Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

GRANTOVÉ PROJEKTY
   

Felix
FELIX

 

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)
Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
Příjemce: Pardubický kraj
Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.
Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
1.            Řízení projektu,
2.            Podpora polytechnického vzdělávání,
3.            Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
4.            Rozvoj kariérového poradenství,
5.            Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
6.            Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
7.            Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

Probíhající grantové projekty ve školním  roce 2020-2021

1.Probíhá grant z OPVVV – Šablony II., který probíhá od 1.9.2019 do 31.8.2021. Konkrétně se jedná o tyto šablony: Školní karierový poradce, Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi, Čtenářský klub, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Projektový den ve škole, Projektový den mimo školu.

2. Dalším projektem, který naše škola získala, byl grant týkající se financování dopravy žáků 3. a 4. ročníku naší školy na povinnou plaveckou výuku, která probíhá ve školním roce 2020 – 2021.

3. Projekt partnerství s NIDV „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ – koučink , mentoring , služby odborných poradců, kurz pro vedení školy, kurz zaměřený podle konkrétní potřeby školy v oblasti předmětové, diagnostické atd. , oblast zaměřená na praktické informace z inkluzívního vzdělávání, kurz managementu na příští 3 roky.

4. Spolupráce se SOŠ a SOU Třemošnice – 2 projekty pro žáky a učitele z ESF:

a)Krajský akční plán zvyšování matematické a čtenářské gramotnosti – byly vytvořeny mezipředmětové kabinety zástupců středních a základních škol, které se podílejí na tvorbě sborníku výukových podkladů a hodnocení existujících výukových materiálů pro gramotnosti. Cílem je sdílet vzájemně informace pro usnadnění přechodu žáků ZŠ na SŠ.

b)Projektové dny a kroužky – cílem projektových dnů a kroužků je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi pedagogy střední školy a ZŠ. Tím dochází ke zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti polytechniky a tím i systematickému rozvoji dovedností žáků ZŠ v této oblasti (kroužky v kovo dílně, v truhlářské dílně a programování).

Probíhající grantové projekty ve školním  roce 2019-2020

1. Spolupráce se SOŠ a SOU Třemošnice – 2 projekty pro žáky a učitele z ESF:
a)Krajský akční plán zvyšování matematické a čtenářské gramotnosti – vytvoří se mezipředmětové kabinety zástupců středních a základních škol, které se budou podílet na tvorbě sborníku výukových podkladů a hodnocení existujících výukových materiálů pro gramotnosti. Cílem je sdílet vzájemně informace pro usnadnění přechodu žáků ZŠ na SŠ.
b)Projektové dny a kroužky – cílem projektových dnů a kroužků je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi pedagogy střední školy a ZŠ. Tím dojde ke zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti polytechniky a tím i systematickému rozvoji dovedností žáků ZŠ v této oblasti (kroužky v kovo dílně, v truhlářské dílně a programování)....Více
 
2. Projekt s názvem „Zahrada smyslů“. Projekt je zaměřen na vybudování přírodní zahrady orientované na jednotlivé lidské smysly. Tato zahrada bude zbudována v areálu ZŠ Třemošnice. V rámci jednotlivých částí bude zahrada využívána pro výuku s cílem podpořit environmentální výchovu, vzdělání a osvětu žáků. Realizace projektu umožní dětem rozvíjet z oblasti živé i neživé přírody atraktivní a zážitkovou formou a rovněž napomůže budování jejich kladného vztahu k životnímu prostředí. Projekt bude realizován do 31.8.2020.

3. Dále probíhá grant z OPVVV – Šablony II. Tento projekt je realizován od 1.9.2019 do 31.8.2021. Konkrétně se jedná o tyto šablony: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi, Čtenářský kub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Projektový den ve škole, Projektový den mimo školu, Školní karierový poradce – personální podpora ZŠ. 

4. Projekt partnerství s NIDV „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ – koučink , mentoring , služby odborných poradců, kurz pro vedení školy, kurz zaměřený podle konkrétní potřeby školy v oblasti předmětové, diagnostické atd. , oblast zaměřená na praktické informace z inkluzívního vzdělávání, kurz managementu.

