Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

SRPDŠ
   

Felix
FELIX

 

 

 

 

 

 

 

 


Školská rada:
Za SRPDŠ - Galina Vavrušková, Jaroslava Smutná
Za zřizovatele – Václav Chroumal, Elena Tlustá
Za ZŠ – František Kučera, Zbyněk Němec

Předsedkyně: Marcela Palečková
Místopředsedkyně: Blanka Chroumalová

Hospodářkou spolku je paní Hana Raimundová.

Výbor SRPDŠ při ZŠ Třemošnice schválil na svém jednání dne 24.9.2018 výši členského příspěvku. Činí 300,- Kč za žáka ZŠ.

Může být uhrazen v součtu za všechny děti v rodině na variabilní symbol nejstaršího dítěte.
Členský příspěvek zaplaťte nejpozději do 30.11.2019.

číslo účtu:35-6940050267/0100

 

Třídní důvěrníci

1.A: paní Maňásková
1.B: paní Brožková
2.třída: paní Skokanová
3.A: paní Chládová
3.B: paní Chroumalová
4.A: paní Brožková
4.B: paní Vystavělová
5.A: paní Palečková
5.B: paní Lipenská
6.třída: paní Brožková
7.třída: pan Paleček
8.A: paní Smutná
8.B: paní Procházková
9.třída: paní Urbancová

 

STANOVY SRPDŠ

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 21.11. 2019

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 10.10. 2019

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 9.10. 2019

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE duben 2019

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 21. 11. 2018

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 4. 10. 2018

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 24. 9. 2018

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 26. 4. 2018

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 23. 11. 2017

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 12. 10. 2017

______________________________________________________________________

Třídní schůzky SRPDŠ:
10.10.2019 (Plenární zasedání od 15:30 ve školní jídelně),
21.11.2019 od 15:30 a
23.4.2020 od 15:30

Schůzka s rodiči vycházejících žáků: 7.11.2019(16.00 hodin ve školní jídelně)

AKCE SRPDŠ

Jarní sběr papíru – ZMĚNA !
Z důvodu velmi nízké ceny tříděného papíru (noviny, časopisy, letáky apod.) a zpoplatněné ceny kartonu (karton vyřazen ze soutěže) se jarní sběr papíru u ZŠ v Třemošnici (kontejnery) RUŠÍ.
Soutěž mezi třídami pokračuje, ale jediná možnost, jak se zapojit, je odvézt svázaný tříděný papír do Recyklingu (za Vápenkou) a donesení lístečku se jménem a třídou do školy k rukám třídního učitele nebo pana zástupce F. Kučery.

