Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

SRPDŠ
   

Felix
FELIX

 

 

 

 

 

 

 

 


Školská rada: Mgr. Galina Vavrušková, Ing. Jaroslava Smutná
Předsedkyně: Ing. Marcela Palečková
Místopředsedkyně: Martina Komárková, DiS

Hospodářkou spolku je paní Hana Raimundová.

Výbor SRPDŠ při ZŠ Třemošnice schválil na svém jednání dne 24.9.2018 výši členského příspěvku. Činí 300,- Kč za žáka ZŠ.

Může být uhrazen v součtu za všechny děti v rodině na variabilní symbol nejstaršího dítěte.
Členský příspěvek zaplaťte nejpozději do 30.11.2018.

číslo účtu:35-6940050267/0100

 

Třídní důvěrníci

1.třída: paní Skokanová DiS.
2.A: paní Chládová Dis
2.B: paní Chroumalová
3.A: paní Brožková
3.B: paní Vystavělová
4.A: Ing. Palečková
4.B: Mgr. Lipenská
5.třída:
6.třída: paní Fousková
7.A: Ing. Smutná
7.B: paní Andrea Procházková
8.třída: paní Urbancová
9.třída: pan Jelínek

STANOVY SRPDŠ

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 21. 11. 2018

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 4. 10. 2018

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 24. 9. 2018

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 26. 4. 2018

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 23. 11. 2017

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 12. 10. 2017

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 24. 11. 2016

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 06. 10. 2016

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 21. 4. 2016

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 19. 11. 2015

ZÁPIS SRPDŠ ZE DNE 08.10.2015

______________________________________________________________________

Třídní schůzky SRPDŠ:
4.10.2018 (Plenární zasedání od 15:30 ve školní jídelně),
22.11.2018 od 15:30 a
25.4.2019 od 15:30

Schůzka s rodiči vycházejících žáků: 1.11.2018

AKCE SRPDŠ

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás jménem SRPDŠ požádat o spolupráci.
Kdo by byl ochoten darovat ZŠ pro dopravní výchovu doma nevyužité jízdní kolo v relativně dobrém technickém stavu?
Sháníme především kola pro 1. a 2. třídu (tedy malá) a kola pro 4. a 5. třídu.
Nabídky směrujte na třídní důvěrníky nebo na e-mail Marcela.Paleckova@seznam.cz.
Koncem zimy budeme potenciální dárce kontaktovat s dalšími informacemi.

Marcela Palečková - předsedkyně

Jarní sběr papíru
Mezi podzimním a jarním sběrem můžete nadále vozit TŘÍDĚNÝ papírový odpad (karton zvlášť) do Recyclingu v Třemošnici. Doklady o odevzdání předají děti do školy a množství bude započítáno třídě i jednotlivcům do jarního sběru.

Bleší trh 2018/19
Ve dnech 29. 10. 2018 až 01. 11. 2018 se konala v prostorách Kulturního domu v Třemošnici tradiční podzimní akce SRPDŠ s názvem Bleší trh. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, nejen v rámci příprav a poskytnutím zboží k prodeji, ale zejména nezbytnou koupí, jež se proměnila ve významnou finanční pomoc dětem ze zdejší základní školy. Celkově se vybralo 7.171,- Kč, což je druhá nejvyšší vybraná částka v historii této akce.
Celá částka byla předána paní učitelce Mgr. Evě Štolfové, která je pověřená disponovat s nabytými penězi ve prospěch dětí nákupem různých školních pomůcek a potřeb. Děkujeme také paní učitelce Mgr. Romaně Čermákové a jejím „druháčkům“, kteří vytvořili krásné reklamní plakáty, divadelním ochotníkům za zapůjčení dřevěného reklamního stojanu, děvčatům z knihovny a v neposlední řadě městu Třemošnice za poskytnutí prostoru v KD. Ten největší dík patří úžasným a obětavým důchodkyním, které jsou nám každoročně velikou oporou a bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla důstojně uskutečnit a neměla by tak svůj osobitý půvab a šarm. Celou akci koordinovala a zaštítila paní Radka Chládová a i díky jejímu nezištnému přičinění se můžeme těšit z úspěchu akce.

Podzimní sběr papíru 2018/19
I podzimní sběr papíru byl velmi úspěšný. Děkujeme všem, kteří přivezli, přinesli či jinak dopravili papír a karton k ZŠ nebo přímo do Recyclingu v Třemošnici. Díky patří i těm, kteří strávili u kontejneru pečlivým vážením, tříděním a zapisováním dat několik odpolední. Za podporu této akce děkujeme i městu Třemošnice. Společným úsilím se podařilo tento „odpad“ proměnit do krásné částky přesahující třicet tisíc Kč. Peníze budou z účtu SRPDŠ čerpány podle potřeb a požadavků ZŠ. Pokud máte dobrý nápad, kam by mohly peníze SRPDŠ plynout (jednorázově/pravidelně), napište na adresu Marcela.Paleckova@seznam.cz nebo ho sdělte svému třídnímu důvěrníkovi.

Sběr lesních plodů 2018/19
A protože i lesních plodů se letos urodilo, poslední poděkování patří Vám, kteří jste neváhali ohnout svůj „hřbet“ a zapojením do sběru vyjádřili podporu Oboře Žleby i našemu Spolku. Částka, za kterou od nás byly lesní plody Oborou Žleby v tomto školním roce vykoupeny, přesáhla šest tisíc Kč. Všem sběračům velké Díky!

Za SRPDŠ
Marcela Palečková