5. Projekt - Ovoce a zelenina do škol - cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol.

6. Evropský program - Mléko do škol - v rámci tohoto projektu nabízíme dětem zlevněné mléčné výrobky.

7. Dopravní výchova – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji.

8. Podpora aktivit přírodovědného kroužku, grant Pardubického kraje.

9. Dalším projektem, který naše škola získala, je grant týkající se financování dopravy žáků 3. a 4. ročníku naší školy na povinnou plaveckou výuku, která bude probíhat ve školním roce 2019 – 2020. 

Probíhající grantové projekty ve školním  roce 2018-2019
1. Spolupráce se SOŠ a SOU Třemošnice – 2 projekty pro žáky a učitele z ESF:
a)Krajský akční plán zvyšování matematické a čtenářské gramotnosti – vytvoří se mezipředmětové kabinety zástupců středních a základních škol, které se budou podílet na tvorbě sborníku výukových podkladů a hodnocení existujících výukových materiálů pro gramotnosti. Cílem je sdílet vzájemně informace pro usnadnění přechodu žáků ZŠ na SŠ.
b)Projektové dny a kroužky – cílem projektových dnů a kroužků je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi pedagogy střední školy a ZŠ. Tím dojde ke zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti polytechniky a tím i systematickému rozvoji dovedností žáků ZŠ v této oblasti (kroužky v kovo dílně, v truhlářské dílně a programování)....Více
 
2. Projekt s názvem „Zahrada smyslů“. Projekt je zaměřen na vybudování přírodní zahrady orientované na jednotlivé lidské smysly. Tato zahrada bude zbudována v areálu ZŠ Třemošnice. V rámci jednotlivých částí bude zahrada využívána pro výuku s cílem podpořit environmentální výchovu, vzdělání a osvětu žáků. Realizace projektu umožní dětem rozvíjet z oblasti živé i neživé přírody atraktivní a zážitkovou formou a rovněž napomůže budování jejich kladného vztahu k životnímu prostředí. Projekt bude realizován do 31.8.2020.

3. Dále probíhá grant z OPVVV – Šablony. Tento projekt je realizován od 1.9.2017 do 31.8.2019. Konkrétně se jedná o tyto šablony: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi, Čtenářský kub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

4. Projekt partnerství s NIDV „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ – koučink , mentoring , služby odborných poradců, kurz pro vedení školy, kurz zaměřený podle konkrétní potřeby školy v oblasti předmětové, diagnostické atd. , oblast zaměřená na praktické informace z inkluzívního vzdělávání, kurz managementu.

5. Projekt - Ovoce a zelenina do škol - cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol.

6. Evropský program - Mléko do škol - v rámci tohoto projektu nabízíme dětem zlevněné mléčné výrobky.

Probíhající grantové projekty ve školním  roce 2017-2018
1. Dále byl podán a přijat grant z OPVVV – Šablony. Tento projekt je realizován od 1.9.2017 do 31.8.2019. Konkrétně se jedná o tyto šablony: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi, Čtenářský kub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

2. Dalším projektem, který naše škola získala je grant týkající se financování dopravy žáků 3. a 4. ročníku naší školy na povinnou plaveckou výuku, která bude probíhat ve školním roce 2017 – 2018.  

3. Spolupráce se SOŠ a SOU Třemošnice – 2 projekty pro žáky a učitele z ESF:
a)Krajský akční plán zvyšování matematické a čtenářské gramotnosti – vytvoří se mezipředmětové kabinety zástupců středních a základních škol, které se budou podílet na tvorbě sborníku výukových podkladů a hodnocení existujících výukových materiálů pro gramotnosti. Cílem je sdílet vzájemně informace pro usnadnění přechodu žáků ZŠ na SŠ.
b)Projektové dny a kroužky – cílem projektových dnů a kroužků je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi pedagogy střední školy a ZŠ. Tím dojde ke zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti polytechniky a tím i systematickému rozvoji dovedností žáků ZŠ v této oblasti (kroužky v kovo dílně, v truhlářské dílně a programování). 

