Pedagogická dokumentace

Historie školy

Pedagogický sbor

Provozní zaměstnanci

Pedagog. - psych. poradna

Grantové projekty

  Kontakt

          

                                                                    

                                                     

INFORMACE PRO RODIČE | Třídy | Rozvrh | Zvonění | Družina | Zájmové kroužky | Výchovné poradkyně | SRPDŠ | Jídelna | English info
STARŠÍ VIDEOZPRÁVY
| NOVINY OČKO | POČASÍ V REGIONU| FELIXMÁNIE 2016/17 (TABULKA) | DUMY
!!!
Virtuální prohlídka !!!

VIDEOZPRAVODAJSTVÍ

3.videozprávy školního roku 2017/18
(Plackohraní, čtenářský klub, vánoční výstava, florbaly...
)

2.videozprávy školního roku 2017/18
(Slovensko, osobnosti českých dějin, bible...
)

1.videozprávy školního roku 2017/18
(1.ročník, karate, projekty
)

 

_________________________

 

Počítadlo návštěv:

 

!Bezpečnostní opatření školy...ZDE!!!

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2017/2018

„Třeťáci“ navštívili radnici.
22.9.2017
Součástí výuky žáků 3. ročníku je celoroční projekt „Naše město“. V rámci tohoto projektu navštívily obě třetí třídy městský úřad. Děti pozdravily pana starostu, nahlédly do některých kanceláří a nakonec jim v obřadní síni paní matrikářka ing. J. Němcová ukázala staré matriční knihy a odpověděla na spoustu jejich dotazů.

V úterý 19. 9. proběhl na 2. stupni naší základní školy projektový den.
22.9.2017
6. ročník: Umíme se správně chovat v silničním provozu?
Naše třída měla společně s 6. B dopravní den, při kterém jsme si procvičili znalosti a dovednosti v oblasti dopravní výchovy. Také jsme si zasoutěžili o nejlepšího cyklistu. Soutěž se skládala z vědomostního testu, z jízdy na dopravním hřišti a jízdy zručnosti. Ve třetí disciplíně jsme zdolávali různé překážky přichystané na trase. Na závěr byli vyhlášeni a odměněni tři nejlepší cyklisté. Za snahu a účast dostali i všichni ostatní drobné dárečky. Projektový den jsme si užili a byl pěkný.
žáci 6. A
7. ročník: Naše třída
V 7. ročníku jsme v rámci projektového dne změřili naši třídu a vypočítali povrch podlahy a objem vzduchu. To jsme využili pří určení ceny PVC do třídy a k výpočtu hmotnosti vzduchu v celé místnosti. Následně jsme byli rozděleni do skupinek po pěti žácích a vyráběli papírový model naší třídy. Nejvíce nás bavilo sestavování modelu, ale počítání také špatné nebylo.
Václav Michálek
8. ročník: Zdravá výživa
Nejprve jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina šla připravovat salát ze surovin, které jsme si dopředu připravili. To, co jsme si ukuchtili, to jsme si také snědli. Druhá skupina začala kreslit potravní pyramidu a psali si svůj týdenní zdravý jídelníček. Když jsme si po sobě uklidili nádobí v kuchyni, vyměnili jsme si třídy a činnosti. Poté, co se druhá skupina vrátila zpátky k nám, dokončili jsme své nákresy pyramid. Doplnili jsme tabulku vitamínů a zodpověděli pár jednoduchých otázek. Aniž bychom to postřehli, byl konec vyučování a my šli domů přemýšlejíc o zdravé výživě.
Barbora Kratochvílová
9.ročník: LICHNICE
Naše třída vytvářela projekt s názvem ,,Lichnice“. Tento pojem jsme si rozdělili do 5 okruhů: akce na Lichnici, flora a fauna, popis částí hradu, dějiny a historie hradu.
Na tento den byl naplánován výlet na samotnou Lichnici. Paní Matyková nám dokonale popsala celý hrad a vyprávěla i o historii. Také jsme mohli vystoupit na nově postavenou vyhlídku, která se jmenuje podle samotné hradní paní ,,Milada“. Měli jsme možnost se podívat na studnu pod hradem, která nikdy nevysychá.
Spokojeni a poučeni jsme se vrátili zpět do školy.
Diana Jandová

