Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
   

Felix
FELIX


Výchovná poradkyně (Mgr. ROMANA ČERMÁKOVÁ) nabízí
  • pomoc při řešení pedagogických a psychologických otázek integrovaných
    žáků, žáků s SPU a SPCH

  • zprostředkování kontaktů s organizacemi, které se zabývají problematikou výchovných a výukových obtíží

Karierová poradkyně (Mgr. JANA LILKOVÁ) nabízí

  • informace o jednotlivých středních školách a středních odborných učilištích z hlediska možnosti dalšího vzdělávání žáků
  • individuální setkání s vycházejícími žáky

Konzultace lze uskutečnit po osobní nebo telefonické domluvě na tel. 469 661 719

Dokumenty:

Formuar:Prihlaska_ke_vzdelavani_ve_stredni_skole

Změna v přijímacím řízení pro tento rokhttps://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

 

Prezentace: přijímací řízení