4. Projekt partnerství s NIDV „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ – koučink , mentoring , služby odborných poradců, kurz pro vedení školy, kurz zaměřený podle konkrétní potřeby školy v oblasti předmětové, diagnostické atd. , oblast zaměřená na praktické informace z inkluzívního vzdělávání, kurz managementu.

5. Projekt - Ovoce a zelenina do škol - cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol.

6. Evropský program - Mléko do škol - v rámci tohoto projektu nabízíme dětem zlevněné mléčné výrobky.

 

Probíhající grantové projekty ve školním  roce 2016-2017
1 .  V rámci programu ERASMUS + zpracovala naše škola projekt strategického partnerství s názvem „FIT School children from Finland, Slovakia and the Czech Republic“  společně se slovenskou Základní  školou Sama Cambela ve Slovenské Ĺupči a finskou školou  Kolin yhtenäiskoulu ve městě Koli. O tento program se ucházela zhruba stovka škol z celkového počtu cca 4 000 základních škol a úspěch slavila asi desítka z nich. Celý projekt bude trvat dva roky a budou zde plněny mnohé aktivity. Namátkou je to společná tvorba  kalendáře, výuka tanců, společné sportovní akce, tvorba stručných kuchařek atd. .
Samozřejmostí je komunikace v anglickém jazyku. Žáci s učiteli jednotlivých škol se v tomto období taktéž vzájemně navštíví a společné výstupy zhodnotí.
Celý projekt je realizován od 1.9.2015 do 31.8.2017.

2. Grant z rozpočtu Pardubického kraje má název „Divadlem ke kultuře dětí“. Jeho cílem je rozvoj ústního projevu, sebevědomí (vystupování na veřejnosti) a reprezentace školy.

3. Projekt - Ovoce a zelenina do škol - cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol.

4. Evropský program - Mléko do škol - v rámci tohoto projektu nabízíme dětem zlevněné mléčné výrobky.

 

Probíhající grantové projekty ve školním  roce 2015-2016
1. Po splnění všech požadovaných náležitostí jsme začali v červenci organizačně zajišťovat výukově-poznávací pobyt v Anglii. Projekt má název „Třemošnická škola se učí v Anglii“.Kritéria jsme splnili a požadované finanční prostředky z ESF jsme získali.
Třicet našich žáků a tři učitelé se tedy ve dnech 11.-16.10.2015 zúčastnilo tohoto výukového zájezdu do Worthingu, kde bydleli a chodili na výuku angličtiny do jazykové školy.
Kromě toho navštívili řadu pamětihodností v Londýně, Portsmouthu, Windsoru a Brightonu.
                                  
2.  V rámci programu ERASMUS + zpracovala naše škola projekt strategického partnerství s názvem „FIT School children from Finland, Slovakia and the Czech Republic“  společně se slovenskou Základní  školou Sama Cambela ve Slovenské Ĺupči a finskou školou  Kolin yhtenäiskoulu ve městě Koli. O tento program se ucházela zhruba stovka škol z celkového počtu cca 4 000 základních škol a úspěch slavila asi desítka z nich. Celý projekt bude trvat dva roky a budou zde plněny mnohé aktivity. Namátkou je to společná tvorba  kalendáře, výuka tanců, společné sportovní akce, tvorba stručných kuchařek atd. .
Samozřejmostí je komunikace v anglickém jazyku. Žáci s učiteli jednotlivých škol se v tomto období taktéž vzájemně navštíví a společné výstupy zhodnotí.
Celý projekt je realizován od 1.9.2015 do 31.8.2017.

3. Další projekt se zabývá vytvářením žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následným hodnocením. Pro realizaci této aktivity bude sloužit i potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga, které právě díky finančnímu přispění z ESF pokryje náklady na toto materiální vybavení. Projekt má název „Dílny v novém“.

