčítání a odčítání – pozor, znaménka se různě střídají a v některých příkladech nezapomínejte připočítávat
 • zopakujte si ústně násobky čísla 5, vypočítejte příklady na dělení číslem 5 se zbytkem
 • dělení se zbytkem si procvičte ještě ve slovních úlohách, které máte pod příklady

Prvouka

 • zapište si a naučte se nové poznámky o rostlinách a pozorně si přečtěte přiložený text a prohlédněte obrázky s popisky na listech pod zápisem (tyto listy není třeba tisknout)

Úkoly z ČJ a M můžete vypracovat na vytištěných listech nebo si je přepište do sešitu nebo na papír, nová vyjmenovaná slova a prvouku pište do sešitu.
Paní učitelka Horní vás pozdravuje a posílá vám také nějaké „úkoly“ z tělesné výchovy.

Ať se vám práce daří. Mějte se hezky. Romana Čermáková

Milé děti, v této těžké době nezapomeňte na pohyb. Posílám Vám pro radost ze cviční. Je to nepovinné, ale někdo si třeba zatrénuje. Hezké dny vám i vašim rodičům.
Martina Horní
Vyučující TV

TĚLESNÁ VÝCHOVA
SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut oporem o kolena
1. přeskoky snožmo s kroužením švihadla vzad (bez meziskoku i s meziskokem) výchozí poloha švihadla je před tělem, 30 s
2. přeskoky snožmo s kroužením švihadla vpřed (bez meziskoku i s meziskokem) výchozí poloha švihadla je za tělem, 30 s
3. přeskoky s kroužením zkřižmo = vajíčko, vpřed, (bez meziskoku i s meziskokem) výchozí poloha švihadla je před tělem, 30 s
4. přeskoky střídnonož s kroužením švihadla vpřed (bez meziskoku i s meziskokem) výchozí poloha švihadla je před tělem, 30 s
Cvičení můžeš v rámci vymezených 2 minut přerušit, zaujmout jakoukoliv polohu, odpočinout si a znovu začít
PŘIPRAVTE SE – START- HLÁSIT KAŽDÝCH 30 SEKUND, PŘI 120 S STOP

 

Ahoj děti,
zdravím vás v novém týdnu. Děkuji vám za hezké dopisy, obrázky nebo i fotografie, které mi posíláte. Moc mě to potěšilo. Chválím vás i za všechny úkoly, které doma plníte. Doufám, že jste všichni po víkendu odpočatí a  těšíte se na další úkoly. Tak než začnete pracovat, trošku se protáhněte - zacvičte si, ale bezpečně! J

A pak hurá na úkoly!
Připravila jsem pro vás nějaké pracovní listy na procvičování z ČJ, M  PRV.
V českém jazyce vás čeká osmisměrka k procvičování vyjmenovaných slov po Z. Pokud si nemůžete list s osmisměrkou vytisknout, nevadí to, pracujte přímo na vašem počítači. Možná vás to bude někoho víc bavit. Jak na to - to máte napsané na listě přímo u osmisměrky.
Pod osmisměrkou máte napsaná další cvičení k vypracování a diktát vět. Poproste rodiče, aby vám diktát nadiktovali. Potom vás čeká labyrint k pokladu. Poslední úkol je ze čtení z domácí četby.
V matematice se budete tento týden věnovat násobení a dělení. Nejdřív si ústně zopakujte  násobky čísel   2, 3, 4. Budete je potřebovat, protože se naučíte něco nového, a to dělení se zbytkem. Návod, jak počítat takové příklady se zbytkem, máte vysvětlený a napsaný na listě  u příkladů. Podívejte se také na internet – na stránky skolakov, které už znáte a kde vše máte také vysvětlené názorně – odkaz na internet je u příkladů.  Násobení a dělení dalšími čísly si procvičíte ještě ve slovních úlohách. Dál vás čeká „Matematické luštění“ s tajenkou.  Na konci týdne si zopakujte příklady na dělení se zbytkem.
Do prvouky jsem pro vás připravila něco o rostlinách. Něco z toho už znáte, něco je nového. Zápis si opište do sešitu prvouky. Znovu si ho přečtěte, abyste si vše lépe zapamatovali.
Zase si úkoly rozdělte do celého týdne. Každý den si procvičte něco z českého jazyka i z  matematiky. Pokud by pro vás něco z učiva bylo těžké nebo jste něčemu nerozuměli, napište mi to nebo zavolejte a společně si to vysvětlíme J.
Mějte se hezky a nezapomeňte si dál číst J. Vaše R.Č.