ČESKÝ JAZYK

15. – 19. 6. 2020
Opakovací online kvízy a pracovní listy (součást přílohy v emailu)

 

1.– 5. 6. 2020
Bližší informace, výklad učiva, pracovní listy a odkazy na online procvičování posílám v emailu.

 • podívej se na výukové video
 • nalep si zápis a tabulku o číslovkách do sešitu, nauč se
 • přečti si a nastuduj tabulky na straně 119 a 120
 • vyplň online test
 • vyplň pracovní listy
 • napiš sloh na dané téma

 

25. – 29.5. 2020
Tento týden budeme hodně opakovat gramatické jevy. Pracovní listy, odkazy na online testy a procvičování naleznete v mailu.

 • vypracujte opakovací pracovní listy a online testy

 

18. – 22.5. 2020
Podrobnější informace, výklad učiva, přílohy a odkazy v emailu.

 • učebnice 114/19, 115/23
 • vyplň pracovní listy na zájmena a online test
 • četba z čítanky, online test
 • domácí četba

 

11. – 15.5. 2020
Tento týden budeme dál procvičovat zájmena a zopakujeme si pravopis. Bližší informace, přílohy a odkazy na online procvičování naleznete v emailu.

  • 115/21, 22
  • pracovní list – opakování pravopisu
  • pracovní list 2,3 – opakování zájmen
  • sloh na dané téma

   

  4. – 7. 5. 2020
  Tento týden si procvičíme druhy zájmen. Hodně se budeme věnovat zájmenům osobním a gramatice, která se k nim váže. Vše budeme procvičovat na několika listech. Bližší informace, výklad gramatiky, přílohy a zápisy do sešitu v emailu.
  - pracovní listy 1-5
  - učebnice str. 111, 112, 113
  - sloh na dané téma (bližší informace v emailu)

  27. – 30. 4. 2020
  Tento týden se budeme zabývat zájmeny a určováním jejich druhů. Stále platí domácí četba – další termín na přečtení knížky je 12.6. Přílohy, video odkazy a podrobnější informace v emailu.
  109/3 b)
  109 – přečíst a naučit růžovou tabulku
  110/4
  110/5 – přepiš a vypracuj do sešitu
  3 pracovní listy na zájmena
  práce se textem

   

  20. – 24.4. 2020
  Dokončíme přídavná jména, budeme procvičovat pravopis a začneme novou kapitolu – zájmena. Bližší informace a vysvětlení učiva v mailu a v zaslaných přílohách.

  učebnice 106/4 – diktát; 106/5 – přepis; 108/1
  pracovní listy k procvičování gramatických jevů
  práce s textem z čítanky str. 128-131, pracovní list k přečtenému úryvku

   

  14. – 17. 4. 2020
  Tento týden budete stále procvičovat přídavná jména, nakonec vše zakončíte velkým online testem. Více informací, přílohy a odkazy na online procvičování v emailu.

  učebnice 100/13, 106/6
  pracovní list
  sloh na dané téma
  online kvíz

   

  6. 4. – 8. 4. 2020

  Ahoj moji žáci, tento týden se budeme stále zabývat přídavnými jmény. Nově budete mít za úkol napsat sloh. Více informací v mailu.

  • učebnice: 100/11, 14, 15
  • pracovní list
  • sloh

   

  30.3. – 3.4. 2020

  Ahoj páťáci,
  děkuji za poslané úkoly za minulý týden a zejména chci poděkovat za vaše zprávy, moc mě potěšily. Podle vaší práce je vidět, že přídavná jména už zvládáte, přesto je budeme ještě stále procvičovat a přidáme i vyjmenovaná slova.

  • Práce se školním sešitem a učebnicí
  • 99/6 – vytvořte vždy 3 slovní spojení (přídavné jméno + vymyšlené zvíře) v 1. p. č. j.; pak 3 slovní spojení s 4. p. č. j.; 3 slovní spojení s 1. p. č. mn.; a 3 slovní spojení s 4. p. č. mn.
  • 99/7
  • 99/8 přepiš a doplň vynechaná písmena
  • 99/9 – ústně doplňte chybějící písmena – odůvodňujte si; z článku vypište přídavná jména a určete jejich druh
  • 99/10 – vypište oranžová spojení a určete u nich rod, číslo a pád

  př.: mladí muži – r. m. živ., č. mn., p. 1.

  • Vypracuj listy na přídavná jména a na vyjmenovaná slova