4.Grant z rozpočtu Pardubického kraje má název „Divadlem ke kultuře dětí“. Jeho cílem je rozvoj ústního projevu, sebevědomí (vystupování na veřejnosti) a reprezentace školy.

5.Projekt - Ovoce a zelenina do škol - cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol.

6. Evropský program - Mléko do škol - v rámci tohoto projektu nabízíme dětem zlevněné mléčné výrobky.

 

Probíhající grantové projekty ve školním roce 2014/2015

1)Projekt, který probíhá  od 1. září 2013 a bude trvat do 30. června 2015 má název „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v krajích ČR“ a je financován z ESF. Do projektu OPVK 1.1 jsme vstoupili jako partner Gymnázia Pardubice, Mozartova 449. Projekt se zabývá realizací praktických cvičení z biologie, chemie a fyziky.
2) Další grant, který naplňujeme, je z rozpočtu Pardubického kraje a má název „Florbalem proti nudě“. Cílem tohoto projektu je získat děti školního věku k aktivnímu využití volného času prostřednictvím florbalu a sportování vůbec.
3) Druhý grant z rozpočtu Pardubického kraje má název „Podpora přírodovědného kroužku“. Jeho cílem je zvýšit ekologické povědomí u dětí a vzbudit u nich aktivní zájem o přírodu.
4) Projekt OPVK 53 pro vybrané školy Pardubického kraje je zaměřen na problematiku ochrany a podpory zdraví. Pomáhá žákům rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný. Cílem projektu je posilovat postoje dětí a mládeže k ochraně a podpoře zdraví a vést je k přijetí takového životního stylu, který bude základem zdravého a hodnotného života v dospělosti s akceptem na zubní zdraví a pohybovou aktivitu. 

 

Grantové projekty získané v roce 2013/14

1)Program EU – na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, OPVK jsme pokračovali v  projektu “Škola pro každého”.
Tento projekt (tzv. ŠABLONY)  se týká klíčových aktivit čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání (možnost individualizace, inovace, prevence či DVPP).
Tento projekt byl ukončen 28.2.2014.
2) Další navazující projekt se týká systematického vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy a je nazván „Vzdělávání – Inspirace – Kooperace k odbornému růstu pedagoga“. Zahájení realizace bylo stanoveno na 1.4.2013 a bude trvat do 31.12.2014. Celý projekt řídí a realizuje CCV Pardubice.
3) Nový projekt, který probíhal po celý školní rok a bude probíhat i v následujícím školním roce má název “Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v krajích ČR“ a je financován z ESF. Do projektu OPVK 1.1 jsme vstoupili jako partner Gymnázia Pardubice, Mozartova 449. Projekt se zabývá realizací praktických cvičení z biologie, chemie a fyziky. Celkem jsme tuto výuku absolvovali 8x a 2x byli naši žáci na exkurzi v ZOO Praha a ve vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové. 
4) Grant z rozpočtu Pardubického kraje má název „Florbalem proti nudě VII. ročník“. Cílem tohoto projektu je získat děti školního věku k aktivnímu využití volného času prostřednictvím florbalu a vytvářet v nich kladný vztah k aktivnímu sportování.
5) Dalším grantem z rozpočtu Pardubického kraje je „Podpora přírodovědného kroužku“, jejímž cílem je zvýšit ekologického povědomí u dětí a vzbudit u nich aktivní zájem o přírodu. Děti pravidelně přikrmují zvěř v lese, čistí ptačí budky, jezdí na brigády do obory ve Žlebech a pomáhají vysazovat stromky, atd. Současně byla uspořádána i soutěž s přírodovědnou tématikou za účasti žáků několika škol Pardubického kraje.