Adaptační kurz
15.9.2017
V pondělí 11.9. se třídy 6. B společně s 6. A vydaly na adaptační pobyt v kempu U letadla. Rozhodli jsme se jít pěšky z Třemošnice přes Kraskov a Počátky. Počasí nám přálo a žákům cesta rychle a příjemně ubíhala. Po příchodu jsme se ubytovali a pustili se do venkovních aktivit, jejichž cílem bylo upevnit dobré vztahy ve třídách, naučit se respektovat názory druhých a samozřejmě společně se zasmát a užit si legraci. Bohužel přišel déšť a my jsme se museli přemístit do budovy, kde jsme opět podnikali různé hry. Druhý den po snídani jsme využili toho, že v kempu nikdo jiný kromě nás není a hráli jsme na schovávanou, fotbal nebo vybíjenou. Podle reakcí žáků se pobyt líbil a jedinou jeho vadou bylo, že byl krátký.
Mgr. Marek Čermák
Náš kemp
V kempu hezky bylo,
škoda, že nám pršelo.
Hry jsme si tu zahráli
A pana učitele poznali.
Trošku jsme tu zlobili,
stejně jsme si to tu užili.

Eliška, Sára, Natka

ERASMUS+ na ZŠ Třemošnice
Pohled na aktivity projektu ERASMUS+ očima učitelů ze Základní školy Třemošnice.
Co nelze nastudovat, aneb co naší škole přinesl projekt Erasmus+
V září 2017 končíme náš dvouletý projekt Erasmus+ FIT School children, který se týkal spolupráce tří škol
- z Finska, Česka a Slovenska.
V článku nechceme popisovat projekt, ten máte možnost poznat na webové stránce školy pod stejným názvem
a na stránkách eTwinning.
Chtěli  bychom se tímto článkem podělit se čtenáři a učiteli především o to, co jsme projektem
„FIT School children“ získali a co vyplynulo z jeho hodnocení
...VÍCE NA WWW.EUROPE-DIRECT.CZ

Prvňáčci ve škole
6.9.2017
V pondělí 4. září jsme v Základní škole v Třemošnici přivítali nové prvňáčky. Byli rozděleni do dvou prvních tříd. Ve třídě 1.A přivítala nové žáčky a jejich rodiče paní učitelka Romana Čermáková a ve třídě 1.B paní učitelka Ivana Šebelová. Obě paní učitelky popřály novým žáčkům hodně zdaru při zdolávání školních dovedností, hodně kamarádů a spoustu společných zážitků a rodičům hodně trpělivosti a laskavosti. Úspěšný start popřál dětem také ředitel školy Lubomír Marek, zástupce ředitele František Kučera, starosta města Miroslav Bubeník, místostarosta Stanislav Peca a předsedkyně SRPDŠ paní Jitka Stříšková.  
Poprvé se děti posadily do svých lavic. Jako památku na tento významný den dostali prvňáčci symbolický klíč od školy a pamětní list a dále pomůcky pro výuku v prvním ročníku.

Oznamuji Vám, že v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. § 24 odst. 2 v platném znění vyhlašuji z organizačních důvodů volný den, a to v pátek dne 29.9.2017.
Školní družina bude v provozu pro děti navštěvující ŠD od 6.00 do 16.00 hodin, bude-li zájem. Pro děti I. stupně do ŠD nepřihlášené bude fungovat klubovna jen po dobu jejich pátečního vyučování, bude-li zájem.
Ředitel školy, Mgr.Bc. Lubomír Marek

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2017 v 8.00 HODIN.
Konec vyučování je v 9.00 hodin.

S sebou přezůvky a psací potřeby.

4.září začíná také školní družina.

V úterý 1. stupeň končí v 11.00 hodin
a druhý stupeň v 11.30 hodin.

Ve středu a čtvrtek podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

...více

 

1

2

3