Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

HISTORIE ŠKOLY
   

Felix
FELIX


1781 první škola v našem regionu v Závratci
1875 první žádost o zřízení školy v Třemošnici - zamítnuto
1885 podána druhá žádost – zamítnuto
1894 třetí žádost o zřízení samostatné školy v Třemošnici
1897 schválen plán i rozpočet, zahájení stavby a kolaudace
2. ledna 1898 vysvěcena dvoutřídní škola
3. ledna 1898 začalo pravidelné vyučování
Rozvoj školy poznamenala v letech 1914 – 1918 I. světová válka.
Období 1. republiky prožívá Třemošnice jako období rozkvětu.
Náboženský ráz školy je vystřídán vlasteneckým.
Sokolové, ochotníci, hasiči, baráčníci, Čs. červený kříž pod záštitou školy
rozvíjejí společenské aktivity žáků.
1945 při škole vznikla organizace Junák
1. září 1945 nové učebnice, obnova žákovské knihovny
1956 vybudování sociálního zázemí ve škole
1960 připojena závratecká škola
1964 zřízeno jedno oddělení školní družiny
1979 otevřena nová budova školy A
1985 započato s výstavbou druhé školní budovy
1985 slavnostní otevření nové školní budovy B
1989 započato s výstavbou nové školní jídelny
1991 otevřena nová školní jídelna
1995 otevřena nová tělocvična

Ředitelé ZŠ v Třemošnici

Čeněk Forman řídící, učitel 1898 – 1919
Josef Vlášek, řídící učitel 1919 – 1928
Karel Hroch, prozatímní řídící učitel 1928 – 1929
Václav Suchý, řídící učitel 1929 – 1936
František Kacafírek, prozatímní řídící učitel 1936 – 1939
Emanuel Culek, řídící učitel 1. 7. 1937 – 31. 1. 1938
Karel Kroutil, ředitel 1939 – 1948
Miroslav Bubeník, ředitel 1948 – 1975
Dagmar Horní, ředitelka 1975 – 1991
Mgr. Bc. Lubomír Marek, ředitel 1991 – dosud