Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
   

Felix
FELIX


Výchovná poradkyně (Mgr. ROMANA ČERMÁKOVÁ) nabízí
  • pomoc při řešení pedagogických a psychologických otázek integrovaných
    žáků, žáků s SPU a SPCH

  • zprostředkování kontaktů s organizacemi, které se zabývají problematikou výchovných a výukových obtíží

Karierová poradkyně (Mgr. JANA LILKOVÁ) nabízí

  • informace o jednotlivých středních školách a středních odborných učilištích z hlediska možnosti dalšího vzdělávání žáků

Konzultace lze uskutečnit po osobní nebo telefonické domluvě na tel. 469 661 719

Dokumenty:

Formuar:Prihlaska_ke_vzdelavani_ve_stredni_skole

Prezentace: přijímací řízení 2018/19

Prezentace: STIPENDIA 2018/19