 

Grantové projekty získané v roce 2012/13

1)Program EU – na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, OPVK jsme pokračovali v projektu “Škola pro každého”.
Tento projekt (tzv. ŠABLONY) se týká klíčových aktivit čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání (možnost individualizace, inovace, prevence či DVPP).
Pokračovat v tomto projektu budeme v příštím školním roce.
2) V  letošním školním roce jsme se opět ucházeli o finanční podporu našich přírodovědných aktivit v soutěži vyhlášené a.s. Holcim Česko nazvané Regionální cena Holcim pro život 2012. Náš projekt pod názvem „Výuka za školou“ byl přijat.  Přestože nám záměr vybavit lavičkami dopravní hřiště nevyšel, za získané peníze jsme nakoupili ceny do internetové soutěže i do školní poznávací soutěže, též jsme zajistili polotovary na výrobu ptačích budek a knihy do školní knihovny a zrealizovali jsme besedu s ukázkou sov a jiných zvířátek.
3) Byli jsme i partnerem SOŠ a SOU technického Třemošnice v projektu ESF. Žáci nejstarších ročníků si mohli rozšířit praktické dovednosti na tématech navazující na technické vyučování ve školní dílně.
4) Projekt Geopark Železné hory – setkání vyučujících geologie ze základních škol chrudimského okresu. Dvoudenní školení začalo workshopem v objektu Vodních zdrojů Chrudim: byly předneseny teoretické poznatky o podzemních vodách, pramenech podzemní vody, o vyhledávání pramenů a zjišťování jejich kvality. Druhý den proběhl v terénu: navštívili jsme celkem 9 míst v okolí potoka Žejbro, zajímavých z pohledu podzemních vod. Jednalo se o výchoz nedaleko Zderaze objasňující rozvrstvení hornin v oblasti a několik pramenů vyvěrajících z různých hloubek (spojeno s ochutnávkou vody). Celá akce byla mimořádně zajímavá, škoda že jsme nenavštívili místa blíže našemu městu. Obdrželi jsme i sbírku hornin (24 typů včetně šesti leštěných) a minerálů (40 druhů) k dlouhodobému bezplatnému pronájmu.
5) Další navazující projekt se týká systematického vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy a je nazván „Vzdělávání – Inspirace – Kooperace k odbornému růstu pedagoga“. Zahájení realizace bylo stanoveno na 1. 4. 2013 a bude trvat do 31. 12. 2014. Celý projekt řídí a realizuje CCV Pardubice.
6) Projekt „Zvýšení kvality výuky výchovy k občanství na školách v souladu s RVP“ byl u nás realizován Univerzitou Hradec Králové. Jako partnerská škola jsme u nás uspořádali seminář k této problematice a dalším výstupem bylo převzetí dvaceti kusů učebnic Výchovy k občanství.  
7) Zapojili jsme se i do projektu "Multipolis". Základem projektu je soubor deskových her "Multipolis" s podtitulem "Přemýšlíme o lidech". Hráči postupně řeší herní situace a rozhodují se, jak se zachová jejich postava. Situace nemají vždy jednu "správnou odpověď". Součástí projektu je i metodická příručka pro učitele. Ta obsahuje texty od odborníků k tématu multikulturní výchovy. Získali jsme 6 herních sad.

 

Grantové projekty získané v roce 2011/12

Grant v oblasti sportu nám byl přidělen na jaře 2012 ( z rozpočtu Pardubického kraje za spoluúčasti naší školy). Cílem projektu bylo získat děti školního věku k aktivnímu využití volného času prostřednictvím florbalu, dále kooperace žáků běžných tříd s žáky základní školy praktické a vyvrcholením byl pátý ročník florbalového turnaje "FLORBALEM PROTI NUDĚ",  pořádaného u nás za účasti okolních škol. (Za získané peníze jsme zakoupili florbalové vybavení, které bude využito při hodinách tělesné výchovy a při florbalových kroužcích pořádaných naší školou.)

Program EU – na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oblast podpory 1.4
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, OPVK jsme zahájili projekt “Škola pro každého” od 1.9.2011 .
Tento projekt (tzv. ŠABLONY)  se týká klíčových aktivit čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání (možnost individualizace, inovace, prevence či DVPP).
Pokračovat v tomto projektu budeme v příštím školním roce.

