Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

ZÁJMOVÉ KROUŽKY A MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI
   

Felix
FELIX


Zájmové kroužky a mimoškolní činnost budou zahájeny 01.10.2016

Zájmový útvar                      

Římsko-katolické náboženství (M. Němcová)

Zájmové útvary pro I. stupeň

Sportovní kroužek – florbal – ( 1. stupeň) - M. Horní
Přírodovědný kroužek – Mgr.E. Čermáková
Výtvarný a keramický kroužek – Mgr.R. Čermáková
Dramatický kroužek – Mgr.M. Holubová, Mgr.E. Štolfová
Anglický jazyk – (1. ročník) – Mgr.J. Horčičková
Anglický jazyk – (2. ročník) – Mgr.J. Horčičková, Mgr.T. Trnková
Mediální kroužek – Mgr.Z. Němec 
Konverzace AJ 4.ročník - Mgr.J. Horčičková
Sportovní kroužek - volejbal - Mgr.J. Olexa
Dopravní kroužek - Mgr.D. Pazderová
Šachy - Ing.Šilar, pan Šindelář

Zájmové útvary pro II. stupeň

Sportovní kroužek - volejbal - Mgr.J. Olexa
Sportovní kroužek – florbal dívky (6. – 9. r.)  – Mgr.Z. Němec
Dramatický kroužek – Mgr.M. Holubová, Mgr.E. Štolfová
Mediální kroužek – Mgr.Z. Němec 
Dopravní kroužek - Mgr.D. Pazderová

 

 

Další možnosti kroužků v Třemošnici

Rybářský kroužek – F. Brož
Modelářský kroužek – J. Chlád
Karate – P. Kosina
Kopaná
Hasiči