Zahrada smyslů

 

 

 

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí." a logem Fondu
a MŽP, která budou viditelná a doplněná o odkaz na internetové stránky
www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

 

Pamětní_deska_Třemošice_ZŠ_zahrada.pdf