Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

INFORMACE PRO RODIČE (a nejen pro ně)
   

Felix
FELIX


E-mailové adresy všech pedagogických pracovníků, na které můžete směřovat své
dotazy ohledně vyučování a provozu školy, najdete pod odkazem Pedagogický
sbor
. Své dotazy můžete také směřovat na zskola@tremosnice.cz.

Bezpečnostní opatření školy....ZDE

NOVÉ....OVOCE DO ŠKOL

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školení - Ochrana člověka za mimořádných událostí - 4.9.2017

Klasifikační porady ve školním roce 2017/2018: 16.11., 25.1., 16.4. a 26.6.

Třídní schůzky SRPDŠ: 12.10., 23.11. a 26.4.

Schůzka s rodiči vycházejících žáků: 02.11.2017

Konzultace s rodiči (14.30 - 15.30 hod) - 4.1., 22.2.,22.3., 24.5.    

LVZ (Lyžařský vzdělávací zájezd): konec ledna - začátek února 2018

Zápis dětí do I. ročníku : 5.4. 2018(13.00-16.00 hodin)

Zápis do školní družiny : 5.4.2018(13.00-16.00 hodin)pro děti 1.ročníku
                                    12.4.2018 pro dědi od druhého ročníku

Exkurze pro II. stupeň: 2. 5. 2018

Školní akademie: 19.5.2018

Den - EKO: 25.5. 2018

Výstavy:
předvánoční 27.11. - 03.01.2018  
(vernisáž v galerii 26. 11.2017 15:00 hod)
(24.11.-příprava, 04.01.-úklid)

práce žáků 10.4.- 27.4.2018
(vernisáž v galerii 9.4. )
(7.4.-příprava, 29.04.-úklid)

Vyřazení žáků 9. ročníku v obřadní síni MěÚ: 28.6.2018

Vydávání školních novin Očko: prosinec, březen, červen