Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

INFORMACE PRO RODIČE (a nejen pro ně)
   

Felix
FELIX


E-mailové adresy všech pedagogických pracovníků, na které můžete směřovat své
dotazy ohledně vyučování a provozu školy, najdete pod odkazem Pedagogický
sbor
. Své dotazy můžete také směřovat na zskola@tremosnice.cz.

Bezpečnostní opatření školy....ZDE

NOVÉ....OVOCE DO ŠKOL

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školení - Ochrana člověka za mimořádných událostí - 3.9.2018

Klasifikační porady ve školním roce 2018/2019: 15.11., 24.1., 11.4. a 24.6.

Třídní schůzky SRPDŠ: 4.10., 22.11. a 25.4.

Schůzka s rodiči vycházejících žáků: 1.11.2018(16.00 hodin ve školní jídelně)

Konzultace s rodiči (14.30 - 15.30 hod) - 10.1., 21.2.,21.3., 23.5.    

LVZ (Lyžařský vzdělávací zájezd): březen 2019

Zápis dětí do I. ročníku : 4.4. 2019(13.00-16.00 hodin)

Zápis do školní družiny : 4.4.2019(13.00-16.00 hodin)pro děti 1.ročníku
                                    11.4.2019 pro dědi od druhého ročníku

Exkurze pro II. stupeň: 2. 5. 2019

Školní akademie: 7.3.2019

Den - EKO: 45.5. 2019

Výstavy:
předvánoční 3.12. - 03.01.2019  
(vernisáž v galerii 2. 12.2018 15:00 hod)
(30.11.-příprava, 04.01.-úklid)

práce žáků 9.4.- 25.4.2019
(vernisáž v galerii 8.4. )
(5.4.-příprava, 26.04.-úklid)

Vyřazení žáků 9. ročníku v obřadní síni MěÚ: 28.6.2018

Vydávání školních novin Očko: LISTOPAD, březen, červen

ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. ROČNÍKU V OBŘADNÍ SÍNI MěÚ NEBO V KD TŘEMOŠNICE - 27.6.2019