Logo koly
   
Zpět na úvodní stránku
 
ZPRAVODAJSK WEB Z TEMONICE

PEHLED ROZVRH TD
 
           

Felix
FELIX
           
   

 

 

Rozvrh tdy I.A(Mgr. R. ermkov)
 
1.
2.
3.
4.
5.
Pondl
J
TV
M
J
-
ter
J
M
PRV
J
-
Steda
J
TV
J
HV
-
tvrtek
J
M
PRV
VV
-
Ptek
J
M
PV
J
-

Rozvrh tdy I.B (Mgr. I. ebelov)
 
1.
2.
3.
4.
5.
Pondl
J
M
TV
J
ter
J
M
PRV
HV
Steda
J
PV
M
J
-
tvrtek
J
TV
PRV
J
-
Ptek
J
M
J
VV
-

Rozvrh tdy II.A(Mgr. M. Holubov)
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pondl
J
M
PRV
VV
J
ter
J
M
J
TV
HV
 
Steda
J
M
PRV
J
 
tvrtek
J
M
PV
J
 
Ptek
J
TV
M
VV
 

Rozvrh tdy II.B (Mgr. E, tolfov)
 
1.
2.
3.
4.
5.
Pondl
J
M
J
VV
HV
ter
J
TV
M
PRV
J
Steda
J
M
PV
J
-
tvrtek
TV
J
M
PRV
-
Ptek
J
M
VV
J
-
 

 

Rozvrh tdy III.A (Mgr. E, ermkov)
 
1.
2.
3.
4.
5.
Pondl
J
M
J
VV
HV
ter
J
TV
M
PRV
J
Steda
J
M
PV
J
-
tvrtek
TV
J
M
PRV
-
Ptek
J
M
VV
J
-

 

 

Rozvrh tdy III. B (M. Horn)
 
1.
2.
3.
4.
5.
Pondl
J
AJ
M
PRV
J
ter
J
M
AJ
PV
TV
Steda
J
J
M
PRV
VV
tvrtek
J
AJ
M
PRV
HV
Ptek
J
M
TV
VV
J
 
Rozvrh tdy 4. ronk (Mgr. A. mdlov)
 
1.
2.
3.
4.
5.
Pondl
AJ
J
M
P
HV
ter
AJ
J
M
VL
INF
Steda
J
M
P
VV
TV
tvrtek
AJ
J
M
VL
J
Ptek
J
M
PV
TV
J
Rozvrh tdy 5.ronk (Mgr. S. Konfrtov)
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pondl
J
M
J
AJ
TV
VV
ter
P
J
M
AJ
J
 
Steda
M
J
VL
HV
TV
 
tvrtek
J
P
M
AJ
TV
 
Ptek
INF
VL
J
M
PV
 
Rozvrh tdy VI.A (Mgr. T. Trnkov)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pondl
J
P
M
TV
J
PV
ter
J
AJ
VL
M
J
Steda
P
M
J
TV
VV
 
tvrtek
J
M
AJ
VL
HV
Ptek
J
M
AJ
INF
TV
 
     
             
         
Rozvrh tdy VI. B (Mgr. M. ermk)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pondl
Z
J
PTM/AJ
PTM/AJ

M

HV
ter
F
VO
M
P

J

TV-CH
TV-D
TV-D
Steda
AJ
J
D
INF
Z
TV-CH
tvrtek
M
P
AJ
VZ
J
VV
Ptek
F
D
J
M
VV
         
 
Rozvrh tdy VII. ronk (Mgr. Z. Nmec)
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pondl
j
AJ
M
D
PPC
TV CH
TV D
TV D
ter
P
M
PTM/AJ
J
Z
HV
Tv d
Tv d
Steda
AJ/PTM
M
F
J
VV
TV CH
tvrtek
F
D
M
AJ
VV
Pp
Pp
Ptek
M
P
J
Z
VO
VZ
       
Rozvrh tdy VIII. ronk (Mgr. I. ejkov
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pondl
AJ
D
M
F
j
Nj 1
Nj 2
Hv
ter
j
P
Z
M
Ch
Tv d
Tv d
Steda
PPC
D
Aj / Nj
Aj / Nj
F
Tv ch
Tv ch
tvrtek
j
M
P
SH/Cvj
Vv
Ch
Ptek
Aj / Nj
Aj / Nj

Z

M
j

Vz

-
-
Rozvrh tdy IX. ronk (Mgr. J. Lilkov)
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pondl
M
Aj / Nj
Aj / Nj
j
P
Tv d
Tv ch
Tvch/PPC d
ter
D
M
j
Ch
Z
Fy
Vo
Steda
j
P
M
Hv
Aj / Nj
Aj / Nj
tvrtek
D
j
Vv
CvM/SH
Fy
Sp
Ptek
j
M
Aj / Nj
Aj / Nj
Ch
Tvd/PPCch
-
-