Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

SRPDŠ
   

Felix
FELIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stanovy spolku SRPDŠ

Školská rada: Mgr. Vavrušková, Ing. Jaroslava Smutná
Předsedkyně: Ing. Marcela Palečková
Místopředsedkyně: Martina Komárková, DiS

Účetní spolku je paní Hana Raimundová.

Plenární schůze SRPDŠ při ZŠ Třemošnice schválila na svém jednání dne 6.10.2016 výši členského příspěvku. Činí 300,- Kč za rodinu a bude uhrazen na jméno nejstaršího dítěte (žáka ZŠ Třemošnice) do 30.11.2017.

číslo účtu:35-6940050267/0100

 

Třídní důvěrníci

1.A: paní Chládová Dis.
1.B: paní Chroumalová
2.A: paní Brožková a Plichtová
2.B: paní Vystavělová
3.A: Ing. Palečková a Adámková
3.B: Mgr. Lipenská
4. třída: Mudr. Komárek
5. třída: paní Veselá
6.A: Ing. Smutná a Raimundová
6.B: paní Komárková Dis.
7. třída: paní Urbancová
8. třída: pan Jelínek
9. třída: paní Netolická a Neckářová

 

STANOVY SRPDŠ

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 26. 4. 2018

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 23. 11. 2017

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 12. 10. 2017

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 24. 11. 2016

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 06. 10. 2016

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 21. 4. 2016

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 19. 11. 2015

ZÁPIS SRPDŠ ZE DNE 08.10.2015

ZÁPIS SRPDŠ ZE DNE 23.4.2015

ZÁPIS SRPDŠ ZE DNE 20. 11. 2014

ZÁPIS SRPDŠ ZE DNE 2. 10. 2014

 

 

 

______________________________________________________________________

Třídní schůzky SRPDŠ: 12.10.(Plenární zasedání ve školní jídelně),                                  23.11.2017 a 26.4.2018

Schůzka s rodiči vycházejících žáků: 02.11.2017

AKCE SRPDŠ

SRPDŠ – BLEŠÍ TRH
Ve dnech 20. až 24. listopadu 2016 se konala v prostorách Kulturního domu Třemošnice tradiční akce SRPDŠ s názvem Bleší trh. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili, nejenom jejími přípravami, prodejem, ale zejména nezbytnou koupí, která pro nás představovala významnou finanční pomoc našim dětem ze zdejší základní školy. Celkově se vybralo neuvěřitelných 7.500 Kč, což je zatím nejvyšší vybraná částka z této akce za dlouhá léta jejího působení. Všichni máme velikou radost, a to díky vám všem. Výše uvedenou finanční částku jsem předala 25. listopadu paní učitelce Evě Štolfové, která je oprávněná disponovat s nabytými penězi ve prospěch dětí nákupem různých školních pomůcek a potřeb. Velké poděkování posílám také městu Třemošnice za využití sálu, paní učitelce Romaně Čermákové a jejím dětem za namalování reklamních plakátů, divadelním ochotníkům za zapůjčení dřevěných reklamních stojanů a děvčatům z knihovny. Dovolte mi, abych to úplně největší poděkování poslala našim úžasným a obětavým seniorkám, které jsou nám každoročně velikou oporou a bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla důstojně uskutečnit a neměla by tak svůj osobitý půvab a šarm. Jsou to: paní Kváčová J., Šindelářová J.,Kváčová M., Němcová M., Kaňková H., Vašíčková H., Šindelková J., Nováková M., Kulíková A., Hamplová E., Severinová M., Petrusová H., Dobiášová D., Lebdušková V., Křížová L., Tomišková E., Dvořáková B., Michálková J., Spěváková M., Zelená M., Pártlová Z., Drdová Z., Krátká V. a Blažková J. Ještě jednou z celého srdce všem moc děkuji a těším se na další spolupráci ve stávajícím roce, do kterého Vám všem přeji za SRPDŠ hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a splnění všech svých přání a tužeb.
Předsedkyně SRPDŠ, Bc. Jitka Stříšková

 

SRPDŠ  -  BLEŠÍ TRH

SRPDŠ při ZŠ Třemošnice opět pořádá naši tradiční podzimní akci s názvem Bleší trh. Ten se uskuteční od pondělí 21. 11. do čtvrtka 24. 11. 2016 ve velkém sále Kulturního domu Třemošnice, a to vždy od 9:00 do 16:30 hodin. První dva dny jsou dny sběrné (po+út), zbylé dva dny jsou prodejní. Celý výtěžek této akce poputuje rovnou do ZŠ, resp. k rukám paní učitelky Evy Štolfové, která je oprávněná s nabytými penězi disponovat a proplácet tak našim dětem různé školní pomůcky a potřeby. Nosit můžete různé dekorativní předměty, hrníčky, misky, porcelán, obrázky, hračky, keramiku, květiny, knihy, oblečení aj., prostě to, co doma již nechcete a co můžete postrádat. V prodejní dny si je pak můžete zakoupit za symbolické ceny a udělat tím radost někomu blízkému či jen tak pro potěšení. Paní učitelka Romana Čermáková společně s dětmi vytvoří na tuto akci reklamní plakáty, které budou v době konání této akce umístěny na „áčkových“ tabulích před KD a před Informačním centrem. Za zapůjčení tabulí předem děkuji našim milým ochotníkům. Opět využijeme pomoci našich ochotných důchodkyň, které nám s průběhem celé akce velice pomáhají a patří jim již nyní velké poděkování. Pevně věřím, že budeme úspěšní jak v předešlých letech a že si celou akci všichni užijeme a hlavně pomůžeme finančně našim dětem.
Za SRPDŠ předsedkyně Bc. Jitka Stříšková

SRPDŠ - Poděkování
Chtěla bych touto cestou z celého srdce poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na naši tradiční akci sběru starého papíru, která je pro náš spolek velice důležitá, neboť je naším druhým nejvýznamnějším příjmem. S nabytými penězi pak můžeme lépe disponovat a proplácet dětem nejen důležité pomůcky a potřeby do školy, ale také hezké výlety.  V podzimním sběru se nám podařilo nashromáždit 16 620 kg použitého papíru. Nejvíce papíru na žáka sebrali žáci 2.A. před 3. ročníkem a 5.A. Všechny tyto třídy odevzdaly v průměru více jak 100 kg na žáka. Na druhém stupni byli nejlepší žáci 7. ročníku. Celkově se zapojilo více jak 80% dětí (statistika tříd naleznete na webových stránkách školy). Z žáků nejvíce pomohli Adéla Moravcová s MichalemJandou, kterým patří velké poděkování. Nemohu opomenout a pochválit za spolupráci třídní učitelé, pana školníka Karla CHadrabu, rodiče, prarodiče a zejména děti, kterým nebylo lhostejné se této akce zúčastnit a zároveň tak bojovat o hezkou odměnu, která na ně bude čekat po celkovém sečtení po jarním sběru. Pevně věřím, že budete opět velice úspěšní a budu se těšit na další spolupráci s Vámi všemi.

Za SRPDŠ
předsedkyně Bc. Jitka Stříšková