Podzimní sběr papíru
Podzimní sběr se konal od 16. do 23. října 2019 ve školním dvoře, kde byly
pro tento účel přistaveny dva kontejnery. S přispěním více než 73 % dětí ZŠ
bylo nasbíráno neuvěřitelných 17 810 kg papíru. První místo si prozatím
vybojovala třída III.A (218 kg na žáka), 2. místo VIII.A (102 kg na žáka) a
na 3. místě se umístil 2. ročník (66 kg na žáka). Letos bych chtěla
vyzdvihnout právě třídu VIII.A, která měla na podzimním sběru papíru téměř
100% účast. Chtěla bych tímto poděkovat nejen tomuto kolektivu dětí, ale
všem poctivým sběračům a třídičům, pedagogickým pracovníkům školy, kteří
podpořili své třídy, městu Třemošnice za podporu akce a v neposlední řadě i
obětavým mužům, kteří bez ohledu na počasí strávili u váhy mnoho hodin. Už
nyní můžete vozit papír do jarního sběru do místní pobočky firmy Recykling.Bleší trh – poděkování
Ve dnech 14. 10. 2019 až 17. 10. 2019 se konala v prostorách Kulturního domu
v Třemošnici tradiční podzimní akce SRPDŠ s názvem Bleší trh. Mohli jste se
tu setkat s věcmi, které už jejich majitelé nepotřebují a rozhodli se je
našim prostřednictvím nabídnout zájemcům za symbolické ceny. Téměř všechny
stoly v sále kulturního domu byly vyskládané darovanými předměty. Nacházely
se zde hračky plyšové i plastové, které mnohým z nás oživily vzpomínky na
dětství. Hudební fanoušky jistě potěšil široký repertoár interpretů české a
zahraniční hudby. Nechyběla zde ani nabídka kuchyňského nádobí, skleniček,
porcelánu, ale také i oděvů. K tradičnímu „blešákovému“ zboží ovšem
bezpochybně patří knihy, kterých se tu objevilo nespočet. Vedle literatury
faktu a učebnic se nabízely ilustrované pohádky, kvalitní beletrie pro
dospělé, nebo i díla patřící do tzv. červené knihovny.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se na akci podíleli, a to
nejen v rámci příprav a poskytnutím zboží k prodeji, ale zejména jejich
nezbytnou koupí, jež se proměnila ve významnou finanční pomoc dětem ze
zdejší základní školy. Celkový výtěžek dosáhl neuvěřitelné částky 8.615, -
Kč, která je nejvyšší v historii této akce. Celá částka byla předána paní
učitelce Mgr. Evě Štolfové, která je pověřena disponovat s nabytými penězi
ve prospěch dětí nákupem různých školních pomůcek a potřeb. Děkujeme také
paní učitelce Mgr. Romaně Čermákové a jejím „třeťáčkům“, kteří vytvořili
krásné reklamní plakáty, dále divadelním ochotníkům za zapůjčení dřevěného
reklamního stojanu, děvčatům z knihovny a městu Třemošnice za poskytnutí
prostoru v KD. V neposlední řadě velký dík patří našim úžasným a ochotným
seniorkám, které jsou nám každoročně oporou a bez jejichž pomoci by se tato
akce nemohla uskutečnit a neměla by tak svůj osobitý půvab a šarm.

Bleší trh 2019
Bude probíhat od pondělí 14. 10. 2019 do čtvrtka 17. 10. 2019 vždy od 9:00 do 16:30 hod. v KD v Třemošnici.
První dva dny jsou sběrné, zbylé dva dny prodejné. Je možné nosit keramiku, porcelán, hračky, oblečení, knihy, prostě cokoliv, co by mohlo ještě někomu udělat radost a přineslo drobný příjem na nákup různých školních pomůcek a potřeb podle uvážení pí uč. Štolfové.
Za podporu blešího trhu děkujeme dárcům, kupujícím i ochotným seniorkám, které nám s celou akcí již léta aktivně pomáhají.

Podzimní sběr papíru ve dnech 16. 10. - 22. 10. 2019
V pracovní dny od středy 16. 10. 2019 do úterý 22. 10. 2019. Vždy od 12:00 do 15:30 (poslední den do 16:30).

Sbíráme noviny, časopisy, letáky. Karton, prosím, zvlášť!

Do sběru nepatří mastný a znečištěný papír, ale ani papír voskový či uhlový. Do kontejneru nevhazujeme ani samolepky, fotografie, výkresy (namalované vodovými, temperovými či jinými barvami), pauzovací papír, pergamen, papír odpuzující vodu (např. používaný pod samolepky), papír na pečení, obaly od vajíček či krabičky od zápalek. Dále sem nepatří hygienické potřeby, kapesníky a dětské pleny. Do papíru nepatří nápojové kartony.
I mimo tento týden lze vozit papír přímo do Recyclingu v Třemošnici (za vápenkou) – nahlásit třídu, vystaví doklad a ten doručit do školy.
Termín pro odevzdání dokladů z Recyclingu do školy je 25. 10. 2019. Doklady dodané po tomto datu už spadnou do jarního sběru papíru.

Sběr lesních plodů
Od pondělí 7. 10. 2019 každý všední den po 7:00 hodině ranní u kotelny ZŠ.
Sbíráme kaštany, žaludy apod.
Lesní plody pro svá zvířata od nás vykupuje obora Žleby.

Za zapojení se do těchto akcí předem rodičům, dětem i široké veřejnosti děkujeme.
Marcela Palečková – předseda Spolku