Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

ZÁJMOVÉ KROUŽKY A MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI
   

Felix
FELIX


Zájmové kroužky a mimoškolní činnost budou zahájeny 01.10.2018

Zájmový útvar                      

Římsko-katolické náboženství (pí.  P. Štulířová)

 

Zájmové útvary pro I. stupeň

Přírodovědný kroužek – E. Čermáková
Výtvarný a keramický kroužek – R. Čermáková
Dramatický kroužek – M. Holubová, E. Štolfová
Anglický jazyk – (1. ročník) – T. Trnková
Anglický jazyk – (2. ročník) – Š. Skupová
Dopravní kroužek – I. Čejková
Mediální kroužek  – Z. Němec 
Sportovní kroužek – florbal – M. Čermák (1. st. chl.)
Sportovní kroužek – florbal – Z. Němec (1. st. d.)

Šachy – Ing. Šilar, P. Šindelář

Zájmové útvary pro II. stupeň

Sportovní kroužek – florbal – M. Čermák (chl.)
Sportovní kroužek – florbal  (2. st. –d.)  – Z. Němec
Dramatický kroužek – M. Holubová, E. Štolfová
Dopravní kroužek – I. Čejková
Mediální kroužek  – Z. Němec 

 

Další možnosti kroužků v Třemošnici

Modelářský kroužek – J. Chlád
Karate – P. Kosina
Kopaná
Hasiči
Střelecký kroužek – p. Kučera
Výtvarný kroužek – p.í Kučerová