Ve školním roce 2011/12 jsme se zúčastnili jako partneři projektu „Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech v Pardubickém kraji.“ Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR a je určen pro žáky 8. a 9. ročníku. Ti měli možnost navštívit Střední odbornou školu stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví. V jejich dílnách dokázal žák našeho 9. ročníku Josef Chadraba zvítězit v soutěži o nejlepší výrobek v konkurenci 48 zapojených základních škol Pardubického kraje.

V letošním roce se nám opět podařilo získat finanční podporu v soutěži „Regionální cena Holcim pro život“. Záměrem projektu nazvaného „Nahlédnutí do ptačí říše II“ bylo podchytit a podpořit zájem dětí a mládeže o přírodu a její ochranu. Jednalo se o internetovou vědomostní soutěž, které se zúčastnili žáci z několika škol. Získané peníze jsme použili na nákup cen do soutěže a zároveň jsme pořídili nový fotoaparát, knihy a další pomůcky podporující ekologickou výchovu na naší škole.

Dalším grantovým programem, do kterého jsme se zapojili, byl projekt "Historie jinak". Hlavním cílem projektu je vzdělávání učitelů dějepisu a dalších předmětů zaměřené na využívání nových poznatků v učivu o pravěku a na zavádění metod interaktivního vyučování a na rozvoj mezipředmětových vazeb. V rámci tohoto projektu jsme na seminářích získali tematické vzdělávací materiály pro pedagogy.

Jako partneři se dále účastníme projektu „GEOVĚDA“, celým názvem „Vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol v geovědních a jim blízkých oborech“. Předkladatelem projektu jsou Vodní zdroje Chrudim. Naše škola obdrží do dlouhodobého bezplatného pronájmu komplexní sbírku hornin (24 typů včetně šesti leštěných) a minerálů (40 druhů).

Grantové projekty získané v roce 2010/11

Projekt s názvem “Nahlédnutí do ptačí říše” byl financován firmou HOLCIM. Cílem bylo zvýšení povědomí žáků a veřejnosti o hnízdění různých druhů ptactva v blízkosti školy a umístění naučných tabulí se zajímavými informacemi z ptačí říše.

Ve školním roce 2010/2011 jsme se zúčastnili projektu Krajské hospodářské komory PK: VOLBA POVOLÁNÍ. Projekt je určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ a je zaměřen na podporu technického vzdělávání a rozvoje technických řemesel. Projekt nabízí literární soutěž a soutěž o nejlepší výrobek ve školních dílnách, přehled pracovních pozic v PK, profesní poradce a zejména dotované exkurze. - Z tohoto projektu nám Krajská hospodářská komora PK uhradila exkurzi do TPCA Kolín, kde se žáci mohli lépe seznámit s technologickými a výrobním procesy. I ve školním roce 2011/2012 jsme se přihlásili do projektu VOLBA POVOLÁNÍ s žádostí o zprostředkování dotované exkurze. 

Jsme i partnerem SOŠ a SOU technického  Třemošnice v projektu ESF “Komplexní modulární pracoviště pro učební obory klempíř a truhlář”. Jedná se o práci našich žáků na simulátoru, který obsahuje I témata navazující na pracovní vyučování v základní škole. 

Dalším projektem byl “Dějepis v novém", jehož cílem byla obnova  učebnic  historie  pro žáky Základní školy Třemošnice. Zde byla navázána spolupráce s LESY České republiky s.p.

Velmi obsažným byl grant poskytnutý na projekt partnerství škol „Comenius“, který začal 1. srpna 2009  a bude ukončen 30. září 2011 (resp. finanční vypořádání až do konce roku 2011).  Název projektu je „My place roots of my life“ a zahrnuje spolupráci šesti evropských škol  Surpeenvaaran koulu, Finsko, Kolin koulu, Finsko, Bati Soke Cimento Ilkogretim Okulu, Turecko, Kathe-Kollwitz-Schule, Německo, Sjumilaskolan, Švédsko a Základní škola, Třemošnice, Česká republika. - V tomto školním roce navštívili naši žáci a učitelé školy v Německu a ve Švédsku a koordinátorka byla na organizačním semináři v Budapešti. Všechna  setkání jsou pracovní, žáci na nich plní a dotváří úkoly, které mají připravené za pomoci počítačových technologií již předem ve svých školách. - Ve dnech 26.11.2010 – 2.12.2010 u nás pobývali žáci a učitelé z výše zmíněných evropských škol. Celý tento týden společně pracovali všichni zúčastnění ve workshopech, poznávali zajímavosti regionu a byli přijati jak na Radnici v Třemošnici panem starostou, na Krajském úřadě v Pardubicích paní radní pro oblast školství a též i na ZŠ Seč dětmi a vyučujícími

