ANGLICKÝ JAZYK

Učivo 15. - 19. 6.
Opakování:předložek, slovíček 1B, C, datum, číslovky
Procvičování: přítomný průběhový a prostý čas

 

Učivo 8. - 12. 6.
Nové učivo - slovní zásoba 1B, C
Opakování - měsíce, řadové číslovky, přítomný prostý čas.
Středa 10,15 + pátek 13,00 online výuka

Více info v příloze v emailu. 

 

Učivo 1. - 5. 6.
Opakování: dny, měsíce, předložky
Nové učivo: řadové číslovky, psaní datumu

Více info v emailu. 
Š. Skupová

 

Učivo 25. - 29. 5
Nové učivo - měsíce v roce.
Opakování - dny v týdnu, zájmena (osobní, přivlastňovací)

Více info v příloze v emailu. 
Š. Skupová

 

učivo do 22.5.2020
Tento týden se budeme věnovat novým slovíčkům a opakování přítomného času průběhového.

Pondělí:

 • zapište si slovíčka 1A do slovníčku
 • trénujte si jejich výslovnost (viz odkaz)

Úterý:

 • slovíčka se naučte a procvičujte si je pomocí quizletu a hry

Čtvrtek:

 • zopakujte si tvoření přítomného času průběhového (viz odkazy)

Podrobnější info v e-mailu
Your teachers T. Trnková + Š. Skupová

učivo do 15.5.2020
Tento týden se zaměříme na opakování slovní zásoby a slovesa „mít“. Také nás čeká překlad.
Pondělí:

 • Zopakuj si slovíčka lekce INTRODUCTION (kvíz)

Úterý:

 • Překlad vět

Čtvrtek:

 • Zopakujte si sloveso „mít“ – „have got“
 • Doplňte si online cvičení (have got)

Podrobnější info v e-mailu :)

učivo do 7.5.2020
Tento týden nás čeká opakování a dokončování lekce „Introduction“.

 1. vypracujte si v pracovním sešitu 2/1a,b
 2. slovíčka lekce „Introduction- Asking for and giving personal information + In the classroom“ – str. 76
 3. zopakujte si všechna slovíčka a fráze z lekce INTRODUCTION a doplňte si kvíz (google forms)
 4. na odkazu si přehrajte nahrávku a doplňte rýmovačku
 5. podle obrázku odpovězte na otázky

Bližší informace, odkazy a materiály viz e-mail
Your teachers :-)

 

učivo do 30.4.2020
Tento týden se budeme věnovat základním otázkám a odpovědím, slovní zásobě a čtení s porozuměním.

Pondělí:
do slovníčku si zapište nová slovíčka
procvičte si výslovnost a pravopis nových slovíček (viz odkaz)

Úterý:
procvičujte si nová slovíčka pomocí quizletu
vypracujte cvičení (viz e-mail): doplňte do vět vhodná slova

 

Čtvrtek:
trénujte si nová slovíčka - hra „ Word Scramble “ – složte slova z přeházených písmen
přečtěte si text a rozhodněte, zda jsou věty pravdivé nebo nepravdivé

Vše nám odevzdejte do 1.5.
Podrobnější informace, materiály a odkazy najdete v e-mailu
Your English teachers :-)

 

 

učivo do 24.4.2020
Tento týden se budeme stále soustředit na procvičování základních otázek, přítomného času a množného čísla.

 1. Překlad tabulek – základní otázky + odpovědi
 2. Procvičování množného čísla - kvíz
 3. Procvičování přítomného času prostého a průběhového - kvíz

Materiály, odkazy a bližší informace naleznete v e-mailu.
Vše doplňte a odevzdejte do 25.4.
Your teachers T. Trnková and Š. Skupová

 

učivo do 17.4.2020
Tento týden se budeme věnovat přítomnému času a základním otázkám. Učivo si rozdělíme na dva dny, protože v pondělí bychom hodinu neměli.

ÚTERÝ:
doplňte si PS 7/2,3
ve cvičení 2 k sobě přiřaďte otázky a odpovědi
ve cvičení 3 převeďte věty do záporu

ČTVRTEK
zopakujte a projděte si základní otázky (viz e-mail) – kartičky si můžete vytisknout, rozstříhat a poté můžete procvičovat :-)
PS 3/3 – doplňte otázky do rozhovoru

Vše zašlete e-mailem do 18.4.
Your English teachers T. Trnková + Š. Skupová

 

učivo od 6.4. do 8.4.2020
Milí páťáci,
tentokrát vás čeká práce s novým pracovním sešitem a pár kvízů. Tento týden máme pouze dvě hodiny angličtiny, protože ve čtvrtek a pátek by měly být velikonoční prázdniny. Takže si úkoly udělejte do středy 8. 4. (do té doby pošlete nafocené zpět) a pak si odpočiňte. Další „hodina“ bude až v úterý po Velikonočním pondělí :-)

V PONDĚLÍ
cvičení 4 na straně 4 – odpovíte na otázky o vás
do sešitu -  English school – napíšete 12 vět o sobě (jméno, věk, koníčky, rodina,…)
zopakujte si pomocí kvízu množné číslo

V ÚTERÝ
připomeňte si číslovky (strana 5 cvičení 7)
udělejte si kvíz na číslovky
doplňte cvičení na straně 6 1a, b

Podrobnější informace naleznete v e-mailu.
Your English teachers: Š. Skupová, T. Trnková

učivo od 30.3. do 3.4.2020

Milí páťáci,

tento týden vás čekají tři kvízy a práce již s novým pracovním sešitem.

Vše si rozvrhněte, nedělejte cvičení najednou. Např. v pondělí udělejte 2
kvízy, v úterý jedn kvíz a jedno cvičení z pracovního sešitu a na čtvrtek
vám budou zbývat poslední dvě cvičení z pracovního sešitu.

Cvičení z nového pracovního sešitu jsou pouze opakování, takže to jistě
hravě zvládnete J (strana 3 cv.2, str. 4 cv. 5, str. 5 cv. 6) 

V emailu uvidíte odkazy na online kvízy. Jeden bude na procvičování
slovíček, než se definitivně rozloučíme se starou učebnicí. Další dva kvízy
jsou na procvičení přítomného prostého a průběhového času. Po vyplnění se
vám zobrazí skóre a správné odpovědi. Uvidím vaše výsledky, tak se snažte J