Logo školy
Zpět na úvodní stránku

ZPRAVODAJSKÝ WEB ZŠ TŘEMOŠNICE

SRPDŠ
   

Felix
FELIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stanovy spolku SRPDŠ

Školská rada: Mgr. Vavrušková, Ing. Jaroslava Smutná
Předsedkyně: Ing. Marcela Palečková
Místopředsedkyně: Martina Komárková, DiS

Účetní spolku je paní Hana Raimundová.

Plenární schůze SRPDŠ při ZŠ Třemošnice schválila na svém jednání dne 6.10.2017 výši členského příspěvku. Činí 300,- Kč za rodinu a bude uhrazen na jméno nejstaršího dítěte (žáka ZŠ Třemošnice) do 30.11.2017.

číslo účtu:35-6940050267/0100

 

Třídní důvěrníci

1.A: .
2.A: paní Chládová Dis
2.B: paní Chroumalová
3.A: paní Brožková a Plichtová
3.B: paní Vystavělová
4.A: Ing. Palečková a Adámková
4.B: Mgr. Lipenská
5.třída: Mudr. Komárek
6.třída: paní Veselá
7.A: Ing. Smutná a Raimundová
7.B: paní Komárková Dis.
8.třída: paní Urbancová
9.třída: pan Jelínek

 

STANOVY SRPDŠ

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 26. 4. 2018

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 23. 11. 2017

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 12. 10. 2017

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 24. 11. 2016

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 06. 10. 2016

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 21. 4. 2016

ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 19. 11. 2015

ZÁPIS SRPDŠ ZE DNE 08.10.2015

ZÁPIS SRPDŠ ZE DNE 23.4.2015

ZÁPIS SRPDŠ ZE DNE 20. 11. 2014

ZÁPIS SRPDŠ ZE DNE 2. 10. 2014

 

 

 

______________________________________________________________________

Třídní schůzky SRPDŠ: 4.10.2018 (Plenární zasedání ve školní jídelně),                                  22.11.2018 a 25.4.2019

Schůzka s rodiči vycházejících žáků: 1.11.2018

AKCE SRPDŠ

SRPDŠ - Poděkování
Chtěla bych touto cestou z celého srdce poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na naši tradiční akci sběru starého papíru, která je pro náš spolek velice důležitá, neboť je naším druhým nejvýznamnějším příjmem. S nabytými penězi pak můžeme lépe disponovat a proplácet dětem nejen důležité pomůcky a potřeby do školy, ale také hezké výlety.  V podzimním sběru se nám podařilo nashromáždit 16 620 kg použitého papíru. Nejvíce papíru na žáka sebrali žáci 2.A. před 3. ročníkem a 5.A. Všechny tyto třídy odevzdaly v průměru více jak 100 kg na žáka. Na druhém stupni byli nejlepší žáci 7. ročníku. Celkově se zapojilo více jak 80% dětí (statistika tříd naleznete na webových stránkách školy). Z žáků nejvíce pomohli Adéla Moravcová s MichalemJandou, kterým patří velké poděkování. Nemohu opomenout a pochválit za spolupráci třídní učitelé, pana školníka Karla CHadrabu, rodiče, prarodiče a zejména děti, kterým nebylo lhostejné se této akce zúčastnit a zároveň tak bojovat o hezkou odměnu, která na ně bude čekat po celkovém sečtení po jarním sběru. Pevně věřím, že budete opět velice úspěšní a budu se těšit na další spolupráci s Vámi všemi.

Za SRPDŠ
předsedkyně Bc. Jitka Stříšková