Jako partner se účastníme i projektu „Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech v Pardubickém kraji“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR a bude trvat dva školní roky.

Na naší škole stále probíhá grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) s názvem „Cesty od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, měníme školu.“ Jsme partnerem (celkem 8 základních škol a 9 středních škol) tohoto společného projektu spolufinancovaného ESF a státním rozpočtem ČR. Realizátorem projektu je CCV pedagogických pracovníků Pardubického kraje. Hlavním cílem projektu je vytvoření modulového vzdělávacího cyklu pro školní týmy a vyškolení celých týmů pedagogů zapojených škol. - Projekt byl zahájen 1.12.2008  a bude ukončen 30.9.2011. Celkem to budou čtyři výjezdní akce (4 x 12 hodin) a dalších 32 hodin seminářů ve škole. - V tomto školním roce 2010/2011 jsme absolvovali dvě výjezdní akce – Atmosféra a klima školy (lektorka PhDr. P. Novotná) ve dnech 20.4. – 21.4. 2011 a druhá byla – Poruchy chování (lektor Mgr. J. Smolka) ve dnech 25.8. – 26.8.2011 – obě akce proběhly v hotelu Devět skal v Milovech u Svratky. Další součástí byl i seminář Vybrané techniky primární a sekundářní prevence ( lektor Mgr. D. Dvořák) v budově ZŠ Třemošnice 16.11.2010.

____________________________________________

Grantové projekty získané v roce 2009/10

Na naší škole stále probíhá grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) s názvem „Cesty od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, měníme školu.“ Jsme partnerem (celkem 8 základních škol a 9 středních škol) tohoto společného projektu spolufinancovaného ESF a státním rozpočtem ČR. Realizátorem projektu je CCV pedagogických pracovníků Pardubického kraje. Hlavním cílem projektu je vytvoření modulového vzdělávacího cyklu pro školní týmy a vyškolení celých týmů pedagogů zapojených škol. Projekt byl zahájen 1.12.2008  a bude ukončen 30.6.2011. Celkem to budou tři výjezdní akce ( 3 x 12 hodin) a dalších 32 hodin seminářů ve škole. V tomto školním  roce 2009/2010 jsme absolvovali jednu výjezdní akci – Zážitková pedagogika (lektor Mgr. Petr Chmel ) ve dne 31.3. – 1.4.2010 v hotelu Devět skal v Milovech u Svratky a dvě půldenní akce v budově ZŠ Třemošnice (leden a duben 2010). První byla „Šikana“ (lektor Dr. Michal Kolář) a druhá „Autoevaluace“ (lektor Mgr. Miroslav Hanzelka). Pokračování tohoto projektu bude v novém školním roce 2010/2011.

Jako partner se účastníme i projektu „Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech v Pardubickém kraji“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR a bude trvat dva školní roky.

Velmi obsažným je grant poskytnutý na projekt partnerství škol „Comenius“, který začal 1. srpna 2009  a bude ukončen 31. července 2011 (resp. do konce roku 2011).  Název projektu je „My place roots of my life“ a zahrnuje spolupráci šesti evropských škol  Surpeenvaaran koulu, Finsko, Kolin koulu, Finsko, Bati Soke Cimento Ilkogretim Okulu, Turecko, Kathe-Kollwitz-Schule, Německo, Sjumilaskolan, Švédsko a Základní škola, Třemošnice.

