OSTATNÍ PŘEDMĚTY

učivo do 19.6.2020
Pěkné prázdniny s písničkou k táboráku vám posílá váš učitel L. Marek:
Rosa na kolejích

učivo do 12.6.2020
Hudební výchova
A je tu další písnička k táboráku: Frankie dlouhán

učivo do 5.6.2020
Hudební výchova
A je tu písnička k táboráku: Chajda malá

učivo do 29.5.2020
Hudební výchova
Můžete se naučit nebo zopakovat písničku: Severní vítr

učivo do 15.5.2020
Hudební výchova
Zazpívejte si:
Žádnej neví, co sou Domažlice

učivo do 7.5.2020
Hudební výchova
Zazpívejte si:
Tři tamboři

učivo do 30.4.2020
Hudební výchova 5. A, 5. B

A zase si můžete zazpívat písničku - Kdyby byl Bavorov. https://www.youtube.
com/watch?v=hjSr3jOryRk(https://www.youtube.com/watch?v=hjSr3jOryRk)

učivo do 24.4.2020
A je tu další pěkná písnička, kterou si můžete zopakovat: 
YOUTUBE
Váš učitel L. Marek

učivo do 17.4.2020
Hudební výchova:
Protože hudba nás obklopuje všude a mnozí z vás(já bych řekl všichni) velice rádi a pěkně zpíváte, proto si nejprve poslechněte a poté si společně s interpretem zazpívejte tuto písničku -  https://www.youtube.com/watch?v=xIYJWwSTW2Y

UČIVO DO 8.4.2020
VV – dobrovolná individuální tvorba volnou technikou
doporučená témata: knižní ilustrace, lidské tělo, dekorativní práce, krajina
PV – dobrovolná individuální práce
doporučená témata: pěstitelské práce, pomoc s přípravou pokrmů, práce s papírem, práce s přírodninami
HV - Zazpívejte si s Vlastou Redlem pěknou písničku (kterou znáte) - YOUTUBE

CVIČENÍ - INFORMATIKA

odkaz-psaní deseti prsty - http://www.psanihrave.cz/skoly/kod