Grant v oblasti sportu nám byl přidělen na jaře 2010 ( z rozpočtu Pardubického kraje). Cílem projektu bylo získat děti školního věku k aktivnímu využití volného času prostřednictvím florbalu, dále kooperace žáků běžných tříd s žáky základní školy praktické a vyvrcholením byl třetí ročník florbalového turnaje,  pořádaného u nás za účasti okolních škol. (Ve školním roce 2009/10 jsme získali grant vyhlášený pardubickým krajem na rozvoj volnočasových aktivit s názvem FLORBALEM PROTI NUDĚ III v hodnotě 10.000,- Kč. Za spoluúčasti školy (4.381,- Kč) jsme zakoupili florbalové vybavení, které bude využito při hodinách tělesné výchovy a při florbalových kroužcích pořádaných školou.)

Další projekt s názvem „Cesty za poznáním Železnohorského regionu“ byl financován firmou Holcim.  Cílem bylo zvýšení povědomí žáků o Železnohorském regionu, podpora činností odborných kroužků na naší škole a propagace projektu a práce žáků v těchto zájmových aktivitách.

Ve školním roce 2009/2010 jsme se zúčastnili projektu Krajské hospodářské komory PK: VOLBA POVOLÁNÍ. Projekt je určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ a je zaměřen na podporu technického vzdělávání a rozvoje technických řemesel. Projekt nabízí literární soutěž a soutěž o nejlepší výrobek ve školních dílnách, přehled pracovních pozic v PK, profesní poradce a zejména dotované exkurze. Z tohoto projektu nám Krajská hospodářská komora PK uhradila exkurzi do TPCA Kolín, kde se žáci mohli lépe seznámit s technologickými a výrobním procesy.

_____________________________________________________________

Grantové projekty získané v roce 2008/09

Společný projekt financovaný ze strukturálních fondů EU - OP VK s názvem Cesty od tradiční školy k měnící se organizaci. Jde o vzdělávání pedagogů v rozmezí 34 měsíců s celkovou dotací 68 vyučovacích hodin pro celý pedagogický sbor, což je celkem 8 čtyřhodinových a 3 výjezdové dvanáctihodinové semináře. Více...
_____________________________________________________________

Grantové projekty získané v roce 2007/08

Digitální videomikroskop. Prostředky byly získány formou grantu z Pardubického kraje - Odbor rozvoje lidských zdrojů a krajský živnostenský úřad (Mgr. Bc. J. Smetanová) v roce 2008 

Z prostředků odboru životního prostředí Pardubického kraje jsme získali příspěvek na ekologické činnosti školy. Část byla použita na vybavení pro chemický a ekologický kroužek, větší část byla využita na ceny pro nejlepší třídy ve školní soutěži Zelená třída 2008. Třídy získaly příspěvek na výlety, některé přehrávač nebo naučnou encyklopedii.

Z prostředků Pardubického kraje, na podporu sportu a volnočasových aktivit, jsme získali příspěvek na podporu florbalu: Florbalem proti nudě. Součástí projektu byl i turnaj, který se uskutečnil 3. 6. 2008.

Z prostředků Holcim a. s. jsme získali příspěvek z fondu na rozvoj regionu na přírodovědné činnosti školy.

_____________________________________________________________

Grantové projekty získané v roce 2006/07

Prostředky na zahájení činnosti školního studia pro natáčení videozpráv byly získány formou grantu z Pardubického kraje - Odbor rozvoje lidských zdrojů a krajský živnostenský úřad (Mgr. Bc. J. Smetanová) v roce 2007
- nákup: videokamera s brašnou, stativ, karta do videokamery, Pinnacle Studio Plus 11, mikrofony a potřebná literatura

Finanční prostředky na zahájení činnosti ekologického kroužku jsme získali prostřednictvím grantu MŠMT (Podopra EVVO ve školách 2007)
- nákup: digitální meteostanice Heawy Weather Pro 3600, analogovou stanici, webkameru, úhrada webhostingu a výlet za meteorology

Z prostředků Pardubického kraje, na podporu prevence sociálně patologických jevů, jsme získali příspěvek na projekt Žijeme spolu.